Kalibrace jemného doladění displeje Liquid Retina XDR na MacBooku Pro

Přečtěte si, jak změřit a kalibrovat jemné doladění displeje.

Každý MacBook Pro s displejem Liquid Retina XDR prochází na výrobní lince špičkovým kalibračním procesem, který zajišťuje přesnost panelu s širokým barevným rozsahem P3 i jednotlivých podsvětlujících LED diod. Tovární kalibrační proces navíc umožňuje sofistikovaným vestavěným algoritmům přesně reprodukovat různé barevné prostory, které se dnes používají v mediální praxi, včetně sRGB, BT.601, BT.709 a dokonce i P3-ST.2084 (HDR).

Tovární kalibrační proces umožňuje uživatelům MacBooku Pro vychutnat si výjimečný obraz hned po vybalení z krabice. Pokud váš pracovní postup vyžaduje vlastní kalibraci, můžete displej změřit, a poté kalibraci jemně doladit.


Měření displeje

Pokud chcete posoudit kalibraci svého displeje Liquid Retina XDR, můžete použít sadu testovacích vzorů od společnosti Apple v podobě QuickTime videí. Jde o referenční videa s přesným barevným zacílením v rozsahu SDR a HDR, na kterých můžete pomocí svého spektroradiometru ověřit primární i sekundární barvy a jas, včetně funkce elektrooptického transferu (EOTF).

Stažení testovacích vzorů

 1. Přejděte na stránku AVFoundation pro vývojáře.
 2. V části Related Resources (Související zdroje) klikněte na Color Test Patterns (Vzory pro testování barev) a stáhněte si testovací soubory. 
 3. Dvojitým kliknutím rozbalte soubor QuickTime-Test-Pattern.zip.

Měření displeje

 1. Umístěte spektroradiometr od jiného výrobce tak, aby směroval na střed displeje.
 2. Místnost by měla být zatemněná nebo tmavá, aby měření nebylo ovlivněno odraženým světlem nebo odlesky.
 3. Otevřete složku QuickTime Test Pattern Movies a vyberte sadu vzorů, na kterých chcete provést testování. Každá složka obsahuje sekvenci videí určených na měření barvy nebo světelnosti v rozsahu HDR, BT.709 a BT.601.
 4. Každý soubor otevřete v QuickTime Playeru a změřte každý testovací vzor ve složce. Ujistěte se, že používáte referenční předvolbu, která odpovídá zvolenému testovanému vzoru. Například při testování vzorů založených na HDR10 použijte přednastavený režim HDR Video (P3–ST 2084).
 5. Srovnejte naměřené hodnoty barev (chromatičnost) a jasu s těmi, které jsou uvedené v souboru referenčních hodnot Values.txt ve složce s testovacími vzory. V závislosti na toleranci nebo kalibraci vašeho spektroradiometru se můžou naměřené hodnoty od referenčních hodnot lehce odchylovat.

Pokud se ale měření od referenčních hodnot výrazně liší, projděte si tipy k měření displeje.


Vyladění kalibrace

Pokud váš pracovní postup vyžaduje vyladění na konkrétní kalibrační cíl, můžete kalibraci displeje jemně doladit. To vám umožní nastavit bílý bod a jas displeje tak, aby přesněji odpovídaly konkrétnímu kalibračnímu cíli displeje. Další informace o hodnotách, které můžete upravit

 1. Zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému (nebo Nastavení systému) > Monitory.
 2. Na panelu nastavení Monitory vyberte z místní nabídky Předvolby referenční režim, který chcete jemně doladit. Měli byste zvolit stejnou referenční předvolbu, která odpovídá testovacímu vzoru a referenční předvolbě použité při měření vašeho displeje.
 3. V místní nabídce Předvolby vyberte Kalibrace jemného doladění.
 4. Nastavte hodnoty pro bílý bod a jas, a poté zadejte popis.
 5. Kliknutím na OK uložte doladění kalibrace.

Chcete-li doladění kalibrace odstranit, vyberte v nabídce Kalibrace jemného doladění volbu Obnovit výchozí.

Pokud vyberete jinou referenční předvolbu, znovu změřte displej a dolaďte jeho kalibraci, aby byl výsledek optimální.

Pokud při kalibraci jemného doladění nedosahujete konzistentních výsledků, získejte tipy pro měření a kalibraci jemného doladění displeje.


Tipy pro měření a kalibraci jemného doladění

Pokud při měření displeje nebo kalibraci jemného doladění nedosahujete konzistentních výsledků, zjistěte, co dělat.

Zkontrolujte své prostředí

 • Upravte okolí displeje tak, abyste minimalizovali rozptýlené světlo odrážející se na cílovou oblast na displeji.
 • Apple doporučuje provádět měření a kalibraci při teplotě nejvýše 25 °C. Chcete-li dosáhnout co nejlepší opakovatelnosti, teplota okolí během kalibrace by měla odpovídat teplotě při běžném používání.

Zkontrolujte nastavení spektroradiometru

 • Ujistěte se, že displej měl možnost se alespoň 30 minut rozehřívat a teď má neměnnou teplotu.
 • Nasměrujte spektroradiometr tak, aby byl kolmo k displeji a vodorovně, aby se minimalizovala polarizace.
 • Pokud má spektroradiometr režim automatické expozice, zapněte ho – tím se optimalizuje měření při různých úrovních jasu. Pokud měřicí přístroj režim automatické expozice nemá, ověřte si u výrobce přístroje doporučená nastavení. Ověřte si možnosti konfigurace polohy a ohniskové vzdálenosti, clony, šířky pásma, expozice, rychlosti měření, synchronizace displeje a veškerých automatických nebo dynamických funkcí, které váš přístroj může mít.
 • Pokud má měřicí přístroj nastavení integrační doby, použijte delší integrační dobu, pokud je to možné, abyste získali přesnější výsledek.
 • Pokud je váš měřicí přístroj vybaven neutrálním filtrem (ND), vypněte ho.

Zkontrolujte kalibraci spektroradiometru

Ve specifikacích od výrobce si vyhledejte toleranci vašeho spektroradiometru. Kterákoli z následujících podmínek může způsobit odchylky měření:

 • Odlišné kalibrace nástroje používající jiné incidence iluminantu A.
 • Určitá míra nejistoty, která je u každého individuálního iluminantu A nevyhnutelná.
 • Odlišná konstrukce měřicího hardwaru a optických cest vedoucí k různým následným chybám.

Ujistěte se, že testovací vzory odpovídají požadované referenční předvolbě

Až budete dolaďovat kalibraci displeje, ujistěte se, že při měření displeje používáte testovací vzor, který odpovídá dolaďované referenční předvolbě. Například při testování vzorů založených na HDR10 použijte přednastavený režim HDR Video (P3–ST 2084).

Resetujte spektroradiometr

Pokud spektroradiometr přestane reagovat, požádejte výrobce o pokyny, jak ho resetovat.


Datum zveřejnění: