Přepnutí AirPodů na jiné zařízení

AirPody můžete přepínat mezi poslechem zvuku z jednoho zařízení a poslechem z jiného.

Automatické přepínání

AirPody jsou připojené k iPhonu i k Apple Watch zároveň. Zvuk se mezi zařízeními přepíná automaticky.

Jestli chcete AirPods (2. nebo 3. generace), AirPods Pro (1. nebo 2. generace) nebo AirPods Max automaticky přepínat mezi zařízeními1:

Pokud jste na zařízeních přihlášeni pomocí stejného Apple ID, AirPody se automaticky přepnou například z poslechu hudby na iPadu na přijetí telefonního hovoru na iPhonu.

V některých situacích se na Macu s macOS Big Sur a novějším může zobrazit oznámení o AirPodech. Kliknutím na Připojit potvrdíte, že chcete AirPody přepnout na Mac nebo zachovat připojené k Macu.

Ruční přepínání

V případě potřeby můžete následujícím postupem vybrat jiné zařízení, ze kterého se má přehrávat zvuk, případně přepnout zvuk do jiných sluchátek nebo reproduktorů.

Obrazovka Ovládacího centra na iPhonu 

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Otevřete Ovládací centrum na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
 2. V pravém horním rohu Ovládacího centra podržte prst na kartě zvuku. Otevře se ovládání zvuku.
 3. Klepněte na  a potom v seznamu vyberte požadované zařízení.2

Na Macu

Na řádku nabídek klikněte na ovládání hlasitosti  a v části Výstup vyberte AirPody 3 nebo reproduktory. Pokud používáte macOS Big Sur nebo novější, ovládání zvuku je k dispozici v Ovládacím centru.

Na Apple TV

 1. Ujistěte se, že jste na Apple TV přihlášeni do iCloudu.
 2. S AirPody v uších přejděte do Nastavení > Ovladače a zařízení > Bluetooth.
 3. Vyberte AirPody.
 4. Vyberte Připojit. AirPody by se teď měly zobrazit na Apple TV v části Moje zařízení.

Vypnutí automatického přepínání

Pokud nechcete, aby se AirPody přepínaly automaticky, můžete automatické přepínání na iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple TV vypnout.

Na iPhonu nebo iPadu

 1. S AirPody v uších a připojenými k iPhonu nebo iPadu přejděte do Nastavení > Bluetooth. Případně můžete přejít do Nastavení > [vaše AirPody].
 2. V seznamu zařízení klepněte na tlačítko Další informace  vedle AirPodů.
 3. Klepněte na Připojit k tomuto iPhonu [nebo iPadu].
 4. Klepněte na Pokud byly připojeny k iPhonu [nebo iPadu] i minule.
 5. Pokud tuto funkci chcete znova zapnout, klepněte na Automaticky.

Na Macu

 1. S AirPody v uších a připojenými k Macu vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému a pak klikněte na Bluetooth.
 2. V seznamu zařízení klikněte vedle AirPodů na ikonu Volby.
 3. V nabídce Připojit k tomuto Macu vyberte možnost Při posledním připojení k tomuto Macu.
 4. Pokud tuto funkci chcete znova zapnout, zvolte Automaticky.

Na Apple TV

 1. S AirPody v uších a připojenými k Apple TV přejděte do Nastavení > Ovladače a zařízení > Bluetooth. 
 2. Vypněte funkci Nabízet blízké AirPody.

 

1. Zvuk by neměl automaticky přepínat mezi zařízeními, když se účastníte hovoru, například telefonátu, FaceTime hovoru nebo videokonference.

2. AirPody se zobrazí jenom v případě, že jsou poblíž a jsou připravené k použití.

3. Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, přečtěte si, jak ho přidat.

Datum zveřejnění: