Používání Shazamu na zařízeních Android

Použijte Shazam k identifikaci toho, co slyšíte v rádiu, v obchodě, na vašem zařízení (se sluchátky nebo bez nich) nebo kdekoli jinde, kde slyšíte nahranou hudbu. 

Své předchozí shazamy najdete v Knihovně, kde si skladby můžete prohlédnout a objevit novou hudbu. A vytvořte si účet Shazam, abyste si uložili všechny své Shazamy pro případ, že by se s vaším zařízením něco stalo.

Identifikace hudby Shazamem

Postup identifikace hudby Shazamem:

 • Otevřete na svém zařízení aplikaci Shazam a klepněte na tlačítko Shazam .
 • Stiskněte a podržte aplikaci Shazam v panelu aplikací a klepněte na Shazamovat.

Když Shazam skladbu určí, uloží ji do vaší knihovny shazamů. 

Po identifikaci skladby se můžete připojit k Apple Music nebo jiné hudební službě a shazam si poslechnout.

Aplikace si jedinečný digitální otisk vytvoří, i když nejste připojení k internetu. Otisk v databázi Shazamu vyhledá, až se zařízení k internetu připojí příště. Pokud skladbu nelze identifikovat, odstraní se z nerozpoznaných shazamů.

Použití funkce Auto Shazam

Chcete-li, aby Shazam automaticky určoval, co se kolem vás hraje, zapněte funkci Auto Shazam:

 • Stiskněte a podržte aplikaci Shazam v panelu aplikací a klepněte na Auto Shazam.
 • Otevřete na svém zařízení aplikaci Shazam a stiskněte a podržte tlačítko Shazam 

Když je zapnutá funkce Auto Shazam, Shazam automaticky vyhledává hrající skladby v databázi Shazamu, i když přepnete na jinou aplikaci. Zaslechnuté informace Shazam neukládá ani nijak neuchovává.

Shazamy určené pomocí funkce Auto Shazam najdete v knihovně, seskupené podle data.

Auto Shazam vypnete klepnutím na tlačítko Shazam.

Identifikace hudby přejetím prstem a klepnutím na oznámení

Když jste v jiné aplikaci, můžete určovat hudbu Shazamem z oznamovacího panelu:

 1. Přejetím dolů zobrazíte Shazam v oznamovacím panelu.
 2. Klepnutím na Shazam zahájíte identifikaci hudby.
 3. Pokud chcete oznámení zavřít, přejděte v aplikaci Shazam do knihovny, klepněte na tlačítko Nastavení  a vypněte volbu Shazamování z oznamovacího panelu.

Určování hudby pomocí vyskakovací nabídky Shazamu

 1. Otevřete aplikaci Shazam, přejeďte na Knihovnu a klepněte na tlačítko Nastavení .
 2. Zapněte volbu Shazamování z vyskakovací nabídky, klepněte na Přejít do nastavení, klepněte na Shazam a nakonec na Povolit zobrazení přes jiné aplikace.
 3. V kterékoli aplikaci teď můžete klepnout na plovoucí tlačítko Shazam  a zjistit, co v dané aplikaci právě hraje.
 4. Chcete-li plovoucí tlačítko zrušit, přetáhněte ho na X dole na obrazovce.

Chcete-li plovoucí tlačítko Shazam znova zobrazit, přejeďte z horní části obrazovky dolů a klepněte na oznámení. Pokud nemáte zapnutou volbu Shazamování z vyskakovací nabídky, otevřete aplikaci Shazam a určete skladbu v ní. Zatímco Shazam určuje skladbu, odsuňte Shazam na pozadí. Na obrazovce se znovu zobrazí plovoucí tlačítko.

Další způsoby identifikování hudby

 • Shazamovat hudbu můžete i pomocí aplikace Shazam na Wear OS zařízení.
 • V nastavení Shazamu zapněte volbu Shazamovat při spuštění, aby se hudba automaticky určila při otevření aplikace.


Vyhledání vašich předchozích shazamů

Vaše předchozí shazamy najdete v Knihovně. V aplikaci Shazam přejděte do Knihovny nebo klepněte na tlačítko Knihovna.

Chcete-li shazam smazat, klepněte na tlačítko Více  vedle Shazamu v knihovně a pak na možnost Odstranit z knihovny.

Vaše shazamy můžete také uložit, abyste o ně nepřišli, kdyby se s vaším zařízením něco stalo.


Uložení shazamů

Chcete-li shazamy uložit, vytvořte si účet pomocí účtu Google nebo e-mailové adresy.

 1. V Shazamu přejeďte do Knihovny a klepněte na Nastavení .
 2. Klepněte na možnost Zaregistrovat se nebo Přihlásit se.
 3. Chcete-li se přihlásit pomocí účtu Google, klepněte na Přihlásit se pomocí účtu Google a postupujte podle pokynů.
 4. Chcete-li se přihlásit pomocí e-mailové adresy:
  • Klepněte na možnost Přihlásit se pomocí e-mailu a zadejte e-mailovou adresu.
  • Zkontrolujte e-mail pomocí stejného zařízení a poté v e-mailu klepněte na Potvrdit. Pokud jste e-mail neobdrželi, klepněte v aplikaci Shazam na možnost Poslat znovu nebo začněte od začátku.

Chcete-li mít ke svým předchozím Shazamům přístup odkudkoli, použijte k přihlášení na webu www.shazam.com/myshazam vždy stejný účet, ať se přihlašujete na Macu, PC nebo v aplikaci Shazam na jiném zařízení Android.

Smazání účtu Shazam

 1. V Shazamu přejeďte do Knihovny a klepněte na Nastavení .
 2. Na obrazovce Nastavení se posuňte dolů a klepněte na Odhlásit. 
 3. Pokud Shazam použijete i na jiných zařízeních, ze Shazamu se na nich odhlaste.
 4. Přejděte na adresu shazam.com/privacy.
 5. Posuňte se na konec stránky a klikněte nebo klepněte na Odstranit účet.
 6. Přihlaste se pomocí účtu, který chcete smazat.
 7. Posuňte se na konec stránky odstranění účtu a klikněte na Odstranit účet. Do 30 dnů budou veškeré údaje umožňující identifikovat vaši totožnost z propojených služeb odstraněny.

Získání kopie údajů ze Shazamu

 1. Přejděte na adresu shazam.com/privacy.
 2. Klikněte nebo klepněte na Stáhnout vaše data.
 3. Přihlaste se do účtu, ze kterého chcete získat kopii dat, a postupujte podle pokynů.
 4. Zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete data poslat, a klikněte na volbu Poslat moje data. Data obdržíte e-mailem do 30 dnů.


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: