Když vás aplikace požádá o sledování vaší aktivity

Přehled o sledování aplikacemi umožňuje zvolit, jestli aplikace může sledovat vaši aktivitu v aplikacích a na webech jiných společností pro reklamní účely nebo za účelem sdílení s obchodníky s osobními údaji. 

V iOS 14.5 nebo novějším, iPadOS 14.5 nebo novějším a tvOS 14.5 nebo novějším musí aplikace před sledováním vaší aktivity v aplikacích a na webech jiných společností požádat o vaše svolení. Ke sledování dochází, když se informace identifikující vaši osobu nebo vaše zařízení (získané z nějaké aplikace), propojené s informacemi identifikujícími vaši osobu nebo vaše zařízení (získanými z aplikací, webů a dalších míst vlastněných třetími stranami), využívají k cíleným reklamám nebo měření výkonu reklam nebo když se získané informace sdílejí s obchodníky s osobními údaji. Přečtěte si další informace o ochraně před sledováním aplikacemi a dalších opatřeních na ochranu soukromí

 

Když vás aplikace požádá o sledování vaší aktivity

Pokud vidíte žádost o sledování vaší aktivity, můžete klepnout na Povolit nebo Požádat aplikaci o nesledování. Bez ohledu na to, jestli jste aplikaci povolili sledovat vaši aktivitu, můžete i nadále plně využívat její možnosti.

Vývojář aplikace může část zprávy upravit a vysvětlit, proč vás aplikace žádá o povolení ke sledování vaší aktivity. Další informace, jak vývojář aplikace využívá vaše údaje, si taky můžete přečíst na produktové stránce aplikace v App Storu.

Pokud zvolíte možnost Požádat aplikaci o nesledování, nebude mít vývojář aplikace přístup k reklamnímu identifikátoru systému (IDFA), který se ke sledování často používá. Aplikace taky nemá povolení sledovat vaši aktivitu prostřednictvím dalších informací identifikujících vaši osobu nebo vaše zařízení, jako je třeba e-mailová adresa.

Správa povolení ke sledování aktivity

Svoje rozhodnutí můžete kdykoli změnit a povolení ke sledování vaší aktivity můžete aplikacím libovolně udělovat nebo odebírat.

  1. Přejděte do nastavení Soukromí, kde uvidíte seznam aplikací, které požádaly o sledování vaší aktivity. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Soukromí > Sledování. Na Apple TV přejděte do Nastavení > Obecné > Soukromí > Sledování. 
  2. Povolení ke sledování pro jednotlivé aplikace vypnete nebo zapnete klepnutím.

Když v nastaveních soukromí vypnete možnosti Povolit aplikacím žádosti o sledování, přestanou se vám zobrazovat výzvy z aplikací, které chtějí sledovat vaši aktivitu. Když je toto nastavení vypnuté, ke všem aplikacím, které požádají o svolení ke sledování, se bude systém chovat stejně, jako když klepnete na Požádat aplikaci o nesledování. Můžete taky zvolit, aby veškeré aplikace, kterým jste dříve povolili sledovat vaši aktivitu, toto sledování zastavily. Nebo můžete povolit, aby ve sledování vaší aktivity pokračovaly jenom ty aplikace, kterým jste dříve udělili svolení. 

V některých případech je volba „Povolit aplikacím žádosti o sledování“ nedostupná, například: 

  • U uživatelů, kteří jsou přihlášení dětským účtem Apple ID a podle roku narození jim ještě nebylo 18 let*
  • Když je vaše Apple ID spravované vzdělávací institucí nebo firmou
  • Když je vaše Apple ID spravované a používá konfigurační profil, který omezuje sledování
  • Když bylo vaše Apple ID vytvořeno v posledních 3 dnech

V těchto případech bude všem aplikacím, které si vyžádají sledování, automaticky odmítnut přístup a aplikace nedostane identifikátor IDFA. Pokud se stav vašeho účtu nebo zařízení změní a vy později zapnete volbu „Povolit aplikacím žádosti o sledování“, zobrazí se vám žádost o povolení při příští příležitosti, kdy si aplikace vyžádá sledování.

 

 

* Věk, při kterém se účet považuje za dětský, se liší podle země nebo oblasti. 

 

Datum zveřejnění: