Přidání ověřitelných informací o očkování proti covidu-19 do aplikací Peněženka Apple a Zdraví

Přidejte ověřitelné informace o prodělaném očkování proti covidu-19 jako očkovací průkaz do Peněženky a stahujte a ukládejte ověřitelné záznamy o očkování a testování v aplikaci Zdraví.

Informace o ověřitelných záznamech o očkování a testování

V aplikaci Zdraví na iPhonu nebo iPodu touch můžete bezpečně ukládat ověřitelné verze záznamů o očkování, výsledků testů na covid-19 a certifikátů o prodělání covidu-19. Záznamy o očkování a testování stažené v tomto ověřitelném formátu jsou digitálně podepsány poskytovatelem očkování nebo zdravotnickým orgánem. Je to podobné jako předkládání úředně ověřených papírových dokumentů. Ověřitelné zdravotní záznamy jsou v aplikaci Zdraví označeny zaškrtnutím. To znamená, že záznam nebyl změněn od doby, kdy byl původně vytvořen.

Ověřitelné záznamy o očkování a výsledcích testů si můžete stáhnout, pokud poskytovatel očkování nebo testovací centrum tento formát podporuje. Informujte se u svého poskytovatele, jestli podporuje ověřitelné zdravotní záznamy. 

V systému iOS 15.4 a novějším je podporován digitální certifikát EU COVID (EU DCC).Další informace o podporované technologii pro ověřitelné zdravotní záznamy.

Přidání očkovacího průkazu do Peněženky Apple

V iOS 15.1 si můžete bezpečně stáhnout a uložit ověřitelný záznam o očkování proti covidu-19 do aplikace Zdraví a očkovací průkaz uložit do aplikace Peněženka.2

Obrazovka iPhonu se záznamem o očkování proti covidu-19 přidaným do aplikací Peněženka a Zdraví 

Pokud jste obdrželi QR kód

Ověřitelné záznamy si do aplikace Zdraví můžete přidat naskenováním QR kódu, který jste obdrželi od poskytovatele očkování proti covidu-19 nebo testů na covid-19.

 1. Otevřete aplikaci Fotoaparát z plochy, Ovládacího centra nebo zamčené obrazovky iPhonu nebo iPodu touch.
 2. Vyberte zadní fotoaparát.
 3. Podržte zařízení tak, aby se QR kód zobrazil v hledáčku aplikace Fotoaparát. Zařízení tento QR kód rozpozná a zobrazí oznámení aplikace Zdraví.
 4. Klepněte na oznámení aplikace Zdraví.
 5. V případě ověřitelného záznamu o očkování klepněte na Přidat do Peněženky a Zdraví, čímž přidáte záznam do aplikace Zdraví i do aplikace Peněženka.
 6. Klepněte na Hotovo.

Pokud dojde ke změně záznamu o očkování, například po aplikaci další dávky, budete muset přidat nový QR kód.

Pokud jste si uložili obrázek QR kódu

Pomocí Živého textu v aplikaci Fotky můžete přidat ověřitelné zdravotní záznamy do aplikace Zdraví.

 1. Otevřete aplikaci Fotky.
 2. Klepněte na obrázek QR kódu.
 3. Klepněte na QR kód na obrázku a podržte ho, pak klepněte na Otevřít v aplikaci Zdraví.
 4. V případě ověřitelného záznamu o očkování klepněte na Přidat do Peněženky a Zdraví. Záznam tak přidáte do aplikace Zdraví i do aplikace Peněženka.
 5. Klepněte na Hotovo.

Pokud dojde ke změně záznamu o očkování, například po aplikaci další dávky, budete muset přidat nový QR kód.

Pokud jste obdrželi soubor ke stažení

Záznamy si do aplikace Zdraví můžete přidat stažením ověřitelného zdravotního záznamu, který vám poskytl poskytovatel očkování proti covidu-19 nebo testů na covid-19.

 1. Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na odkaz ke stažení.
 2. V případě ověřitelného záznamu o očkování klepněte na Přidat do Peněženky a Zdraví, čímž přidáte záznam do aplikace Zdraví i do aplikace Peněženka.
 3. Klepněte na Hotovo.

Obrazovka iPhonu s panelem Souhrn v aplikací Zdraví se záznamem o očkování s možností přidání do Peněženky 

Když máte v aplikaci Zdraví uložený ověřitelný záznam o očkování

Pokud jste dříve naskenovali QR kód, stáhli soubor nebo jste se spojili s poskytovatelem zdravotní péče, abyste přidali své zdravotní záznamy na iPhone nebo iPod touch, můžete svůj uložený ověřitelný záznam o očkování proti covidu-19 přidat do Peněženky.

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte v levém dolním rohu na Souhrn.
 3. V části Záznam o vakcinaci klepněte na Přidat do Peněženky.

Pokud nevidíte možnost Přidat do peněženky:

 1. Klepněte vpravo dole na Procházet a pak na Imunizace.
 2. Klepněte na typ záznamu imunizace.
 3. Klepněte na ověřitelný záznam o očkování, který je označen zaškrtnutím.
 4. Klepněte na Přidat do Peněženky.

Obrazovka iPhonu s očkovacím průkazem v aplikaci Peněženka 

Očkovací průkazy v aplikaci Peněženka

Jakmile přidáte do aplikace Peněženka očkovací průkaz, můžete ho kdykoli zobrazit a předložit ke kontrole. Na přední straně průkazu je uvedeno vaše jméno, typ vakcíny, data podaných dávek, vydavatel a QR kód.

Úplné informace očkovacího průkazu nebudou viditelné, dokud se neověříte pomocí Face ID, Touch ID nebo hesla.

Očkovací průkaz nelze sdílet s jinými uživateli iPhonu, iPodu touch nebo Apple Watch.

 

Přidání ověřitelných zdravotních záznamů

V závislosti na tom, kde jste podstoupili očkování proti covidu-19 a testy na něj, si můžete bezpečně stáhnout a uložit své ověřitelné zdravotní záznamy do aplikace Zdraví pomocí QR kódu nebo souboru ke stažení.

Pokud jste se nechali očkovat proti covidu-19 u poskytovatele zdravotní péče, který podporuje funkci Zdravotní záznamy na iPhonu a ověřitelné zdravotní záznamy, můžete se k němu připojit v aplikaci Zdraví. Po připojení se automaticky stáhnou vaše dostupné ověřitelné zdravotní záznamy.

Přečtěte si víc o tom, jak přidat zdravotní záznamy.

 

Zobrazení ověřitelného zdravotního záznamu

Po stažení a uložení ověřitelného zdravotního záznamu do aplikace Zdraví si ho můžete kdykoli prohlédnout.

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na Prohlížení.
 2. Klepněte na Imunizace nebo Laboratorní výsledky.
 3. Klepněte na ověřitelný záznam, který chcete zobrazit.

Ověřitelný zdravotní záznam v aplikaci Zdraví obsahuje informace, jako je jméno a příjmení, datum narození, aplikovaná vakcína nebo provedený test a taky QR kód spojený s tímto ověřitelným zdravotním záznamem.

Sdílení ověřitelného zdravotního záznamu

Když schválená aplikace požádá o přístup k ověřitelným zdravotním záznamům, můžete je sdílet s aplikacemi jiných výrobců. Když nějaká aplikace požádá o přístup k ověřitelným zdravotním záznamům, můžete zvolit, které konkrétní záznamy se mají sdílet – a tyto záznamy se s ní sdílí jenom jednou. Aplikace jiných výrobců nemají k ověřitelným zdravotním záznamům, které sdílíte, nepřetržitý přístup.

Protože jsou tyto záznamy v ověřitelném formátu, tak pokud se rozhodnete sdílet tyto laboratorní výsledky a záznamy o imunizaci s aplikacemi jiných výrobců – například s aplikacemi různých podniků nebo pořadatelů veřejných akcí – můžou aplikace jiných výrobců potvrdit, že byl záznam vydán poskytovatelem laboratorních testů nebo očkování a že nebyl od svého vydání změněn. 

Společnost Apple není součástí ověřovacího procesu třetí strany a při importu nebo sdílení těchto údajů k nim nemá přístup.


1. Možnost přidání ověřitelných záznamů o očkování, výsledcích testů a prodělání covidu-19 je k dispozici všude tam, kde je tato technologie podporována.

2. Výsledky testů a záznamy o prodělání covidu-19 nelze uložit v Peněžence.

Datum zveřejnění: