Poslouchejte hudbu společně ve FaceTimu na iPhonu nebo iPadu

Pomocí SharePlay můžou všichni společně poslouchat hudbu a ovládat přehrávání při FaceTime hovoru.

Co všichni potřebují


Zahájení poslechu hudby ve FaceTime hovoru

 1. Zahajte FaceTime hovor.
 2. Ve FaceTime hovoru přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru.
 3. Otevřete aplikaci na streamování hudby, která podporuje SharePlay.
 4. Pusťte skladbu nebo album. Pokud k tomu budete vyzváni, klepněte na SharePlay.
 5. Klepnutím na dlaždici obrazu v obraze se vrátíte do FaceTime hovoru.

Ovládání přehrávání je pro všechny společné, takže kdokoli může hudbu pustit, pozastavit nebo přeskočit dozadu a dopředu.


Zahájení poslechu hudby přes SharePlay v hudební aplikaci

Poslech hudby přes SharePlay můžete spustit také z podporovaných hudebních aplikací.

 1. Otevřete hudební aplikaci.
 2. Najděte skladbu, album nebo playlist, které chcete sdílet. Klepněte na tlačítko Nabídka nebo tlačítko Sdílet .
 3. Klepněte na SharePlay tlačítko SharePlay a pak zadejte kontakty, kterým chcete volat.
 4. Klepnutím na FaceTime zahajte FaceTime videohovor. Nebo klepnutím na tlačítko Audio zahajte FaceTime audiohovor.
 5. Spusťte přehrávání hudby.

Připojení k poslechu hudby přes SharePlay ve FaceTime hovoru

 1. Ve FaceTime hovoru klepněte vedle volby Připojit se k SharePlay na Otevřít.
  iPhone s probíhajícím FaceTime hovorem. Je vidět volba Připojit se k SharePlay.
 2. Až se otevře aplikace na streamování hudby, klepněte na Připojit se k SharePlay.
 3. Klepnutím na dlaždici obrazu v obraze se vrátíte do FaceTime hovoru.

Ukončit SharePlay

 1. V horní části FaceTime hovoru klepněte na SharePlay tlačítko SharePlay.
 2. Klepněte na Ukončit SharePlay.
 3. Klepněte na Ukončit u všech nebo Ukončit jen u mě.

Zjistěte, které aplikace podporují SharePlay

 1. Ve FaceTime hovoru klepněte na tlačítko Sdílet obsah .
 2. V části Aplikace pro SharePlay si prolistujte seznam nainstalovaných aplikací, ze kterých můžete sdílet, a klepnutím na aplikaci ji otevřete. Nebo klepněte na Více a procházejte podporované aplikace v App Storu.

Co když potřebujete poradit se streamovací aplikací od jiného vývojáře


Používání SharePlay s Apple Music

Přečtěte si, jak používat Apple Music se SharePlay, vytvořit sdílenou hudební frontu nebo společně sledovat synchronizované texty skladeb.

FaceTime a některé jeho funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: