Použití Diskové utility k vymazání Macu s čipem Apple

Jak vymazat (naformátovat) vestavěný startovací disk Macu s čipem Apple.

Tento postup platí jen pro počítače Mac s čipem Apple. Pokud nepoužíváte Mac s čipem Apple, postupujte podle kroků k vymazání Macu s procesorem Intel.

Před vymazáním Macu

 1. Nainstalujte nejnovější aktualizace macOS.
 2. Pokud používáte macOS Monterey, postupujte místo toho podle kroků k vymazání veškerého obsahu a nastavení. Pokud Mac darujete, prodáváte nebo jej chcete použít na protiúčet, měli byste také vymazat veškerý obsah a nastavení.
 3. Tento postup odpojí zařízení Bluetooth od Macu (zruší jejich spárování). Pokud chcete tyto kroky provést pomocí klávesnice, myši nebo trackpadu Bluetooth, připojte je pokud možno USB kabelem.
 4. Zálohujte všechny soubory, které chcete uchovat. Vymazáním Macu se trvale odstraní jeho soubory. 


Vymazání Macu pomocí Diskové utility

 1. Zapněte Mac a podržte tlačítko napájení, dokud se neotevře okno s volbami spuštění. Vyberte Volby a klikněte na Pokračovat.
  Úvodní obrazovka režimu zotavení s vybranou položkou „Možnosti“
 2. Pokud se zobrazí výzva, vyberte uživatele, jehož heslo znáte, a zadejte heslo správce. 
 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte Apple ID a heslo dříve použité v tomto Macu. Zapomněli jste své Apple ID?
 4. V okně Utility vyberte možnost Disková utilita a klikněte na Pokračovat.
  Možnosti Zotavení macOS pomocí Diskové utility
 5. V části Interní bočního panelu Disková utilita se ujistěte, že je zobrazený svazek s názvem Macintosh HD. Nevidíte zde Macintosh HD?
 6. Pokud jste Diskovou utilitu dříve použili k přidání svazků, vyberte na bočním panelu přidaný interní svazek a pak kliknutím na tlačítko Odstranit svazek (–) na panelu nástrojů daný svazek odstraňte.
  V tomto kroku ignorujte jakýkoli interní svazek s názvem Macintosh HD nebo Macintosh HD – Data a také všechny svazky v částech Externí a Obrazy disků na bočním panelu.
 7. Teď na bočním panelu vyberte Macintosh HD.
 8. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vymazat  a pak zadejte název a formát:
  • Název: Macintosh HD
  • Formát: APFS
 9. Klikněte na Smazat. Pokud však vidíte tlačítko Vymazat skupinu svazků, klikněte raději na toto tlačítko.
  Okno Diskové utility s vyskakovacím oknem Smazat skupinu APFS svazků
 10. Pokud se zobrazí výzva, zadejte Apple ID. Zapomněli jste své Apple ID?
 11. V případě výzvy, jestli opravdu chcete tento Mac vymazat, klikněte na možnost Vymazat Mac a restartovat.
 12. Po restartování Macu vyberte jazyk podle pokynů na obrazovce.
 13. Mac se teď pokusí o aktivaci, což vyžaduje připojení k internetu. Pomocí nabídky Wi-Fi  na řádku nabídek vyberte síť Wi-Fi nebo připojte síťový kabel.
 14. Po aktivaci Macu klikněte na možnost Přejít do utilit pro zotavení.
 15. Pokud chcete počítač znovu spustit z právě vymazaného disku, vyberte v okně Utility možnost Přeinstalovat macOS, pak klikněte na Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce Přeinstalování macOS.


Co dělat, když Macintosh HD v Diskové utilitě nevidíte

Vestavěný startovací disk by měl být první položkou na bočním panelu Diskové utility. Jmenuje se Macintosh HD, pokud jste jeho název nezměnili. Pokud zde Macintosh HD nevidíte, vyberte v nabídce Apple  > Vypnout. Následně od Macu odpojte všechna nepodstatná zařízení a zkuste to znovu.

Když se disk v Diskové utilitě stále neobjevuje nebo když Disková utilita hlásí, že se proces vymazání nezdařil, možná váš Mac potřebuje opravit. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na podporu Apple.Další informace o Diskové utilitě najdete v Uživatelské příručce Diskové utility.

Datum zveřejnění: