Základy Macu: Automator

Automator je nástroj na automatizaci určitých činností, který vám pomůže efektivně toho zvládat mnohem víc. V Automatoru se dají jednoduchým přetahováním vytvářet „automatizační recepty“, které za vás pak podle potřeby budou samy provádět komplexní úkoly.

Automator dokáže zautomatizovat hodně činností, které na počítači provádíte. Vytvořte si z Kontaktů rodinný adresář svých příbuzných a vytiskněte si ho. Přidávejte obrázky se svých oblíbených webových stránek do iPhota. Tiskněte si dokumenty na iPad. Jedním krokem přejmenujte ve Finderu desítky souborů. Můžete si dokonce i nechat pravidelně zálohovat důležité informace. Fantazii se meze nekladou a Automator zvládne během pár vteřin nebo minut to, co by vám ručně trvalo dlouhé hodiny.

Praktický příklad: „Rychlá fotka“

Chtěli jste se někdy rychle vyfotit a přidat svou fotku do e-mailu, zprávy nebo chatu? Abychom si ukázali, jak snadno se dají pomocí Automatoru vytvářet vlastní automatizační nástroje, podíváme se na příklad toho, jak se vytvoří a nainstalujte systémová služba, která vás vyfotí vestavěnou kamerou vašeho přenosného Macu nebo iMacu a automaticky přidá váš snímek do knihovny iPhota. („Systémovou“ službou rozumíme to, že se pak zobrazí v nabídkách různých aplikací v části Služby, jak je popsáno na konci tohoto návodu.)

Provedením tohoto postupu na počítači si vytvořte stejnou službu:


Ikona Automatoru v Launchpadu

 1. Otevřete Launchpad a do vyhledávacího pole zadejte Automator. Klikněte na ikonu Automatoru s robotem „Ottou“. Otevře se okno Automatoru s novým sledem úloh.
 2. V seznamu šablon si můžete vybrat, jaký typ sledu úloh chcete v Automatoru vytvořit.

 3. V novém okně v nabídce se šablonami sledů úloh vyberte Služba (viz obrázek) a potom klikněte na Vybrat. Seznam šablon zmizí a zobrazí se dokument s novým sledem úloh, který můžete začít upravovat:

Prvky okna Automatoru se sledem úloh

Okno Automatoru (viz obrázek výše) obsahuje tyto prvky:

 • (1) Vlevo sloupec Knihovna, který se dá třídit podle aplikace nebo kategorie. Obsahuje seznam všech akcí Automatoru nainstalovaných v tomto počítači.
 • (2) Uprostřed sloupec Akce, ve kterém se zobrazují akce dostupné pro zvolenou aplikaci či kategorii.
 • (3) Vyhledávací pole pro rychlé hledání akcí, které chcete do sledu úloh přidat.
 • (4) Vlevo dole informační pole s užitečnými informacemi o vybrané akci.
 • (5) V pravé části okna panel se sledem úloh, do kterého můžete přetahovat akce a vytvářet tak „automatizační recepty“.
 • (6) Rozbalovací nabídku „Služba přijímá“.

Teď vytvoříme sled událostí, který bude pořizovat fotku:

 1. Sledy událostí typu Služba se často používají k práci se soubory nebo textem vybraným v jiných aplikacích, například s obrázky vybranými ve Finderu. V našem příkladě si služba automaticky pořídí novou fotku, takže do ní nemusíme posílat žádné jiné vstupní soubory. Nastavte tedy službu tak, aby ignorovala vybrané položky – navrchu okna v rozbalovací nabídce „Služba přijímá“ (6) (viz obrázek výše) vyberte „žádný vstup“.
 2. Když jsme nastavili vstupní data této služby, můžeme vytvořit samotný sled úloh. Ze všeho nejdřív najdeme v Knihovně akcí požadované akce a přidáme je do oblasti se sledem úloh. Jako první najdeme tu akci Automatoru, která bude pomocí kamery pořizovat snímek. Do vyhledávacího pole (1) zadejte snímek a v seznamu akcí pod vyhledávacím polem se pak zobrazí všechny akce Automatoru související se snímky (viz níže).

 3. Přetáhnutí akce do oblasti se sledem úloh.

 4. Soudě podle popisu uvedeného v levé spodní části okna (viz výše) je akce Pořídit videosnímek přesně tím, co hledáme. Dokáže zautomatizovat rychlé pořízení fotky pomocí vestavěné kamery počítače. Přetáhněte akci ze seznamu akcí (2) do oblasti se sledem úloh (3).
 5. Pusťte kurzor a akce se přidá do sledu:

 6. U přidaných akcí Automatoru se zobrazují ovládací prvky pro změnu parametrů.

 7. Když do oblasti se sledem úloh přidáte nějakou akci, zobrazí se obdélníkový rámeček s ovládacími prvky pro nastavování hodnot veškerých jejích parametrů (viz výše). V rámečku akce Přidat videosnímek se nachází zaškrtávací políčko nazvané Pořídit obrázek automaticky, které určuje, jestli uživatel musí před pořízením snímku kliknout na tlačítko. Políčko zaškrtněte (1), aby služba pořizovala snímek automaticky. Pak už se stačí jen usmát do kamery.
 8. Stejným způsobem, jakým jsme vyhledali a přidali akci Pořídit videosnímek, teď vyhledejte termín import a na konec sledu úloh přidejte akci Importovat soubory do iPhoto:
 9. Všimněte si, že obě akce uvedené ve sledu událostí jsou propojené (1). To znamená, že výsledek první akce – nový soubor s fotkou z kamery – se jako vstup předá druhé akci. Na tomto obecném principu pak funguje celý Automator. Informace a položky se ve sledu událostí předávají z jednoho kroku (akce) do následujícího.

 10. A aby po nás nezbyl nepořádek, nastavíme, aby se po importování do iPhota smazal původní snímek pořízený kamerou. V rámečku akce Importovat soubory do iPhoto zaškrtněte, že se po importování mají zdrojové obrázky odstranit(2) (viz výše).

  A je to. Sled úloh, který vás vyfotí a fotku pak přidá do iPhota, je hotový. Teď už ho jenom stačí uložit a nainstalovat.
   
 11. Pro uložení a nainstalování služby se sledem úloh klikněte na Soubor > Uložit…. Do textového pole zadejte jako název služby „Rychlá fotka“ a klikněte na tlačítko Uložit. Nový sled úloh se automaticky nainstaluje jako součást architektury systémových služeb a bude k dispozici v nabídce Služby v kterékoli aplikaci. Okno se sledem úloh teď můžete zavřít.

Používání služby

Až si budete chtít novou službu vyzkoušet, zaujměte polohu uprostřed před počítačem a v nabídce Služby, kterou najdete v kterékoli aplikaci, vyberte Rychlá fotka:Mac třikrát pípne a potom vás vyfotí. Výsledná fotka se pak automaticky přidá do knihovny iPhota:


Nový snímek se přidá do iPhota.

Právě jste pomocí Automatoru vytvořili užitečný nástroj, který vám usnadní pořizování rychlých autoportrétů a jejich přidávání do knihovny iPhota.

Tip: Chcete se o Automatoru dozvědět víc? Pročtěte si na Macu vestavěnou nápovědu Automatoru (v Automatoru v nabídce Nápověda vyberte Nápověda pro Automator).
Datum zveřejnění: