Překalibrování hlášení o kondici baterie v iOS 14.5

Přečtěte si, jak funguje překalibrování systému hlášení o kondici baterie na iPhonu 11, iPhonu 11 Pro a iPhonu 11 Pro Max.

Překalibrování v iOS 14.5 a novějším

iOS 14.5 a obsahuje aktualizaci, v rámci níž systém sledování kondice baterie na iPhonu 11, iPhonu 11 Pro a iPhonu 11 Pro Max překalibruje maximální kapacitu baterie a její špičkový výkon. Tím se vyřeší nepřesné odhady kondice baterie, které se zobrazovaly některým uživatelům. K příznakům této chyby patří neočekávané vyčerpávání baterie nebo v některých vzácných případech i snížený maximální výkon. Nepřesné hlášení kondice baterie ve skutečnosti neodráží žádný problém se samotnou baterií.

Než se systém hlášení kondice baterie překalibruje, bude se vám v části Nastavení > Baterie > Kondice baterie zobrazovat zpráva. Překalibrování maximální kapacity a špičkového výkonu probíhá během běžných nabíjecích cyklů a celý proces může trvat několik týdnů. Zobrazovaná procentuální hodnota maximální kapacity se během překalibrování nezmění. Může se změnit maximální výkon, ale většina uživatelů to pravděpodobně nepostřehne. Pokud se vám předtím zobrazovala zpráva o vyčerpané baterii, tato zpráva po aktualizaci na iOS 14.5 zmizí.

Po dokončení překalibrování se aktualizuje procentuální hodnota maximální kapacity i maximální výkon. Zpráva o překalibrování zmizí. Podle toho poznáte, že proces už skončil. 

Pokud se po překalibrování hlášení o kondici baterie ukáže, že baterie má výrazně horší kondici, zobrazí se vám zpráva o nutném servisu baterie.  

Ve vzácných případech se překalibrování nemusí podařit a zobrazí se nová zpráva o nutném servisu baterie. V takovém případě vám autorizovaný poskytovatel servisu Apple může baterii bezplatně vyměnit a obnovit tak plný výkon a kapacitu. Nepředstavuje to bezpečnostní problém, takže baterii můžete nadále používat.

* Maximální kapacita baterie se určuje souborem algoritmů a měření prováděných při používání zařízení. Tyhle algoritmy může být nutné postupem času aktualizovat, aby dokázaly maximální kapacitu baterie odhadovat správně.

Zprávy o překalibrování baterie

Po aktualizaci iPhonu 11, iPhonu 11 Pro nebo iPhonu 11 Pro Max na iOS 14.5 se vám může na obrazovce Nastavení > Baterie > Kondice baterie zobrazit jedna z následujících zpráv.

 

Probíhá překalibrování baterie

Pokud se vám zobrazí následující zpráva, znamená to, že systém hlášení kondice baterie vašeho iPhonu se musí překalibrovat.

Systém hlášení kondice baterie překalibruje maximální kapacitu a špičkový výkon zařízení. Tenhle proces může trvat několik týdnů. Další informace...

Překalibrování maximální kapacity a maximálního výkonu bude probíhat postupem času během běžných nabíjecích cyklů. Pokud proces proběhne úspěšně, zpráva o překalibrování zmizí a procentuální hodnota maximální kapacity baterie se zaktualizuje.

 

Není možné doporučit servis

Pokud se vám zobrazí následující zpráva, znamená to, že systém hlášení kondice baterie vašeho iPhonu se musí překalibrovat. V průběhu tohoto procesu nemůže iPhone doporučit servis baterie.

Systém hlášení kondice baterie překalibruje maximální kapacitu a špičkový výkon zařízení. Tenhle proces může trvat několik týdnů. Momentálně nelze vydat doporučení ohledně servisu. Další informace...

Pokud se vám předtím zobrazovala zpráva o vyčerpané baterii, tato zpráva po aktualizaci na iOS 14.5 zmizí. Překalibrování maximální kapacity a maximálního výkonu bude probíhat postupem času během běžných nabíjecích cyklů. Pokud proces proběhne úspěšně, zpráva o překalibrování zmizí a procentuální hodnota maximální kapacity baterie se zaktualizuje.

 

Překalibrování se nepodařilo

 Pokud se vám zobrazí následující zpráva, znamená to, že překalibrování systému hlášení o kondici vaší baterie se nepodařilo.

Překalibrování systému hlášení kondice baterie se nepodařilo dokončit. Autorizovaný servis Apple může baterii bezplatně vyměnit a obnovit tak plný výkon a kapacitu. Více o možnostech servisu...

Tato zpráva neznamená bezpečnostní problém. Baterie se dá nadále používat. Můžete ale zaznamenat výraznější problémy s baterií a výkonem. Autorizovaný servis Apple vám může baterii bezplatně vyměnit a obnovit tak plný výkon a kapacitu. Přečtěte si další informace o získání servisu baterie.

Servis baterie

Vzhledem k tomu, že současná hlášení o kondici baterie můžou být nepřesná, doporučujeme před kontaktováním autorizovaného poskytovatele servisu Apple počkat, než se překalibrování dokončí. Pokud je zařízení kryté zárukou, smlouvou AppleCare+ nebo zákonem o ochraně spotřebitele, dočasně se vám prodlouží servisní krytí baterie s tímto problémem, aby krylo i celé období překalibrování. Pokud iPhone 11, iPhone 11 Pro nebo iPhone 11 Pro Max doporučují po překalibrování servis baterie, kontaktujte podporu Apple a informujte se o dalších možnostech servisu. Pokud mají iPhone 11, iPhone 11 Pro nebo iPhone 11 Pro Max jakékoli poškození, které dokončení opravy znemožňuje, například prasklou obrazovku, je potřeba vyřešit nejdřív tento problém. V některých případech může být tato další oprava zpoplatněná.

Podporu Apple taky můžete kontaktovat, pokud jste v minulosti zaplatili za mimozáruční servis baterie iPhonu 11, iPhonu 11 Pro nebo iPhonu 11 Pro Max potom, co se vám zobrazilo upozornění na vyčerpanou baterii nebo jste narazili na neočekávané chování.

Další informace

Více o výkonu iPhonu a jeho souvislosti s baterií se dočtete v článku Vliv baterie na výkon iPhonu.

Datum zveřejnění: