Když po aktualizaci na iOS 14 a watchOS 7 chybí GPS trasy nebo údaje v aplikaci Zdraví

Pokud jste aktualizovali na iOS 14 a watchOS 7 a chybí vám údaje o aktivitě nebo zdraví, přečtěte si, co dělat, abyste zabránili hrozící ztrátě dat.

Po aktualizaci na iOS 14.0 a watchOS 7.0 se může stát, že:

 • v aplikaci Kondice na iPhonu chybí vaše mapy GPS tras minulých tréninků změřených pomocí Apple Watch,
 • aplikace Aktivita, Srdeční tep nebo jiné aplikace související se zdravím se na Apple Watch nedají spustit nebo nenačítají data,
 • aplikace Kondice nebo Zdraví se na iPhonu nedají spustit nebo nenačítají data,
 • aplikace Zdraví nebo Kondice nepřesně oznamují využití datového úložiště v iPhonu,
 • aplikace Aktivita nepřesně oznamuje využití datového úložiště v Apple Watch,
 • v aplikaci Zdraví na iPhonu chybí data z Apple Watch o hladině zvuku v okolním prostředí nebo o hladině zvuku ve sluchátkách,
 • dochází k rychlejšímu vybíjení baterie iPhonu nebo Apple Watch.

Pokud narazíte na dva nebo více z výše uvedených problémů, postupujte podle následujících pokynů.

Zrušení spárování Apple Watch a iPhonu

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Všechny hodinky.
 3. Vedle hodinek, jejichž spárování chcete zrušit, klepněte na tlačítko informací.
 4. Klepněte na Zrušit spárování Apple Watch.​

Před vymazáním obsahu a nastavení z Apple Watch vytvoří iPhone novou zálohu Apple Watch. Z této zálohy pak můžete Apple Watch obnovit.

Kontrola nastavení iCloudu a vytvoření zálohy

Před vytvořením zálohy se ujistěte, že máte dostatek úložiště na iCloudu.

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na své jméno a pak na iCloud.
 3. Zkontrolujte, jestli je zapnutá aplikace Zdraví a případně ji klepnutím zapněte.
 4. Klepněte na Záloha na iCloudu.
 5. Zkontrolujte, že je Záloha na iCloudu zapnutá a případně ji klepnutím zapněte.
 6. Klepnutím na Zálohovat spusťte vytváření zálohy a počkejte na její dokončení.

Chcete-li ověřit, že jsou vaše data z aplikace Zdraví zálohována, klepněte v aplikaci Zdraví na svůj profilový obrázek vpravo nahoře. Dole na obrazovce uvidíte, kdy byla vaše data naposledy zálohována. Pokud zobrazený čas neodpovídá okamžiku vytvoření poslední zálohy, počkejte na dokončení zálohování a podívejte se znova.

Smazání dat a nastavení z iPhonu

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné > Resetovat.
 3. Klepněte na Smazat data a nastavení.

Obnovte svůj iPhone a Apple Watch ze zálohy

 1. Zapněte iPhone a obnovte ho ze zálohy na iCloudu.
 2. Po obnovení otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 3. Klepněte na Spustit párování a počkejte na dokončení párování.
 4. Klepněte na Obnovit ze zálohy a vyberte nejnovější zálohu, kterou chcete obnovit.
Datum zveřejnění: