Informace o ochraně soukromí v App Storu a jaké máte možnosti kontroly nad svými údaji

App Store teď obsahuje podrobné informace o ochraně soukromí, které vám pomůžou pochopit postupy shromažďování dat v jednotlivých aplikacích.

V červnu 2020 Apple představil novou sekci na produktových stránkách v App Storu, která obsahuje informace o ochraně soukromí. Jedná se o začátek inovativního nového programu, se kterým budou mít zákazníci transparentnější informace a lepší přehled o tom, jaké údaje o nich aplikace můžou shromažďovat. Tento nový program představuje snadno pochopitelný systém pro všechny aplikace, jehož prostřednictvím vývojáři sami poskytují potřebné informace. V zájmu správného vyplňování těchto informací bude Apple vývojářům i nadále poskytovat potřebné prostředky. Budeme průběžně zjišťovat, co je pro všechny zúčastněné strany nejlepší, a na základě získaných poznatků budeme tuto sekci s informacemi o ochraně soukromí patřičně vylepšovat.

Informace o sekci s informacemi o ochraně soukromí

Nová sekce s informacemi o ochraně soukromí vám pomůže pochopit postupy ochrany soukromí v aplikacích na všech platformách Apple. Na produktových stránkách jednotlivých aplikací se dozvíte, jaké typy údajů může daná aplikace shromažďovat a jestli jsou tyto údaje s vám spojeny nebo jestli slouží k vašemu sledování.

Přečtěte si, jak sekce Ochrana soukromí v aplikaci definuje různé typy údajů, které by aplikace mohla sbírat (včetně údajů o poloze, kontaktních údajů, informací o zdraví a dalších dat), a o možných způsobech, jakými by je vývojář nebo jeho externí partneři mohli využívat – například pro reklamní nebo analytické účely.

Údaje spojené s vámi

Údaje označené jako spojené s vámi znamenají, že shromážděné údaje, bez ohledu na způsob jejich získání, jsou spojeny s vaší identitou – například s vaším účtem, zařízením nebo dalšími údaji (třeba s vaším telefonním číslem). Aby vývojář mohl tvrdit, že shromažďované údaje s vámi nejsou spojeny, musí před shromážděním údajů použít postupy ochrany soukromí jako je odstranění veškerých přímých identifikátorů (například ID uživatele), a nesmí používat praktiky, které údaje po jejich získání znova propojí s vaší identitou.

Přečtěte si další informace o údajích spojených s vámi.

Údaje sloužící k vašemu sledování

Údaje sloužící k vašemu sledování jsou údaje z aplikace, které jsou spojeny s vašimi údaji z aplikací, webů nebo offline vlastností jiných společností a které slouží pro reklamní účely nebo jsou sdíleny s obchodníkem s osobními údaji.

Mezi některé z příkladů sledování patří:

  • Aplikace, která zobrazuje cílené reklamy založené na údajích uživatele získaných z aplikací a webů patřících jiným společnostem.
  • Aplikace, která sdílí údaje o poloze zařízení nebo seznamy e-mailových adres ze zařízení s obchodníkem s osobními údaji.
  • Aplikace, která sdílí seznam e-mailových adres, reklamní ID nebo jiné identifikátory s nezávislou reklamní sítí, která tyto informace používá k následnému cílení na vaši osobu v aplikacích jiných vývojářů.

Přečtěte si další informace o sledování.

Další podrobnosti o používání dat a postupech ochrany soukromí

Můžete se podívat na seznam definic typů shromažďovaných údajů, spolu s definicemi různých použití, které jsou uvedeny v sekci o ochraně soukromí.

Pokud aplikace uplatňuje víc možných scénářů použití s různými postupy sběru údajů, sekce o ochraně soukromí uvádí postupy pro všechny z nich a jak jsou používány. Pokud aplikace například uplatňuje jiné postupy sběru údajů pro bezplatnou a jiné pro placenou verzi, měla by uvádět všechny typy údajů shromažďovaných pro oba případy. Můžou taky existovat rozdíly mezi verzí aplikace jenom pro děti a verzí pro dospělé, rozdíly mezi sběrem údajů v různých oblastech a jiné rozdíly, které závisí na způsobu, jakým aplikaci používáte. Podrobnější informace o tom, jak se můžou postupy sběru údajů pro různé případy lišit, můžou být uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů vývojáře dané aplikace.

Pokud vývojář v aplikaci požaduje vaše údaje, musí tyto údaje i nadále uvádět v sekci o ochraně soukromí. V omezených případech se vývojáři můžou rozhodnout, že typ shromažďovaných údajů nezveřejní – například když toto shromažďování není časté a není součástí primární funkčnosti aplikace, když je prováděno způsobem, ze kterého je zřejmé, jaké údaje jsou shromažďovány, když jsou výrazně zobrazeny informace o vašem účtu a vaše jméno a vy jednoznačně zvolíte, že tyto informace chcete sdílet. Aplikace navíc nemusí oznamovat informace, které jsou shromažďovány jenom společností Apple – například informace sloužící k analýze aplikací nebo platební údaje používané pro nákupy v aplikacích. Aplikace taky nemusí oznamovat shromažďované údaje, pokud slouží k provozu regulovaných finančních služeb a jejich shromažďování splňuje určité požadavky nebo pokud je toto shromažďování prováděno na základě formuláře informovaného souhlasu v rámci zdravotnické výzkumné studie, který byl přezkoumán etickou komisí.

Přečtěte si další informace o volitelném uvádění typů shromažďovaných údajů pro vývojáře.

Převzetí kontroly nad sdílenými údaji

Apple poskytuje nastavení a ovládací prvky, které vám usnadňují řídit, jaká data jsou sdílena aplikacemi. Přečtěte si další informace o způsobech, jak převzít kontrolu nad údaji, které sdílíte s aplikacemi.

Navíc k ovládacím prvkům v iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS poskytuje Apple privacy.apple.com nástroje na ochranu dat a soukromí, které vám pomůžou převzít kontrolu nad údaji, jež u nás máte uložené. Když se přihlásíte svým Apple ID, máte k dispozici kompletní sadu samoobslužných nástrojů na ochranu dat a soukromí: 

Aplikace Apple a informace o ochraně osobních údajů

Ve společnosti Apple intenzivně pracujeme na zajištění, aby náš hardware, software a služby využívaly inovativní technologie a techniky ochrany soukromí a minimalizovaly množství údajů zákazníka, ke kterým my, nebo kdokoli jiný, může získat přístup. Souhrny informací o ochraně soukromí v našich aplikacích podrobně popisují naše zásady sběru osobních údajů, uvádí typy údajů, které naše aplikace můžou shromažďovat, a jestli tyto údaje můžou nebo nemůžou být spojeny s konkrétním uživatelem nebo zařízením.

Protože nabízíme velké množství různých aplikací s různými uživatelskými prostředími, tyto souhrny informací o ochraně soukromí se v jednotlivých aplikacích liší. I nadále však pracujeme na nových způsobech ochrany údajů našich zákazníků a tyto souhrny budou aktualizovány. Díky poskytování těchto informací jsou zákazníci neustále v obraze a můžou přijímat lepší rozhodnutí ohledně svého soukromí. I nadále budeme intenzivně pracovat na tom, aby naše aplikace poskytovaly ještě lepší komfort, a při jejich navrhování budeme od samého začátku brát zřetel na ochranu soukromí.

Na stránkách jednotlivých aplikací v App Storu najdete informace o tom, jak aplikace přistupuje k ochraně soukromí. Nebo se můžete podívat na stránku apple.com/privacy/labels, kde najdete i údaje o aplikacích Apple, které nemají vlastní stránku v App Storu.

Nejčastější otázky ohledně informací o ochraně soukromí v aplikacích Apple

Proč některé aplikace Apple, které umožňují zálohovat vaše údaje do cloudu, uvádí tyto údaje v sekci s informacemi o ochraně soukromí, a jiné ne?
Sekce s informacemi o ochraně soukromí je určena k tomu, abyste měli transparentní přehled o údajích, které jsou shromažďovány při používání aplikace. Některé aplikace Apple, například Fotky a Zprávy, umožňují zálohování údajů mimo samotnou aplikaci. V sekci s informacemi o ochraně soukromí těchto aplikací nejsou tyto typy údajů uváděny. Jiné aplikace Apple, například iMovie, umožňují zálohování uvnitř aplikace. Tyto aplikace typy zálohovaných údajů v sekci s informacemi o ochraně osobních údajů uvádí. To, které aplikace v iPhonu provádí zálohování na iCloud, můžete řídit v Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu.

Proč je Identifikátor zařízení v některých aplikacích Apple shromažďován jako Údaje spojené s vámi, ale v jiných ne?
Jestli je ID zařízení spojeno s vámi nebo ne závisí na povaze daného ID a na tom, zda ho Apple může spojit s identitou uživatele. Pokud může být spojeno s vaší identitou, je uvedeno jako Údaje spojené s vámi. Pokud s vaší identitou nejde spojit, je uvedeno jako Údaje nespojené s vámi. Například Kontakty sdílí identifikátor zařízení se společností Apple, ale tento identifikátor není spojený s vaší identitou. Proto je Identifikátor zařízení uveden jako Údaje nespojené s vámi.

Proč Apple News a Akcie shromažďují Údaje spojené s vámi?
Apple News a Akcie využívají omezenou sadu údajů spojených s identitou uživatele. Historie nákupů umožňuje přístup k prémiovému obsahu z Apple News+ nebo z kanálů vydavatelů pro individuální předplatná. E-mailové adresy jsou v Apple News využívány jenom pro zpravodaje, a jenom u uživatelů, kteří souhlasí s přijímáním e-mailů, nebo uživatelů, kteří souhlasí se sdílením svých e-mailových adres s partnery, aby měli přístup k jejich webovým stránkám. Obsah, který uživatelé čtou, má přiřazený náhodný identifikátor, který není spojený s uživatelem ani s ostatními službami Apple. Jsou taky využívány samostatné náhodné reklamní identifikátory, které slouží k zobrazování vhodných reklam. Další informace si přečtěte v článku Apple News a soukromí.

Proč Mapy shromažďují údaje o zdraví a kondici?
Apple shromažďuje pohybová data v Mapách, aby mohl analyzovat navigování v pěších trasách a aby z ukazatelů pro chůzi mohl vyloučit uživatele, kteří běží nebo jedou na kole. Tyto údaje s vámi nejsou spojeny. Další informace si přečtěte v článku Mapy Apple a soukromí.

Proč Zprávy shromažďují Historii hledání?
Zprávy posílají do Apple dotazy, aby získaly správné šifrovací klíče pro osoby, se kterými komunikujete. Apple uchovává protokoly těchto dotazů, aby zabránil zneužívání služby. Další informace si přečtěte v článku Aplikace Zprávy a soukromí.

Proč aplikace Přeložit shromažďuje Jiný uživatelský obsah?
Jiný uživatelský obsah v aplikaci Přeložit představuje text, který zadáte k přeložení. Další informace si přečtěte v článku Překládání a soukromí

Jaké údaje shromažďuje aplikace Zdraví?
Pokud zapnete funkci Vylepšovat Zdraví a Aktivitu, některé aktivity, cvičení a informace z iOS zařízení a Apple Watch, které se týkají zdraví, budou posílány do společnosti Apple, aby mohla vyvíjet, vylepšovat analyzovat účinnost funkcí souvisejících se zdravím, aktivitou a fyzickou kondicí. Vaše údaje nebudou sloužit k žádnému jinému účelu a neobsahují žádné informace umožňující identifikaci osob. Informace shromažďované v rámci funkce Vylepšovat Zdraví a Aktivitu obsahují data, která se zobrazují v aplikacích Zdraví a Kondice na iOS zařízení a v aplikaci Aktivita na Apple Watch. Další informace si přečtěte v článku Vylepšování aplikací Zdraví a Aktivita a soukromí.

Jaké údaje shromažďuje aplikace Kondice?
Pokud si předplatíte Fitness+, může společnost Apple shromažďovat informace o vašem hledání, procházení a cvičeních, aby mohla vyvíjet, vylepšovat a analyzovat účinnost funkcí a tréninků služby Fitness+. Pokud si zapnete funkci Improve Apple Fitness+ (Vylepšovat Apple Fitness+), budou shromažďovány taky názvy vašich cvičení a informace o trenérech. Všechny tyto údaje jsou uchovávány na základě náhodného, měnícího se identifikátoru, který je specifický pro Apple Fitness+ a není spojený s vaším Apple ID. Když před pořízením předplatného procházíte kartu Fitness+, shromažďuje Apple informace o vaší aktivitě procházení a tyto informace jsou spojené s vaším Apple ID. Další informace si přečtěte v článku Apple Fitness+ a soukromí.

Jaké údaje shromažďuje aplikace Peněženka?
Díky aplikaci Peněženka můžete mít své kreditní a debetní karty (pokud je na vašem trhu k dispozici Apple Pay), jízdenkové karty, palubní lístky leteckých společností, vstupenky na akce, studentské průkazy a další na jednom místě v iPhonu nebo Apple Watch. Při používání Apple Pay jsou shromažďovány finanční informace (v zemích a oblastech, kde je k dispozici Apple Pay) a tento omezený soubor údajů slouží k vylepšování komfortu zákazníků při placení pomocí Apple Pay. Apple například využívá platební údaje, jako například seznam platebních karet přidaných do Apple Pay, aby zákazníci mohli tyto karty na dálku odebírat. Když do Apple Pay přidáte novou kartu, můžou být odeslány informace týkající se karty, nastavení zařízení, přibližná poloha zařízení a vzorce používání zařízení, aby bylo možné určit, jestli je vaše karta pro Apple Pay způsobilá, a zabránit podvodům. Apple Pay neukládá originální číslo kreditní nebo debetní karty. Když používáte Apple Pay s kreditní, debetní nebo předplacenou kartu, Apple neuchovává žádné informace o transakcích, které by se daly spojit s vaší osobou. Další informace si přečtěte v článku Apple Pay a soukromí.

Proč Apple Music shromažďuje Údaje spojené s vámi?
Aby funkce Apple Music, jako Pusťte si, Osobní mixy, Stanice, Automatické přehrávání, Hledat a oznámení o nově vydané hudbě, lépe odrážely váš hudební vkus, shromažďuje Apple informace o vaší aktivitě v aplikaci. Skladby, které si pouštíte, nejsou používány žádnou další službou k zasílání reklam. Pokud svou hudební sbírku nechcete mít uloženou na našich serverech, můžete vypnout synchronizaci knihovny. Apple Music má povinnost sdílet některá data s partnery, třeba s nahrávacími studii, pro účely jako je vyplácení honorářů umělcům, ale provádí to jenom s využitím špičkové ochrany soukromí. S nahrávacími studii jsou například sdílené neosobní informace, a to na základě náhodného identifikátoru, který se každý měsíc mění. S ostatními partnery, například s umělci, jsou sdílené jenom agregované údaje. Další informace si přečtěte v článku Apple Music a soukromí.

Proč Telefon shromažďuje Údaje spojené s vámi?
Pokud máte poruchu sluchu nebo řeči, můžete komunikovat telefonem pomocí protokolů TTY (textový telefon) nebo RTT (text v reálném čase). Tyto protokoly přenáší text během psaní a příjemci si tak můžou zprávu rovnou číst. Aby Apple mohl poskytovat tyto služby a doručit vaši zprávu osobě, které telefonujete, a opačně, musí údaje propojit s vámi. Přečtěte si další informace o TTY a RTT.

Jaké údaje shromažďují Pages, Numbers a Keynote?
Když zapnete sdílení na iCloudu pro Pages, Numbers a Keynote, abyste mohli zvát další uživatele ke spolupráci na dokumentu, tabulce nebo prezentaci, je uloženo vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Aby tuto funkci bylo možné používat, jsou tyto údaje propojeny s vaší osobou. Údaje jsou taky shromažďovány za účelem vylepšování produktu, včetně analýzy účinnosti stávajících funkcí produktu, plánování nových funkcí nebo měření využití. Když zapnete synchronizaci na iCloudu, abyste měli přístup ke svým dokumentům, tabulkám nebo prezentacím na víc zařízeních, je uloženo vaše ID uživatele, aby funkci bylo možné používat. Jsou taky shromážděny související analytické údaje, které jsou následně spojeny s ID vašeho zařízení. Pokud jste dali souhlas, že společnosti Apple chcete automaticky pomáhat s vylepšováním jejích produktů a služeb, můžou být taky shromažďovány údaje o používání, jako jsou údaje o spouštění aplikací.

Proč Shazam shromažďuje Další typy údajů?
Když použijete Shazam k analýze vzorku zvuku, je tento zvuk v zařízení převeden na jedinečný kód, který je následně odeslán na server k vyhledání případné shody v hudebním katalogu služby. Samotný zvuk zařízení nikdy neopustí a kód reprezentující analyzovaný vzorek je navržen tak, aby neumožňoval rekonstrukci původního zvuku. Shazam za určitých okolností tyto kódy ukládá – třeba když se digitální podpis vzorku okamžitě neshoduje, je uložen a při aktualizaci katalogu je pravidelně znova kontrolován, jestli nebudou nalezeny případné shody. Přečtěte si další informace o službě Shazam a soukromí.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: