Sledování spánku pomocí Apple Watch a použití funkce Spánek na iPhonu

Vytvořte si svůj osobní rozvrh spánku, který vám pomůže dosáhnout spánkových cílů a zlepšit si své celkové zdraví.

Nastavení funkce Spánek

Dostatek spánku je důležitý pro celkové zdraví. Aplikace Zdraví na iPhonu vám může pomoct se stanovením spánkového cíle a se sledováním jeho plnění.

Nastavení Spánku na iPhonu

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví.
 2. V části Nastavit spánek klepněte na Začít a pak na Další.
 3. Pokračujte podle pokynů na obrazovce a nastavte:
  • Spánkový cíl: Určete počet hodin, které chcete každý den prospat.
  • Časy večerky a probuzení: Určete, kdy chcete chodit spát a kdy vstávat.
  • Režim Spánek: iPhone může v době večerky zapnout režim Nerušit a ztlumit zamknutou obrazovku, aby omezil vyrušování na minimum a vy jste mohli klidně spát.
  • Zkratky pro noční klid: Můžete přidat zkratky, které vám pomůžou s uvolněním před usnutím, třeba zapnutím scény Doma, poslechem uklidňujícího playlistu nebo použitím oblíbené meditační aplikace.
  • Sledování spánku s Apple Watch: Noste hodinky i při spaní, aby mohly sledovat kvalitu vašeho spánku. Tato volba je k dispozici během nastavení, pokud jste předem spárovali Apple Watch se svým iPhonem. Když spárujete Apple Watch až po nastavení, můžete Sledování spánku s Apple Watch zapnout později.

Funkce Spánek není k dispozici v rámci nastavení rodiny.

Nastavení spánkového cíle

Svůj spánkový cíl si můžete nastavit podle potřeby na iPhonu nebo na Apple Watch.

Nastavení spánkového cíle na iPhonu

Na iPhonu

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na Spánek.
 2. Klepněte na Úplný rozvrh a volby.
 3. V části Další podrobnosti klepněte na Spánkový cíl.
 4. Upravte svůj spánkový cíl a klepnutím na nastavený čas provedené změny uložte.

Na Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Spánek a klepněte na Úplný rozvrh.
 2. V části Volby klepněte na Spánkový cíl.
 3. Pomocí tlačítek plus a mínus nastavte svůj cíl.
 4. Klepnutím na Spánkový cíl vlevo nahoře se vraťte zpět a uložte změny.

Úprava rozvrhu spánku na iPhonu

Když budete chtít svůj rozvrh spánku změnit, můžete změnit buď Úplný rozvrh, nebo Jen příští probuzení. Když nastavíte volbu Jen příští probuzení, provedené změny budou platit jen pro následující den. Změny Úplného rozvrhu budou platné pro všechny budoucí dny.

Změna rozvrhu Jen příští probuzení na iPhonu

Nastavení Jen příští probuzení

 1. Otevřete aplikaci Zdraví, klepněte dole na volbu Prohlížet a pak na Spánek. Pokud máte Spánek mezi oblíbenými, najdete ho v aplikaci Zdraví na stránce Souhrn.
 2. V rozvrhu spánku v části Další klepněte na Upravit.
 3. Přetažením zakřiveného jezdce nastavte časy večerky a buzení. Když rozvrh nebude splňovat váš spánkový cíl, jezdec se zbarví oranžově.
 4. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk, hlasitost a haptiku.
 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte.

Svůj rozvrh spánku pro další den můžete nastavit taky v aplikaci Hodiny.

Úprava úplného rozvrhu spánku na iPhonu

Úprava úplného rozvrhu

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na Spánek.
 2. Klepněte na rozvrh v části Úplný rozvrh a volby.
 3. Klepněte na Upravit pod rozvrhem, který chcete změnit.
 4. Klepněte na „Dny, kdy je aktivní“ a přetažením zakřiveného jezdce nastavte časy večerky a buzení. Když rozvrh nebude splňovat váš spánkový cíl, jezdec se zbarví oranžově.
 5. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk, hlasitost a haptiku.
 6. Klepnutím na Hotovo změny uložte.

Svůj rozvrh spánku můžete podle potřeby taky vypnout. V aplikaci Zdraví klepněte na Prohlížet > Spánek > Úplný rozvrh a volby. Pak klepnutím na Rozvrh spánku nahoře na obrazce rozvrh zapněte nebo vypněte.

Úprava rozvrhu spánku na Apple Watch

Když budete chtít svůj rozvrh spánku změnit, můžete změnit buď Úplný rozvrh, nebo Jen příští probuzení. Když nastavíte volbu Jen příští probuzení, provedené změny budou platit jen pro následující den. Změny Úplného rozvrhu budou platné pro všechny budoucí dny.


Změna rozvrhu Jen příští probuzení na Apple Watch

Nastavení Jen příští probuzení

 1. Otevřete aplikaci Spánek.
 2. Klepněte na rozvrh v části Další.
 3. Klepněte na Buzení nebo Večerka.
 4. Klepněte na hodiny nebo minuty a korunkou Digital Crown nastavte čas. Změny uložte klepnutím na Nastavit.
 5. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk a haptiku.
 6. Klepnutím na Upravit rozvrh vlevo nahoře uložte změny pro následující den.

 

Úprava úplného rozvrhu spánku na Apple Watch

Úprava úplného rozvrhu

 1. Otevřete aplikaci Spánek a klepněte na Úplný rozvrh.
 2. Klepněte na rozvrh, který chcete upravit.
 3. Klepněte na dny pod volbou „Aktivní v“ a vyberte dny, pro které má rozvrh spánku platit.
 4. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 
 5. Klepněte na Buzení nebo Večerka.
 6. Klepněte na hodiny nebo minuty a korunkou Digital Crown nastavte čas. Změny uložte klepnutím na Nastavit.
 7. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk a haptiku.
 8. Klepnutím na Upravit rozvrh vlevo nahoře uložte změny úplného rozvrhu.

Svůj úplný rozvrh můžete podle potřeby taky vypnout. V aplikaci Spánek klepněte na Úplný rozvrh a pak klepnutím na Rozvrh spánku rozvrh zapněte nebo vypněte.

Správa zkratek pro noční klid

Na iPhonu můžete vytvořit zkratky do aplikací, které vám pomůžou s uvolněním a přípravou k spánku. 

Zkratky pro noční klid

Přidání zkratky

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na Spánek.
 2. Klepněte na rozvrh v části Úplný rozvrh a volby.
 3. Klepněte na Zkratky pro noční klid.
 4. Klepněte na Přidat zkratku nebo Přidat další zkratku, pokud jste už nějakou přidali.
 5. Klepněte na aplikaci a pak přidejte zkratku klepnutím na tlačítko Přidat tlačítko Přidat. Můžete taky vyhledat nové aplikace klepnutím na Zobrazit aplikace v App Storu.

Odstranění zkratky

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na Spánek.
 2. Klepněte na rozvrh v části Úplný rozvrh a volby.
 3. Klepněte na Zkratky pro noční klid.
 4. Klepněte na tlačítko Odstranit tlačítko Odstranit.

Data o spánku v iPhonu

Zobrazení historie spánku

Chcete-li se podívat na historii svého spánku, otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví, klepněte dole na Prohlížet a pak na Spánek. Pokud máte Spánek mezi oblíbenými, najdete ho v aplikaci Zdraví na stránce Souhrn.

Aplikace Spánek v závislosti na používání iPhonu v noci sleduje váš čas v posteli a zobrazuje příslušné grafy. Pruhový graf je ve výchozím nastavení týdenní. Klepnutím na M nad grafem zobrazíte historii svého spánku za poslední měsíc. Klepnutím na Zobrazit další data můžete zjistit podrobnosti o délce spánku jako Průměrný čas v posteli a Průměrný čas spánku. Klepnutím na jednotlivé údaje je můžete vykreslit v grafu nahoře.

Získání přesnějších výsledků pomocí Apple Watch

I když jste Apple Watch spárovali s telefonem až po nastavení spánku, můžete funkci Sledování spánku s Apple Watch kdykoli zapnout. V aplikaci Moje hodinky na iPhonu klepněte na Spánek a pak na volbu Sledování spánku s Apple Watch. Jak získat přesnější výsledky, když nosíte hodinky při spaní:

 • Zapněte Připomínky nabití. Na iPhonu otevřete aplikaci Moje hodinky a klepněte na Spánek. Klepnutím na Připomínky nabití nastavte, že vás Apple Watch mají před dobou nočního klidu upozornit na potřebu nabití. Když se baterie vybije, hodinky nebudou moct váš spánek sledovat.
 • Hodinky Apple Watch noste pohodlně utažené – dostatečně, ale ne příliš. Pokud budou příliš volné, akcelerometr by mohl během přirozeného spánku zaznamenávat nadměrný pohyb. 
Datum zveřejnění: