Co dělat, když se vám zobrazí upozornění, že u sebe máte AirTag, AirPody nebo jiné zařízení sítě Najít

AirTag umožňuje snadno sledovat věci jako klíče, peněženku, kabelku, batoh, kufr a další. Stačí ho jednoduše nastavit pomocí iPhonu, iPadu nebo iPodu touch a připevnit k předmětu, o kterém chcete mít přehled. AirTag pak uvidíte na panelu Předměty v aplikaci Najít.

AirTag, jiná zařízení, která jsou součástí programu zařízení sítě Najít, a některé modely AirPodů – AirPods (3. generace), AirPods Pro a AirPods Max – se dají vyhledat pomocí sítě Najít. Díky tomu je neztratíte a udržíte si o nich přehled.* Kompatibilní předměty se po nastavení zobrazují na panelu Zařízení nebo Předměty v aplikaci Najít.

AirTag, AirPody a další zařízení sítě Najít mají funkce na ochranu proti nežádoucímu sledování. Neměli byste je používat ke sledování lidí ani předmětů, které vám nepatří. Používání těchto produktů ke sledování lidí bez jejich souhlasu je v mnoha zemích a oblastech světa trestným činem. Pokud se zjistí, že je někdo nezákonně sledován AirTagem, AirPody nebo jiným zařízením sítě Najít, můžou si orgány činné v trestném řízení vyžádat od společnosti Apple informace potřebné k vyšetřování.

AirTag, AirPody a zařízení sítě Najít jsou navržená tak, aby vám umožňovala sledovat důležité předměty a zároveň chránila vaše soukromí. Mají jedinečné Bluetooth identifikátory, které se často mění. Síť Najít používá šifrování mezi koncovými body a je postavená s důrazem na soukromí.

Více o službě Najít a ochraně soukromí

Nežádoucí sledování

Když zjistíme, že se spolu s vámi pohybuje i AirTag, AirPody nebo jiné zařízení sítě Najít odloučené od svého majitele, upozorníme vás na to jedním ze dvou způsobů. Cílem těchto funkcí je odradit ostatní od toho, aby se vás bez vašeho vědomí pokoušeli sledovat.

 1. Pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch, služba Najít na vaše zařízení Apple pošle oznámení. Tahle funkce je dostupná v iOS a iPadOS 14.5 nebo novějším. Jak si zapnout oznámení:
  • Přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a zapněte Polohové služby.
  • Přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby. Zapněte službu Najít iPhone.
  • Přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby. Po zapnutí volby Významná místa vám budou chodit oznámení, když dorazíte na významné místo, třeba domů. 
  • Přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. 
  • Přejděte do aplikace Najít, klepněte na panel Já a zapněte Oznámení o sledování.
  • Vypněte letový režim. Pokud máte zařízení v letovém režimu, nebudete dostávat oznámení o sledování.
 2. AirTag, nabíjecí pouzdro na AirPods Pro (2. generace), nebo zařízení sítě Najít, které po určitou dobu nejsou u svého majitele, vydají při přesunu zvuk.

Pokud najdete neznámý AirTag, AirPody nebo jiné zařízení sítě Najít, následujícím postupem se o něm můžete dozvědět víc, najít ho a vypnout. Pokud používáte zařízení s Androidem, můžete si stáhnout aplikaci Tracker Detect k nalezení AirTagu nebo zařízení sítě Najít, které je odloučené od svého majitele a může se s vámi pohybovat.

Co když se vám zobrazí upozornění

Když se vám na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zobrazí některé z následujících upozornění, znamená to, že se s vámi nejspíš pohybuje předmět kompatibilní se sítí Najít a jeho majitel může sledovat jeho polohu. Může jít o AirTag, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max nebo zařízení sítě Najít od jiných výrobců než Apple.

Je možné, že AirTag nebo jiné zařízení sítě Najít je připevněné k nějakému zapůjčenému předmětu. Stejně tak se může upozornění zobrazit, když si od někoho půjčíte AirPody. Když si od členů vaší skupiny Rodinného sdílení půjčíte AirTag nebo jiné zařízení sítě Najít, můžete bezpečnostní upozornění na jeden den nebo na neurčito vypnout.

Pokud se AirTag, který je odloučen od svého vlastníka, s vámi už nějakou dobu pohybuje, nebo pokud je váš iPhone probuzený a AirTag, který po určitou dobu není u svého vlastníka, vydá zvuk, který značí, že se pohnul, zobrazí se toto upozornění: AirTag se pohybuje s vámi.

Upozornění o sledování na iPhonu

Aplikace Najít zobrazí mapu, na které uvidíte, kde s vámi byly AirTag, zařízení sítě Najít nebo AirPody zpozorovány. Červená tečka ukazuje, kde byl neznámý předmět poblíž vašeho iPhonu, iPadu nebo iPodu touch rozpoznán. Přerušované čáry, kterými jsou červené tečky propojené, vám pomůžou poznat, jak se pohyboval. Červené tečky neoznačují chvíle, kdy majitel předmětu sledoval jeho polohu.

Neznámý předmět zobrazený na mapě v aplikaci Najít na iPhonu 

Když zjistíme, že se spolu s vámi už nějakou dobu pohybují AirPody odloučené od svého majitele, zobrazí se vám jedno z těchto upozornění: Bylo detekováno příslušenství AirPods, Bylo detekováno příslušenství AirPods Pro nebo Bylo detekováno příslušenství AirPods Max.

Upozornění o sledování na iPhonu

Když zjistíme, že se spolu s vámi už nějakou dobu pohybuje zařízení sítě Najít odloučené od svého majitele, zobrazí se vám upozornění: Bylo detekováno příslušenství „název produktu“ (kde „název produktu“ je název zjištěného zařízení sítě Najít). 

Upozornění o sledování na iPhonu

Když zjistíme AirPody nebo zařízení sítě Najít, ale aplikace Najít se k němu nebude moct připojit nebo se nebude moct připojit k serveru, zobrazí se vám upozornění: Bylo detekováno neznámé příslušenství. Tohle upozornění se zobrazí, jen když se ve vaší blízkosti najdou AirPody nebo zařízení sítě Najít, nikoli AirTag. Může jít o půjčené AirPody nebo o AirPody, které u vás omylem zapomněl nějaký kamarád nebo člen rodiny. 

Upozornění o sledování na iPhonu

Vyhledání neznámého AirTagu, AirPodů nebo zařízení sítě Najít

Když se vám zobrazí upozornění, že se s vámi pohybuje AirTag, AirPody nebo jiné zařízení sítě Najít, můžete ho vyhledat následujícím postupem. Nejdřív se v aplikaci Najít podívejte, jestli můžete na neznámém zařízení přehrát zvuk:

 1. Klepněte na upozornění.
 2. Klepněte na Pokračovat a potom na Přehrát zvuk.
 3. Poslouchejte, odkud se zvuk ozývá. Jestli potřebujete víc času, můžete ho přehrát znovu.

Pokud možnost přehrát zvuk není k dispozici, nejspíš už předmět není poblíž. Nebo s vámi byl přes noc a mezitím se změnil jeho identifikátor. Služba Najít totiž pomocí identifikátoru zjišťuje, jestli se s vámi pohybuje ten samý předmět. Na předmětu taky nemůžete přehrát zvuk, když se nachází poblíž svého majitele.

Pokud je neznámým zařízením AirTag a vy máte model iPhone s podporou ultraširokopásmové technologie, můžete také klepnout na Najít v okolí a použít Přesné hledání, které vám pomůže neznámý AirTag najít.

 1. Klepněte na upozornění.
 2. Klepněte na Pokračovat a poté na Najít v okolí.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pohybujte se po prostoru, ve kterém se neznámý AirTag nachází, dokud se k němu iPhone nepřipojí.
 4. Váš iPhone zobrazuje vzdálenost a směr k neznámému AirTagu. Pomocí těchto informací se přibližujte k neznámému AirTagu, dokud ho nenajdete.
  • Když je AirTag v dosahu Bluetooth vašeho iPhonu, můžete na něm přehrát zvuk klepnutím na tlačítko Přehrát zvuk .
  • Pokud váš iPhone říká, že je potřeba víc světla, klepněte na tlačítko Zapnout svítilnu .
 5. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Hotovo .

Pokud není možnost přehrání zvuku dostupná, zvuk neslyšíte, nebo předmět nelze najít pomocí Přesného hledání, a přesto se domníváte, že je předmět u vás, zkuste ho najít mezi svými věcmi. Podívejte se do kapes, zavazadel a jinam, kde by takové zařízení mohlo být. Může být někde, kam se často nedíváte, třeba v kapse bundy, ve vnější kapse zavazadla nebo v autě. Jestli zařízení nemůžete najít a cítíte se být v ohrožení, běžte na bezpečné veřejné místo a kontaktujte policii.

Co když uslyšíte AirTag, který vydává zvuk

AirTagy, které jsou nějakou dobu odloučené od svého majitele, začnou při pohybu vydávat zvuk, aby na sebe upozornily. Když najdete AirTag, který vydával zvuk, můžete se na jakémkoli zařízení s technologií NFC (třeba na iPhonu nebo telefonu s Androidem) podívat, jestli ho majitel neoznačil jako ztracený, a pomoct ho vrátit. Jestli máte dojem, že dotyčný AirTag nebo zařízení sítě Najít někoho sleduje bez jeho vědomí, můžete si zobrazit pokyny, jak ho vypnout. 

Informace o tomto AirTagu na iPhonu


Zobrazení informací o tom, jak vypnout AirTag, AirPody nebo jiné zařízení sítě Najít

Pokud jste našli neznámý AirTag, můžete si o něm následujícím postupem zobrazit informace nebo ho vypnout:  

 1. Pokud jste našli AirTag, podržte horní část iPhonu nebo smartphonu s podporou NFC u bílé strany AirTagu, dokud se nezobrazí oznámení.
 2. Klepněte na oznámení. Otevře se webová stránka s informacemi o AirTagu, včetně jeho sériového čísla a posledních čtyř číslic telefonního čísla osoby, která ho zaregistrovala. Pokud majitele znáte, může vám to pomoct ho najít. Možná byste si měli udělat snímek obrazovky, abyste měli informace zdokumentované.
 3. Pokud majitel označil AirTag jako ztracený, může se vám zobrazit zpráva s pokyny pro kontaktování majitele.

Pokud se chcete dozvědět víc o AirPodech nebo o zařízení sítě Najít odloučeném od svého majitele, posuňte zobrazení panelu Předměty na konec a klepněte na Identifikovat nalezený předmět.

Jestli potřebujete zobrazit seznam všech AirTagů a doplňků sítě Najít, na které jste byli upozorněni, otevřete na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch aplikaci Najít. Klepněte na Předměty. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na Byly u vás nalezeny předměty. Zobrazí se seznam předmětů, které v poslední době vyvolaly upozornění na nežádoucí sledování. Pokud nemáte možnost přehrát zvuk, nejspíš už předmět není poblíž, nachází se v blízkosti svého majitele nebo u vás byl přes noc a mezitím se změnil jeho identifikátor.

Neznámý AirTag na mapě v aplikaci Najít

Pokud chcete AirTag, AirPody nebo zařízení sítě Najít vypnout a zabránit tak sledování své polohy, klepněte na Pokyny pro deaktivování předmětu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile AirTag, AirPod nebo zařízení sítě Najít vypnete, majitel už nebude moct sledovat jeho aktuální polohu. Zároveň vám o předmětu přestanou chodit upozornění na nežádoucí sledování.

Pokyny, jak vypnout AirTag

Pokud se cítíte být v ohrožení, obraťte se na policii, která může požádat Apple o poskytnutí informací o předmětu. Možná budete muset sdělit sériové číslo AirTagu, AirPodů nebo zařízení sítě Najít.

Vypnutím sítě Najít na svém zařízení, vypnutím Bluetooth ani vypnutím polohových služeb na svém iPhonu nezabráníte majiteli AirTagu, AirPodů nebo zařízení sítě Najít ve sledování jeho polohy. Předmět musíte podle výše uvedených pokynů vypnout.


Vyhledání AirTagu nebo zařízení sítě Najít v blízkosti pomocí zařízení s Androidem

Pokud používáte zařízení s Androidem, můžete si z obchodu Google Play stáhnout aplikaci Detektor sledování. Detektor sledování vyhledá trackery předmětů v dosahu Bluetooth, které jsou odloučené od svého majitele a jsou kompatibilní se sítí Najít společnosti Apple. Mezi ně patří AirTagy a kompatibilní trackery předmětů, které používají síť služby Najít. Pokud se domníváte, že někdo pomocí AirTagu nebo jiného trackeru předmětu sleduje vaši polohu, můžete se ho pokusit vyhledat. Když aplikace ve vaší blízkosti zjistí po dobu aspoň 10 minut přítomnost AirTagu nebo kompatibilního trackeru, můžete na něm přehrát zvuk, který vám ho pomůže najít.

Přejít do Google Play ke stažení aplikace Tracker Detect


Další zdroje

Pokud se cítíte být v ohrožení, můžou se vám hodit následující zdroje:

 

* Síť služby Najít není podporována v Jižní Koreji.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: