O dostupnosti verzí aplikace EKG na Apple Watch

Funkce aplikace EKG se můžou lišit v závislosti na vaší zemi nebo oblasti.

Zjistěte, jakou verzi aplikace EKG máte

Z důvodu předpisů platných ve vaší zemi nebo oblasti pro vás nemusí být aplikace EKG verze 1 nebo EKG verze 2 k dispozici. Takto zjistíte, jakou verzi aplikace EKG na Apple Watch nebo na iPhonu máte.

Na Apple Watch

  1. Otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Srdce a pak na EKG.

Zobrazí se číslo verze vaší aplikace EKG.

Na iPhonu

  1. Otevřete aplikaci Zdraví.
  2. Klepněte na panel Prohlížet a pak na Srdce.
  3. Klepněte na EKG a pak na Informace.

Číslo verze vaší aplikace EKG je uvedeno v části Informace vedle textu Verze.

 

Datum zveřejnění: