Běžné braillské příkazy pro VoiceOver na Apple Watch

Pokud s hodinkami Apple Watch používáte braillský řádek a VoiceOver, může braillský displej podporovat při navigaci následující příkazy.

Používání braillského řádku s hodinkami Apple Watch vyžaduje watchOS 7.2 nebo novější. Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi watchOS.

Přejděte na Apple Watch do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo a spárujte řádek. Přečtěte si víc o připojení braillského řádku a jeho nastaveníUživatelské příručce k Apple Watch.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Bod 1 + mezerník
Přechod na další položku Bod 4 + mezerník
Na první položku Bod 1 + bod 2 + bod 3 + mezerník
Na poslední položku Bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Přechod do Oznamovacího centra Bod 4 + bod 6 + mezerník
Přechod do Ovládacího centra Bod 2 + bod 5 + mezerník
Opustit aktuální kontext aktuální kontext Bod 1 + bod 2 + mezerník

Posunování

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Posun o stránku nahoru Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Posun o stránku dolů Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Přečtení čísla stránky nebo zobrazených řádků Bod 3 + bod 4 + mezerník

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Bod 3 + mezerník
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Bod 6 + mezerník
Výběr předchozího nastavení rotoru Bod 2 + bod 3 + mezerník
Výběr dalšího nastavení rotoru Bod 5 + bod 6 + mezerník

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Jednoduché klepnutí Bod 3 + bod 6 + mezerník
Aktivuje tlačítko korunky Digital Crown Bod 1 + bod 2 + bod 5 + mezerník

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Čtení stránky od vybrané položky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 5 + mezerník
Čtení stránky od začátku Bod 2 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník

Úpravy

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Výběr všeho Bod 2 + bod 3 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Výběr doleva Bod 2 + bod 3 + bod 5 + mezerník
Výběr doprava Bod 2 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Aktivace klávesy Smazat Mezerník nebo bod 1 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Vyhledávání textu Bod 1 + bod 2 + bod 4 + mezerník

Control

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + mezerník
Pozastavení nebo pokračování ve čtení Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + mezerník
Zapnutí nebo vypnutí čtení Bod 1 + bod 3 + bod 4 + mezerník
Dock Bod 1 + bod 2 + bod 5 + mezerník (dvakrát)
Nápověda Bod 1 + bod 3 + mezerník
Přepnutí QuickNav Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa řádku
Panoramování Braillova písma doleva Bod 2 + mezerník
Panoramování Braillova písma doprava Bod 5 + mezerník
Přepnutí historie oznámení Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Překlad Bod 4 + bod 5 + mezerník
Další výstupní režim Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + mezerník
Další vstupní režim Bod 2 + bod 3 + bod 6 + mezerník
Přepnutí mezi základním Braillovým písmem a zkratkopisem Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + mezerník

Vstupní a výstupní režim odpovídá šestibodovým modelům, šestibodovým modelům se zkratkopisem a osmibodovým modelům.

Osmibodový

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Smazat Bod 7 + mezerník
Return Bod 8 + mezerník
Přepnutí ztlumení zvuku Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 7 + mezerník
Spustit nápovědu Tečka 1 + tečka 3 + tečka 7 + mezerník
Posun nahoru po stránce Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + mezerník
Posun dolů po stránce Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + mezerník
Simulace dlouhého stisknutí Bod 3 + bod 6 + bod 7 + bod 8 + mezerník
Jednopísmenná rychlá navigace Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 7 + mezerník

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: