Resetování AirPodů Max

Přečtěte si, jak restartovat AirPody Max v případě problémů, nebo jak je resetovat do továrního nastavení.

Tlačítko hlukového filtru, Digital Crown a stavová kontrolka

 

Restartování nebo resetování AirPodů Max:

  • Nejdříve AirPody Max několik minut nabíjejte.
  • Pokud máte s AirPody Max nějaký problém, můžete je zkusit restartovat. Podržte tlačítko hlukového filtru spolu s korunkou Digital Crown, dokud nezačne LED kontrolka oranžově blikat.
  • AirPody Max můžete také resetovat do továrního nastavení. Podržte na 15 sekund tlačítko hlukového filtru spolu s korunkou Digital Crown, dokud nezačne LED kontrolka blikat nejdřív oranžově a potom bíle.
  • Po resetování můžete AirPody Max připojit k iOS nebo iPadOS zařízení nebo je připojit k Macu nebo jinému zařízení.

AirPody Max můžete přidružit k jednomu Apple ID. Pokud chcete používat AirPody Max, které už používal někdo před vámi, musí je předchozí uživatel nejdříve odebrat ze svého Apple ID.

Datum zveřejnění: