Oznámení o sluchátkách na iPhonu, iPodu touch nebo Apple Watch

Nechte si zobrazovat oznámení, že by bylo lepší snížit hlasitost poslechu, když dosáhnete maximálního doporučeného limitu zvuku za posledních 7 dní.

Kvůli předpisům a bezpečnostním standardům v určitých zemích nebo oblastech nelze oznámení o sluchátkách vypnout.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení o sluchátkách

  1. Na iPhonu nebo iPodu touch otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Zvuky a haptika a pak na Bezpečnost sluchátek.
  3. Zapněte nebo vypněte Oznámení o sluchátkách.

Můžete taky zapnout funkci Tlumit hlasité zvuky, která automaticky sníží hlasitost sluchátek, když překročí nastavenou úroveň decibelů.

 

Oznámení o sluchátkách a nebezpečná hlasitost

Pokud budete ve sluchátkách poslouchat příliš hlasitý zvuk příliš dlouho, může to poškodit váš sluch. Oznámení o sluchátkách vám dají vědět, že celková délka a hlasitost vašeho poslechu už by mohla poškodit váš sluch – třeba více než 80 decibelů (dB) po celkovou dobu 40 hodin za posledních 7 dnů.

Váš iPhone, iPod touch nebo Apple Watch vás nyní mohou při nošení sluchátek upozornit na překročení limitu sedmidenní expozice.* Tato oznámení vám poskytnou lepší povědomí o vašich poslechových návycích a pomůžou vám chránit sluch. Když se zobrazí oznámení, budete vyzváni ke snížení hlasitosti. Když se oznámení zobrazí, při příštím připojení sluchátek nebo připojení přes Bluetooth se hlasitost automaticky nastaví na nižší úroveň. Hlasitost můžete i nadále zvýšit, pokud se tak rozhodnete.

* Limit sedmidenní expozice platí pouze pro zvuk médií. Telefonní hovory se do poslechu zvuku na sluchátka nezapočítávají.

 

Zkontrolujte svá oznámení

  1. Na iPhonu nebo iPodu touch otevřete aplikaci Zdraví.
  2. Klepněte na panel Prohlížet a pak na Sluch.
  3. Klepněte na Oznámení o sluchátkách.

Zobrazení hlasitosti zvuku ve sluchátkách v reálném čase

Aktuální hlasitost zvuku ve sluchátkách můžete kdykoli zkontrolovat a ujistit se, že je hlasitost v rozsahu bezpečného poslouchání.

  • Na Apple Watch přejetím prstem nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu Sluch .
  • Na iPhonu nebo iPodu touch přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky a pak klepněte na ikonu Sluch

Další informace

Datum zveřejnění: