Jak používat baterii MagSafe

Baterie MagSafe rychle, bezpečně a bezdrátově nabíjí modely iPhonu s MagSafe, aby se daly používat delší dobu v kuse.

Nabíjení Baterie MagSafe

Před prvním použitím Baterii MagSafe plně nabijte pomocí Lightning/USB kabelu a 20W nebo výkonnějšího napájecího adaptéru.

 1. Jeden konec Lightning/USB kabelu zapojte do Lightning konektoru na Baterii MagSafe.
 2. Druhý konec kabelu zapojte do 20W nebo výkonnějšího USB napájecího adaptéru a adaptér zapojte do zásuvky. Stavový indikátor na baterii MagSafe zůstane svítit přibližně 8 sekund. 

Během nabíjení baterie MagSafe může stavový indikátor blikat. Pokud bliká zeleně, je baterie plně nabitá. Pokud bliká oranžově, potřebuje baterie k nabití ještě nějaký čas. 

Při použití adaptéru s nižším výkonem než 20 W je nabíjení pomalejší.

Připnutí a odepnutí Baterie MagSafe

Baterie MagSafe se k zadní straně iPhonu připíná magneticky. Sundáte ji tak, že ji ze zařízení jemně stáhnete. 

Když je baterie MagSafe připojena ke zdroji napájení s výkonem 20 W nebo vyšším, může nabíjet iPhone příkonem až 15 W.

Chcete-li získat 7,5W nabíjení na cestách, aktualizujte baterii MagSafe na nejnovější firmware. Aktualizace firmwaru se spustí automaticky po připojení baterie k iPhonu. Aktualizace firmwaru může trvat přibližně jeden týden.

Chcete-li aktualizovat firmware pomocí Macu nebo modelu iPadu s portem USB-C, odpojte baterii od iPhonu, zapojte jeden konec kabelu Lightning / USB do konektoru Lightning na baterii a druhý konec do Macu nebo iPadu. Aktualizace firmwaru bude trvat přibližně 5 minut.

Dokončení aktualizace můžete na iPhonu zkontrolovat v Nastavení > Obecné > Informace > Powerbanka MagSafe. Verze firmwaru bude 2.7. 

Zjištění stavu nabití

Nejdřív se přesvědčte, že je váš iPhone kompatibilní s MagSafe a že v něm máte iOS 14.7 nebo novější. Když baterii MagSafe připnete k iPhonu, automaticky začne nabíjet iPhone a na zamčené obrazovce se zobrazí stav nabití.

Pokud chcete stav nabití vidět i v zobrazení Dnes nebo na ploše, přidejte widget Baterie: 

 1. Přejděte do zobrazení Dnes nebo na tu stránku plochy, na kterou chcete widget přidat, a podržte prst na pozadí, dokud se aplikace nezačnou chvět.
 2. Klepnutím na tlačítko Přidat widget v horní části obrazovky otevřete galerii widgetů.
 3. Posouváním nebo pomocí hledání najděte widget Baterie, klepněte na něj a přejížděním doleva si projděte různé velikosti. V každé velikosti se zobrazují jiné informace.
 4. Až najdete velikost, která vám vyhovuje, klepněte na Přidat widget a potom na Hotovo.

Zobrazení Dnes

Snímek obrazovky iOS s widgetem Baterie v zobrazení Dnes.  

Plocha

Snímek obrazovky iOS s widgetem Baterie na ploše.  

Při nabíjení iPhonu Baterií MagSafe se vám může zobrazit oznámení, že se iPhone nabije jenom na 90 %. Pokud ho chcete nabít na víc než 90 %, otevřete Ovládací centrum, podržte ikonu režimu nízké spotřeby a klepněte na Pokračovat. 

Pokud ikonu režimu nízké spotřeby nevidíte, , přečtěte si, jak ji do Ovládacího centra přidat

Nabíjení Baterie MagSafe zároveň s iPhonem

Pokud potřebujete nabít iPhone i Baterii MagSafe, můžete je nabíjet zároveň. Připojte baterii MagSafe k napájecímu adaptéru a pak ji připněte k iPhonu. Když Baterii MagSafe připojíte k napájecímu adaptéru s výkonem aspoň 20 W, bude iPhone nabíjet příkonem 15 W.

Druhá možnost, jak nabíjet Baterii MagSafe spolu s iPhonem, je připnout baterii k iPhonu a potom iPhone připojit k jinému zdroji napájení. To se může hodit, když iPhone potřebujete mít během nabíjení připojený k jinému zařízení, například při používání CarPlay přes kabel nebo při přenosu fotek do Macu.

Při současném nabíjení iPhonu i Baterie MagSafe se může stát, že se iPhone nejdřív nabije na 80 % nebo vyšší hodnotu a teprve potom se začne nabíjet Baterie MagSafe.

Množství energie dodané dodatečným nabitím, které může baterie MagSafe zajistit

V závislosti na modelu iPhonu, nastavení, používání a okolních podmínkách zajistí baterie MagSafe iPhonu dodatečné dobití. Níže vyhledejte model svého iPhonu, abyste zjistili množství energie, které může baterie MagSafe po připojení k iPhonu zajistit pro použití v terénu. 

 • Až 70 % dodatečného dobití u iPhonu 12 mini nebo iPhonu 13 mini a baterie MagSafe*
 • Až 60 % dodatečného nabití u iPhonu 12, iPhonu 12 Pro, iPhonu 13, iPhonu 13 Pro, iPhonu 14 nebo iPhonu 14 Pro a baterie MagSafe*
 • Až 40 % dodatečného nabití u iPhonu 12 Pro Max, iPhonu 13 Pro Max, iPhonu 14 Plus, nebo iPhonu 14 Pro Max a baterie MagSafe*

Další informace

 • Baterie MagSafe je navržená tak, aby se k iPhonu dala připnout jak přímo, tak přes kryt s MagSafe. Pokud ale používáte nějaký jiný kryt a máte v něm předměty jako platební karty, musíte karty napřed vyndat a teprve potom můžete telefon nabíjet Baterií MagSafe.
 • iPhone se při nabíjení může trochu zahřívat. Pokud dochází k nadměrnému zahřívání baterie, může software zastavit nabíjení na 80 %, aby se nezkracovala její životnost. iPhone bude v nabíjení pokračovat, až se ochladí. Zkuste iPhone s nabíječkou přesunout na chladnější místo.
 • Baterie MagSafe obsahuje funkce na správu nabíjení, které pomáhají udržovat dobrou kondici baterie v případech, kdy je Baterie MagSafe připojená k napájení delší dobu.
 • Pokud máte zapnuté optimalizované nabíjení baterie, zobrazí se na zamčené obrazovce oznámení s informací, kdy bude iPhone plně nabitý. Pokud potřebujete, aby se iPhone plně nabil rychleji, podržte na oznámení prst a pak klepněte na Změnit.
 • Když iPhone při nabíjení Baterií MagSafe necháte v koženém krytu, můžou se na krytu vytvořit otisky způsobené stlačením kůže. Jedná se o běžný jev, ale pokud vám to vadí, doručujeme používat kryt z jiného materiálu.  
 • Přečtěte si víc o magnetech v produktech MagSafe.

 

*Testování bylo provedeno společností Apple v dubnu 2021 s předvýrobními jednotkami a softwarem iPhonu 12 mini, iPhonu 12, iPhonu 12 Pro a iPhonu 12 Pro Max, v srpnu 2021 s předvýrobními jednotkami a softwarem iPhonu 13 mini, iPhonu 13, iPhonu 13 Pro a iPhonu 13 Pro Max a v srpnu 2022 s předvýrobními jednotkami a softwarem iPhonu 14, iPhonu 14 Plus, iPhonu 14 Pro a iPhonu Pro Max. Testování bylo provedeno při přihlášení k sítím operátorů LTE a 5G spárovaných s předvýrobními bateriemi a softwarem MagSafe. Testováno se zamknutou obrazovkou. Všechna nastavení byla výchozí kromě: Wi-Fi byla připojena k síti a byly vypnuty funkce Wi-Fi sítě Výzva pro připojení a Automatický jas. Všechny nároky na baterii závisí na používání, podmínkách prostředí, počátečních úrovních baterie, konfiguraci sítě a mnoha dalších faktorech. Skutečné výsledky se budou lišit.

Datum zveřejnění: