Používání Času ve škole na Apple Watch

Pomocí Času ve škole můžete na Apple Watch dítěte nastavit omezení podle rozvrhu nebo ho můžete používat na svých hodinkách, kdykoli se potřebujete soustředit.

Co potřebujete

Abyste mohli na Apple Watch dítěte používat rozvrhy Času ve škole, musíte nejdřív Apple Watch nastavit pomocí Rodinného nastavení. To vyžaduje Apple Watch Series 4 a novější s mobilním připojením* nebo Apple Watch SE s mobilním připojením s watchOS 7 a novějším. K prvnímu nastavení hodinek taky potřebujete iPhone 6s a novějšíiOS 14 a novějším

Abyste mohli Čas ve škole používat na svých vlastních Apple Watch, potřebujete watchOS 7 a novější.

Jak nastavit rozvrh Času ve škole

  1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch. Klepněte na Všechny hodinky a pak klepněte na hodinky vašeho dítěte.
  2. Klepněte na Hotovo a pak klepněte na Čas ve škole.
  3. Zapněte Čas ve škole a klepněte na Upravit rozvrh.
  4. Zvolte dny a časy, kdy má být Čas ve škole aktivní.
  5. Pokud chcete pro nějaký den nastavit víc rozvrhů, klepněte na Přidat čas. Můžete například nastavit jeden rozvrh pro dopolední vyučování a jiný pro odpolední.

Když chcete rozvrh Času ve škole změnit, otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na tlačítko informací vedle spravovaných hodinek. Klepněte na Čas ve škole a pak klepněte na Upravit rozvrh.

Dočasné ukončení Času ve škole

Dítě může Čas ve škole dočasně ukončit, například aby se mohlo podívat na zprávy a další věci. Čas ve škole ukončíte otočením korunkou Digital Crown a klepnutím na Ukončit.

Když je aktivní nějaký rozvrh, režim Čas ve škole se automaticky obnoví.

Zobrazení přehledů Času ve škole

Počáteční a koncové časy všech dočasných ukončení Času ve škole se zobrazují v aplikaci Watch na vašem iPhonu. Pokud chcete vidět, kdy došlo k ukončení Času ve škole, otevřete aplikaci Watch, klepněte na Všechny hodinky, klepněte na Apple Watch vašeho dítěte a pak klepněte na Čas ve škole.

Přehled se zobrazuje taky na Apple Watch dítěte. Podíváte se na něj tak, že na hodinkách dítěte otevřete aplikaci Nastavení a klepnete na Čas ve škole.

Soustředění s Časem ve škole na Apple Watch

Čas ve škole můžete používat na svých hodinkách, kdykoli se potřebujete soustředit. Můžete ho používat jako alternativu k režimu Nerušit nebo Režimu kina, když chcete dostávat tichá oznámení a vidět, kolik je hodin, bez zbytečného vizuálního vyrušování.

Nejdřív přidejte tlačítko Čas ve škole do Ovládacího centra:

  1. Podržte prst na spodní části ciferníku Apple Watch a přejetím nahoru otevřete Ovládací centrum.
  2. Sjeďte dolů a klepněte na Upravit.
  3. Klepněte na tlačítko přidání  na tlačítku Čas ve škole a pak na Hotovo.

V Ovládacím centru funkci zapnete klepnutím na tlačítko Čas ve škole. Pokud ji chcete ukončit, otočte korunkou Digital Crown a klepněte na Ukončit.

Datum zveřejnění: