Když si předplatíte Apple One a pro úložiště na iCloudu používáte jiné Apple ID

Přečtěte si, jak začít s Apple One, když používáte jedno Apple ID pro iCloud a jiné pro nákupy a předplatné. 

Apple One je balíček několika služeb Apple za jediné předplatné – takto jednoduše si jich lze předplatit až šest. Když máte pouze jedno Apple ID, všechny služby Apple One se k tomuto účtu připojí automaticky. Pokud používáte jiné Apple ID pro předplatné iCloudu a jiné pro předplatná médií, Apple One se přiřadí k Apple ID používanému pro předplatná médií. Úložiště na iCloudu zahrnuté v balíčku Apple One však můžete přiřadit k Apple ID, které používáte pro iCloud.

Pokud již platíte za tarif úložiště na iCloudu a přiřadíte úložiště na iCloudu obsažené v balíčku Apple One k Apple ID, které používáte k úložišti na iCloudu, úložiště zahrnuté v balíčku Apple One nahradí váš aktuální tarif úložiště. Váš současný tarif úložiště se zruší a bude vám vrácena poměrná částka. 

Chcete-li přiřadit své úložiště na iCloudu k Apple ID, které používáte pro iCloud, postupujte podle následujících pokynů.

Je-li úložiště na iCloudu v balíčku Apple One menší než váš současný tarif, vy si ponecháte stávající tarif úložiště a úložiště na iCloudu v balíčku Apple One se přiřadí k Apple ID, které používáte pro předplatná médií.


Změna přiřazení úložiště na iCloudu při nastavování balíčku Apple One

Při pořizování Apple One se zobrazí zpráva s nabídkou volby Apple ID, ke kterému si chcete přiřadit úložiště na iCloudu.

  1. Ve zprávě vyberte možnost Změnit v Nastavení.
  2. Vyberte e-mailovou adresu, kterou chcete použít, a klepněte na Použít tento účet. Možná se budete muset na svém zařízení přihlásit k iCloudu.
  3. Klepněte na Potvrdit. 

Změna přiřazení úložiště na iCloudu v Nastavení

Apple ID, ke kterému je přiřazené úložiště na iCloudu, můžete v Nastavení kdykoliv aktualizovat. 

  1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > Předplatná. 
  2. Klepněte na Apple One a poté na Spravovat účty úložiště na iCloudu.
  3. Vyberte e-mailovou adresu, kterou chcete použít, a klepněte na Použít tento účet. 
  4. Klepněte na Potvrdit. 

Pokud přiřadíte úložiště na iCloudu obsažené v Apple One k Apple ID používanému pro iCloud a později zakoupíte další úložiště na iCloudu, bude úložiště obsažené v Apple One přiřazeno zpět k Apple ID používanému pro předplatná médií. 

Další informace

Datum zveřejnění: