Uspořádání připomínek na iPhonu nebo iPadu

Uspořádejte si připomínky v aplikaci Připomínky pomocí seznamů a značek. Uložte si seznam jako šablonu, kterou můžete později znovu použít, nebo vytvořte odkaz k jeho sdílení s ostatními.


Vytváření, upravování a seskupování seznamů připomínek

Chcete připomínky rozdělit do kategorií jako práce, osobní nebo škola? Vytvořte si seznam připomínek, ať v nich máte pořádek.

Vytvoření seznamu

 1. Otevřete aplikaci Připomínky a klepněte na Přidat seznam. Pokud se zobrazí dotaz, vyberte, který účet chcete použít.
 2. Seznam pojmenujte.
 3. Volbou barvy a ikony nebo emotikonu si seznam přizpůsobte, ať ho snadněji poznáte na první pohled. Ze seznamu taky můžete udělat chytrý seznam.
  iPhone zobrazující nový seznam připomínek s názvem „Zahradní party!“
 4. Klepněte na Hotovo.

Ikony jsou k dispozici jenom pro seznamy, které jste si vytvořili ve svém účtu iCloudu.

Upravení seznamu

 1. Klepněte na seznam, který chcete upravit, a pak na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Zobrazit informace o seznamu.
 3. Změňte název, barvu nebo ikonu seznamu.
 4. Klepněte na Hotovo.

Seskupování seznamů

Seznamy si můžete uspořádat do skupin. Můžete si třeba vytvořit skupinu nazvanou Práce, která bude obsahovat všechny vaše pracovní seznamy.

 1. Podržte na seznamu prst. Potom seznam přetáhněte na jiný seznam.
 2. Novou skupinu pojmenujte.
 3. Klepněte na Vytvořit.

Přesunutí připomínky do jiného seznamu

 1. Klepněte na seznam a potom na připomínku, kterou chcete přesunout.
 2. Klepněte na tlačítko Upravit podrobnosti .
 3. Klepněte na Seznam a vyberte seznam, do kterého chcete připomínku přesunout.
 4. Klepněte na Hotovo. 

Připomínku taky můžete přetáhnout do jiného seznamu:

 1. Podržte připomínku jedním prstem.
 2. Přetažením připomínky na tlačítko Seznamy se vraťte na seznamy.*
 3. Přetáhněte připomínku na seznam, do kterého ji chcete přesunout.
 4. Pokud chcete přesunout několik připomínek najednou, podržte jednu z nich a dalším prstem postupně vyberte připomínky, které chcete přidat do výběru.

* Pokud používáte iPad, jsou seznamy pořád zobrazené, takže mezi nimi připomínky můžete jednoduše přetahovat.

Změna pořadí připomínek v seznamu

Podržte připomínku a přetáhněte ji v seznamu na požadované místo. Musíte ji přetáhnout mezi dvě připomínky – když ji přetáhnete na připomínku, stane se z ní vnořená úloha.

Pokud má přetahovaná připomínka nějaké podúkoly, přesunou se spolu s ní.


Vytváření a používání šablon seznamů

V iOS 16, iPadOS 16 a novějších můžete uložit seznam jako šablonu a tu používat pro rutinní postupy, nákupní seznamy a podobně. Šablonu můžete sdílet a taky stahovat šablony, které s vámi sdílejí ostatní.

Jak ze seznamu udělat šablonu

 1. V aplikaci Připomínky otevřete seznam, který chcete používat jako šablonu.
 2. Klepněte na tlačítko Více .
 3. Klepněte na Uložit jako šablonu.
 4. Zvolte název šablony a pak klepněte na Uložit.

Po vytvoření šablony nemají změny v původním seznamu na šablonu vliv.

Úpravy šablon

 1. V aplikaci Připomínky klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Šablony.
 3. Klepněte na tlačítko informací u šablony, kterou chcete upravit.
 4. Pokud chcete udělat změny, klepněte na Upravit šablonu. Nebo klepněte na Odstranit šablonu, pokud ji chcete odebrat.
 5. Klepněte na Hotovo nebo Odstranit.

Když upravíte sdílenou šablonu, musí si ji každý, s kým jste ji sdíleli, znovu stáhnout, aby aktualizace získal. Pokud šablonu odstraníte, na dříve stažené verze šablony to nebude mít vliv.

Přečtěte si, jak šablonu sdílet s ostatními

Vytvoření seznamu ze šablon

 1. V aplikaci Připomínky klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Šablony.
 3. Klepněte na šablonu, kterou chcete použít.
 4. Zadejte název nového seznamu a pak klepněte na Vytvořit.

Uspořádávání seznamů pomocí značek

Značky jsou klíčová slova, pomocí kterých můžete připomínky rychle a automaticky uspořádávat. Můžete si třeba vytvořit připomínku „Koupit hnojivo na kytky“ a přidat k ní značky jako #vyřídit, #zahrada a #nákupy. Značky se dají použít i v kombinaci se seznamy – umožňují vám vyhledávat a filtrovat připomínky i napříč různými seznamy.

Vytvoření seznamu

 1. Při vytváření nebo upravování připomínky klepněte na panelu rychlých nástrojů na tlačítko Značka .
 2. Zadejte klíčové slovo. Značka může být jen jednoslovná, ale k vytvoření delších názvů můžete použít pomlčky nebo podtržítka.

Značku taky můžete přidat přímo v připomínce napsáním znaku #. Při psaní se nad klávesnicí budou nabízet návrhy značek, včetně těch, které používáte v aplikaci Poznámky.

Značky jsou k dispozici jenom pro připomínky, které jste si vytvořili v účtu iCloudu.

Zobrazení připomínek s konkrétními značkami v prohlížeči značek

Každá vytvořená značka se automaticky přidá jako tlačítko do prohlížeče značek, který najdete v zobrazení seznamů dole.

iPhone zobrazující prohlížeč značek v části Značky ve spodní části obrazovky. Jsou v něm tlačítka s názvy značek jako „#party“ a „#nákup“

Stačí v části Značky klepnout na jednu nebo víc značek a hned se vám zobrazí připomínky ze všech seznamů, označené vybranými značkami. Když vyberete víc než jednu značku, uvidíte jen připomínky, které obsahují všechny vybrané značky.

Prohlížeč značek zobrazuje všechny značky, které v připomínkách momentálně používáte. Pokud už nějakou značku nepoužíváte, v prohlížeči se nezobrazí.

Přidání značky k více připomínkám najednou

 1. Otevřete seznam a klepněte na tlačítko Více .
  iPhone zobrazující seznam připomínek s otevřenou nabídkou po výběru tlačítka Více. V nabídce je zvýrazněna položka Vybrat připomínky.
 2. Klepněte na Vybrat připomínky a vyberte připomínky, ke kterým chcete přidat značku.
 3. Klepněte na tlačítko Další akce a potom na Přidat značku.
 4. Vyberte značku nebo značky, které chcete přidat, a klepněte na Použít.

Odebrání značky od připomínky

 1. V připomínce podržte prst na značce.
 2. Klepněte na klávesnici na klávesu Delete.

Smazání nebo přejmenování značky

 1. V prohlížeči značek v dolní části zobrazení seznamů klepněte na značku, kterou chcete smazat nebo přejmenovat.
 2. Klepněte na tlačítko Další .
 3. Klepněte na Smazat značku nebo Přejmenovat značku.
 4. Potvrďte klepnutím na Smazat, nebo zadejte nový název a potvrďte klepnutím na OK.

Pokud vytvoříte značku na zařízení s iOS 15 nebo iPadOS 15 a novějším, zobrazí se jako značka v Připomínkách i na vašich ostatních zařízeních Apple s iOS 15, iPadOS 15 nebo macOS Monterey a novějším. Používají-li vaše ostatní zařízení starší verzi softwaru, značku neuvidíte, pokud není součástí názvu nebo poznámky připomenutí, kde značku uvidíte jako prostý text.

Když sdílíte označenou připomínku s někým, kdo používá iOS 15, iPadOS 15 nebo macOS Monterey a novější, zobrazí se označené slovo, ale nebude to skutečná značka, dokud nebude na značku převedeno. Pokud se pokusíte sdílet označenou poznámku s někým, kdo používá starší verzi softwaru, značku vůbec neuvidí, ledaže by byla v názvu nebo poznámce připomínky, kde ji uvidí jako prostý text.


Používání chytrých seznamů

Aplikace Připomínky má integrované chytré seznamy, které umožňují rychle zobrazit všechny připomínky ze všech seznamů. Můžete si dokonce vytvořit vlastní chytré seznamy, které budou automaticky shromažďovat připomínky podle nastavených pravidel. Do chytrého seznamu se automaticky přidávají všechny připomínky, které odpovídají požadavkům na štítky a filtrům.

Chytrý seznam můžete udělat jenom ze seznamů, které jste si vytvořili ve svém účtu iCloudu.

Zobrazení připomínek ve výchozích chytrých seznamech

Na hlavní obrazovce aplikace Připomínky se zobrazují chytré seznamy, které připomínky automaticky organizují do rychlých zobrazení:

 • V seznamu Dnes se zobrazují připomínky, které mají dnešní termín. Jsou tu taky připomínky po termínu.
 • V seznamu Naplánované se zobrazují připomínky s termínem – v minulosti, dnes a v budoucnu.
 • V seznamu Označené se zobrazují všechny připomínky, které mají přiřazené označení.
 • V seznamu Vše se zobrazují všechny připomínky, organizované podle seznamů.

Chytré seznamy obsahují i připomínky ze všech vašich vlastních seznamů. V chytrých seznamech Naplánováno, Vše a Označeno můžete klepnout na tlačítko Více a výběrem volby Zobrazit vyřízené zahrnout vyřízené připomínky.

Můžou se vám zobrazovat taky chytré seznamy Přiřazeno mně a Návrhy Siri. Seznam Přiřazeno mně obsahuje všechny připomínky ve sdílených seznamech, které máte přiřazené. Seznam Návrhy Siri vám na základě vašich e‑mailů a zpráv navrhuje připomínky, které možná budete chtít vytvořit.

Vytvoření vlastního chytrého seznamu

 1. Na hlavní obrazovce Připomínek klepněte na Přidat seznam.
 2. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte svůj účet iCloudu. Zadejte název seznamu a klepněte na Převést na chytrý seznam.
  iPhone zobrazující obrazovku Nová připomínka. Pod názvem připomínky, Zahradní party, je tlačítko s názvem Převést na chytrý seznam.
 3. Vyberte značky, které pro tenhle seznam chcete použít. Klepnutím můžete taky nastavit následující filtry.
  iPhone zobrazující část Další filtry při úpravě podrobností chytrého seznamu. V části Datum je volič, pomocí kterého můžete do seznamu přidat připomínky s termínem v relativním časovém rozmezí, třeba v příštím týdnu nebo v uplynulých dvou měsících.
  • Datum: Do seznamu se budou přidávat připomínky s datem v konkrétním časovém rozmezí. Můžete vybrat data nebo relativní rozmezí, třeba v příštím týdnu nebo v uplynulých dvou měsících.
  • Čas: Do seznamu se budou přidávat připomínky nastavené na konkrétní denní dobu, třeba ráno, odpoledne, večer nebo noc.
  • Místo: Do seznamu se budou přidávat připomínky odpovídající konkrétnímu místu.
  • Značka: Do seznamu se budou přidávat připomínky se značkami.
  • Priorita: Do seznamu se budou přidávat připomínky se stejnou prioritou – vysokou, střední nebo nízkou.
 4. Volbou barvy a ikony nebo emotikonu si seznam přizpůsobte, ať ho snadněji poznáte na první pohled.
 5. Klepněte na Hotovo.

Běžné seznamy1 můžete převést na chytré seznamy:

 1. Zobrazte seznam připomínek a klepněte na tlačítko Více .
 2. Klepněte na Zobrazit informace o seznamu.
 3. Sjeďte dolů a pod ikonami klepněte na Převést na chytrý seznam.2

1. Sdílený seznam není možné převést na chytrý seznam.

2. Jakmile běžný seznam převedete na chytrý seznam, není možné jej převést zpět na běžný seznam.

Datum zveřejnění: