Připojení a používání AirPodů Max

S AirPody Max můžete poslouchat hudbu, telefonovat, používat Siri a dělat spoustu dalších věcí.

Nastavení AirPodů Max pomocí iOS nebo iPadOS zařízení

Pokud AirPody Max nastavujete poprvé, musí být zařízení, se kterým je chcete párovat, aktualizované. Pak postupujte takto:

Nastavení AirPodů Max v iOS 

 1. Přejděte na plochu.
 2. Vyjměte AirPods Max z pouzdra Smart Case a do 60 sekund je podržte vedle zařízení, se kterým je chcete spárovat, dokud se na něm nespustí animace nastavení. Pokud animaci nevidíte, ujistěte se, že je zařízení s iOS nebo iPadOS aktualizované, nebo s ním AirPody Max spárujte ručně v Nastavení > Bluetooth. Pokud na AirPodech Max bíle nebliká stavová kontrolka, podržte tlačítko hlukového filtru, dokud kontrolka nezačne bíle blikat.
 3. Klepnutím na Připojit spárujte AirPody Max se zařízením nebo, pokud jste to ještě neudělali, nastavte funkce jako Hey Siri.
 4. Pokud si chcete vychutnávat prostorový zvuk, zahajte nastavení klepnutím na Podívejte se a poslechněte si, jak to funguje.
 5. Klepněte na Hotovo. Pokud jste přihlášení k iCloudu, AirPody Max se vám automaticky nastaví i na všech ostatních zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu stejným Apple ID.

Přečtěte si, jak nastavit AirPody Max na Macu nebo na zařízení jiného výrobce než Apple, například na telefonu s Androidem.

Poslech a ovládání zvuku s AirPody Max

Tlačítko hlukového filtru, Digital Crown a stavová kontrolka

 

Když posloucháte zvuk z některého ze svých zařízení a nasadíte si přitom AirPody Max na hlavu, začnou automaticky přehrávat zvuk z tohoto zařízení. Když je sundáte, přehrávání se pozastaví. Pokud si je do 15 sekund znova nasadíte, přehrávání se automaticky obnoví. AirPody Max taky přehrávání pozastaví, když nadzvednete jedno ze sluchátek.

Náušníky AirPodů Max jsou označené písmeny L a R. Pokud chcete mít z poslechu skvělý zážitek a vychutnávat si co nejvyšší kvalitu zvuku, musíte mít sluchátko označené jako L nasazené na levém uchu a sluchátko označené jako R na pravém.

Ukládejte AirPody Max do pouzdra Smart Case, abyste šetřili baterii. Pokud byste je nosili jen tak na volno v tašce, mohly by se poškodit.

Pomocí audiokabelu s Lightning konektorem a 3,5mm jackem můžete AirPody Max připojit k zábavnímu systému v letadle a používat je jako kabelová sluchátka.

Hlasitost se nastavuje otáčením korunky Digital Crown na sluchátkách. Pokud ji nejde víc zvýšit, upravte ji na telefonu.1 Směr otáčení korunky Digital Crown pro zvyšování a snižování hlasitosti můžete zvolit v Nastavení > Bluetooth > AirPody Max > Digital Crown.

Pokud máte nastavenou funkci Hey Siri, můžete po vyslovení fráze „Hey Siri“ klást otázky, telefonovat a ovládat hudbu. Siri taky aktivujete podržením korunky Digital Crown.

Přepínání mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti

AirPody Max umožňují ovládat, jestli uslyšíte zvuky okolo vás. Stiskem tlačítka hlukového filtru můžete přepínat mezi aktivním potlačování hluku a režimem propustnosti. Režimy, mezi kterými stisk tlačítka přepíná, můžete vybrat v Nastavení > Bluetooth > AirPody Max > Tlačítko postupně přepíná.

Ovládání zvuku

K ovládání zvuku slouží korunka Digital Crown:

 • Jedním stisknutím korunky Digital Crown pustíte nebo pozastavíte přehrávání zvukového obsahu. Když ji stisknete znova, provedete opačnou akci.
 • Dvojím stisknutím korunky Digital Crown přeskočíte vpřed.
 • Trojím stisknutím korunky Digital Crown přeskočíte zpět.

Telefonování a přijímání zpráv

K ovládání telefonických hovorů slouží korunka Digital Crown:

 • Jedním stisknutím přijmete nebo ukončíte hovor.
 • Dvojím stisknutím odmítnete příchozí hovor.
 • Jedním stisknutím přijmete druhý příchozí hovor a přidržíte první hovor.
 • Když jsou aktivní dva hovory, dvojím stisknutím ukončíte právě probíhající hovor a vrátíte se ke druhému hovoru.
 • Podržením odmítnete druhý příchozí hovor.
 • Dvojím stisknutím přenesete zvuk hovoru ze sluchátek na telefon.

Když máte při příchozím hovoru AirPody Max na uších, Siri vám může hovor oznámit. Siri vám taky prostřednictvím AirPodů Max může číst příchozí zprávy.

Přepínání mezi zařízeními

Přečtěte si, jak přepínat AirPody Max mezi poslechem zvuku z jednoho zařízení a poslechem z jiného.

Automatické přepínání

Aby se AirPods Max mezi zařízeními přepínaly automaticky, musíte mít iOS 14.3 nebo novější, iPadOS 14.3 nebo novější anebo macOS Big Sur 11.1 nebo novější.2 Zařízení musí být přihlášená stejným Apple ID a musí používat dvoufaktorové ověřování. Například při poslouchání hudby z iPadu můžete přijmout hovor na iPhonu. AirPody Max se automaticky přepnou z přehrávání hudby z iPadu na telefonický hovor na iPhonu.

V některých situacích se vám na obrazovce Macu s macOS Big Sur může zobrazit oznámení týkající se AirPodů Max. Když nad tímto oznámením podržíte ukazatel, zobrazí se tlačítko Připojit. Kliknutím na Připojit potvrdíte, že chcete, aby se AirPody Max připojily k Macu nebo k němu zůstaly připojené.

Pokud chcete vypnout automatické přepínání pro iPhone nebo iPad, dejte si AirPody Max na uši a přejděte v daném zařízení do Nastavení > Bluetooth. V seznamu zařízení klepněte na ikonu informací  vedle AirPodů Max. Klepněte na Připojit k tomuto iPhonu [nebo iPadu] a potom na Při posledním připojení k tomuto iPhonu [nebo iPadu]. Pokud tuto funkci chcete znova zapnout, klepněte na Automaticky.

Pokud chcete vypnout automatické přepínání pro Mac, dejte si AirPody Max na uši a otevřete v Macu předvolby Bluetooth. V seznamu zařízení klikněte na ikonu Volby vedle AirPodů Max. Klikněte na Připojit k tomuto Macu a potom vyberte volbu Při posledním připojení k tomuto Macu. Pokud tuto funkci chcete znova zapnout, zvolte Automaticky.

Přepínání zvuku mezi zařízeními

Ruční přepínání

V případě potřeby můžete následujícím postupem vybrat jiné zařízení, ze kterého se má přehrávat zvuk, případně přepnout zvuk do jiných sluchátek nebo reproduktorů.

Na iOS nebo iPadOS zařízení

 1. Otevřete Ovládací centrum na iPhonu nebo iPodu touch nebo na iPadu.
 2. V pravém horním rohu Ovládacího centra podržte prst na kartě zvuku. Otevře se ovládání zvuku.
 3. Klepněte na  a potom v seznamu vyberte požadované zařízení.3

Na Macu

Na řádku nabídek klikněte na ovládání hlasitosti  a v části Výstupní zařízení vyberte AirPody Max nebo jiná sluchátka či reproduktory.3

Nabíjení AirPodů Max

Až budete potřebovat AirPody Max nabít, zapojte do spodní části pravého sluchátka Lightning kabel, který byl součástí dodávky. Můžete použít kabel USB‑C/Lightning nebo USB/Lightning. Druhý konec kabelu připojte k USB portu nebo nabíječce.

Když AirPody Max zrovna nepoužíváte, uchovávejte je v pouzdře Smart Case, abyste šetřili baterii.

Přečtěte si další informace o nabíjení.

Co potřebujete

Budete potřebovat alespoň jedno z těchto zařízení: 

 1. Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, přečtěte si, jak ho přidat.
 2. Zvuk by se mezi zařízeními neměl přepínat automaticky, když se účastníte hovoru, například telefonátu, FaceTime hovoru nebo videokonference.
 3. AirPody Max se zobrazí jenom v případě, že jsou poblíž a jsou připravené k použití.
Datum zveřejnění: