Používání AirPodů Max po návratu ze servisu

Přečtěte si, jak používat AirPody Max po návratu ze servisu.

Opravený díl nebo produkt je krytý 90denní zárukou na servis nebo zbývající dobou původní záruky na produkt nebo smlouvy AppleCare (platí delší možnost). Zákon na ochranu spotřebitele se bude vztahovat také na váš opravený nebo vyměněný produkt, pokud ve vaší zemi platí.

  1. Nasaďte na AirPody Max polstrování náušníků. Dávejte pozor, abyste levé polstrování (L) nasadili na levý náušník a pravé (R) na pravý náušník. Když sluchátka podržíte svisle před sebou, měly by symboly L a R být natočené pravou stranou vzhůru. Pokud máte polstrování nasazené špatnou stranou nebo vzhůru nohama, nebudou AirPody Max fungovat správně.
  2. Nastavení AirPodů Max.

© 2021 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a oblastech. AppleCare je známka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích a oblastech. Názvy dalších produktů a společností zmíněné v textu můžou být ochrannými známkami příslušných společností.

Datum zveřejnění: