Sledování spánku pomocí Apple Watch a použití funkce Spánek na iPhonu

Vytvořte si svůj osobní rozvrh spánku, který vám pomůže dosáhnout spánkových cílů a zlepšit si své celkové zdraví.

Nastavení funkce Spánek

Dostatek spánku je důležitý pro celkové zdraví. Aplikace Zdraví na iPhonu vám může pomoct se stanovením spánkového cíle a se sledováním jeho plnění.

iPhone zobrazující možnost Nastavit spánek  

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví.
 2. V části Nastavit spánek1 klepněte na Začít a pak na Další.
 3. Pokračujte podle pokynů na obrazovce a nastavte:
  • Spánkový cíl: Určete počet hodin, které chcete každý den prospat.
  • Časy večerky a probuzení: Určete, kdy chcete chodit spát a kdy vstávat.
  • Spánkový režim: Chcete-li omezit rušivé vlivy, můžete na iPhonu zjednodušit zamknutou obrazovku a v plánovaném čase večerky zapnout spánkový režim. Některým lidem a aplikacím můžete povolit zasílání oznámení. Přečtěte si, jak přizpůsobit režim soustředění.
  • Sledování spánku s Apple Watch: Noste hodinky i při spaní, aby mohly sledovat kvalitu vašeho spánku. Tato volba je k dispozici během nastavení, pokud jste předem spárovali Apple Watch se svým iPhonem. Když spárujete Apple Watch až po nastavení, můžete Sledování spánku s Apple Watch zapnout později.

Upravení cíle nočního klidu a spánku

Cíl nočního klidu a spánku si můžete nastavit podle potřeby na iPhonu nebo na Apple Watch. Pokud jste si již dříve vytvořili zkratky pro noční klid, zobrazí se nyní ve spánkovém režimu.

iPhone zobrazující možnosti nastavení spánkového cíle 

Na iPhonu

 1. Otevřete aplikaci Zdraví, klepněte dole na volbu Prohlížet a pak na Spánek. Pokud máte Spánek v seznamu oblíbených, najdete ho v aplikaci Zdraví na stránce Souhrn.
 2. Klepněte na Úplný rozvrh a volby.
 3. V části Další podrobnosti klepněte na Cíl nočního klidu nebo spánku.
 4. Upravte čas a poté klepnutím na možnost Cíl nočního klidu nebo spánku uložte změny.

Na Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Spánek a klepněte na Úplný rozvrh.
 2. V Možnostech klepněte na Cíl nočního klidu nebo spánku.
 3. Pomocí tlačítek plus a mínus nastavte čas.
 4. Klepnutím na šipku doleva v levém horním rohu se vrátíte zpět a uložíte změny.

Úprava rozvrhu spánku na iPhonu

Když budete chtít svůj rozvrh spánku změnit, můžete změnit buď Úplný rozvrh, nebo Jen příští probuzení. Když nastavíte volbu Jen příští probuzení, provedené změny budou platit jen pro následující den. Změny Úplného rozvrhu budou platné pro všechny budoucí dny.

iPhone zobrazující možnosti nastavení Jen příští probuzení 

Nastavení Jen příští probuzení

 1. Otevřete aplikaci Zdraví, klepněte dole na volbu Prohlížet a pak na Spánek. Pokud máte Spánek v seznamu oblíbených, najdete ho v aplikaci Zdraví na stránce Souhrn.
 2. V rozvrhu spánku v části Další klepněte na Upravit.
 3. Přetažením zakřiveného jezdce nastavte časy večerky a buzení. Když rozvrh nebude splňovat váš spánkový cíl, jezdec se zbarví oranžově.
 4. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk, hlasitost a haptiku.
 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte.

Další budík můžete také změnit v aplikaci Hodiny.

iPhone zobrazující možnosti nastavení úplného rozvrhu spánku 

Úprava úplného rozvrhu

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na Spánek.
 2. Klepněte na rozvrh v části Úplný rozvrh a volby.
 3. Klepněte na Upravit pod rozvrhem, který chcete změnit.
 4. Klepněte na „Dny, kdy je aktivní“ a přetažením zakřiveného jezdce nastavte časy večerky a buzení. Když rozvrh nebude splňovat váš spánkový cíl, jezdec se zbarví oranžově.
 5. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk, hlasitost a haptiku.
 6. Klepnutím na Hotovo změny uložte.

Svůj rozvrh spánku můžete podle potřeby taky vypnout. V aplikaci Zdraví klepněte na Prohlížet > Spánek > Úplný rozvrh a volby. Pak klepnutím na Rozvrh spánku nahoře na obrazce rozvrh zapněte nebo vypněte.

Úprava rozvrhu spánku na Apple Watch

Když budete chtít svůj rozvrh spánku změnit, můžete změnit buď Úplný rozvrh, nebo Jen příští probuzení. Když nastavíte volbu Jen příští probuzení, provedené změny budou platit jen pro následující den. Změny Úplného rozvrhu budou platné pro všechny budoucí dny.

Pokud se vzbudíte před plánovaným časem probuzení, můžete spánkový režim ukončit. Apple Watch odemknete otočením korunky Digital Crown. Pak přejetím nahoru otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu aplikace Spánek.

Nastavení Jen příští probuzení

 1. Otevřete aplikaci Spánek.
 2. Klepněte na rozvrh v části Další.
 3. Klepněte na Buzení nebo Večerka.
  Apple Watch zobrazující možnosti nastavení Jen příští probuzení
 4. Klepněte na hodiny nebo minuty a korunkou Digital Crown nastavte čas. Pak volbu uložte klepnutím na zaškrtnutí.
 5. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk a haptiku.
 6. Klepnutím na Upravit rozvrh vlevo nahoře uložte změny pro následující den.

Úprava úplného rozvrhu

 1. Otevřete aplikaci Spánek a klepněte na Úplný rozvrh.
 2. Klepněte na rozvrh, který chcete upravit.
  Apple Watch zobrazující možnosti nastavení úplného rozvrhu spánku
 3. Klepněte na dny pod volbou „Aktivní v“ a vyberte dny, pro které má rozvrh spánku platit.
 4. Klepnutím na Hotovo změny uložte. 
 5. Klepněte na Buzení nebo Večerka.
 6. Klepněte na hodiny nebo minuty a korunkou Digital Crown nastavte čas. Pak volbu uložte klepnutím na zaškrtnutí.
 7. Klepnutím na Budík budete moct zapnout budík a nastavit jeho zvuk a haptiku.
 8. Klepnutím na Upravit rozvrh vlevo nahoře uložte změny úplného rozvrhu.

Svůj úplný rozvrh můžete podle potřeby taky vypnout. V aplikaci Spánek klepněte na Úplný rozvrh a pak klepnutím na Rozvrh spánku rozvrh zapněte nebo vypněte.

iPhone zobrazující graf dat o spánku 

Zobrazení historie spánku

Aplikace Spánek v závislosti na používání iPhonu v noci sleduje váš čas v posteli a zobrazuje příslušné grafy. Chcete-li přijímat údaje o spánku z Apple Watch, musí být sledování spánku povoleno alespoň na 4 hodiny každou noc. 

Chcete-li se podívat na historii svého spánku, otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví, klepněte dole na Prohlížet a pak na Spánek. Pokud máte Spánek uložený mezi oblíbenými, najdete ho v aplikaci Zdraví na stránce Souhrn.

Výchozí nastavení pruhového grafu je D jako denní. Klepnutím na W v horní části grafu zobrazíte historii spánku za poslední týden, M za poslední měsíc nebo 6M za posledních 6 měsíců. Klepněte na Zobrazit další údaje o spánku a výběrem kategorie zobrazte další podrobnosti o spánku.

 • Fáze: Zobrazte dobu a procento času, které jste strávili v bdělém stavu a v REM, bazálním či hlubokém spánku.
 • Množství: Zobrazte podrobnosti o délce spánku, jako je průměrná doba v posteli a průměrná doba spánku.
 • Srovnání: Zobrazte svou tepovou frekvenci a frekvenci dýchání ve vztahu k času strávenému spánkem. Pokud máte Apple Watch Series 8 nebo Apple Watch Ultra, můžete také porovnávat změny v údajích o noční teplotě na zápěstí.

Obrazovka iPhonu zobrazující graf dechové frekvence 

Zobrazení dechové frekvence

Na Apple Watch Series 3 nebo novějších s watchOS 8 můžete měřit a sledovat svoji dechovou frekvenci.2 Když jdete spát s Apple Watch a máte zapnutou funkci Sledování spánku s Apple Watch, bude se vám automaticky měřit a zaznamenávat počet nádechů za minutu.

Chcete-li se podívat na dechovou frekvenci, otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví a klepněte dole na Prohlížet. Klepněte na Dýchání a pak na Dechová frekvence.

Získání přesnějších výsledků pomocí Apple Watch

I když jste Apple Watch spárovali s telefonem až po nastavení spánku, můžete funkci Sledování spánku s Apple Watch kdykoli zapnout. V aplikaci Watch na iPhonu klepněte na panel Moje hodinky a potom na Spánek. Poté toto nastavení zapněte klepnutím na Sledování spánku s Apple Watch. Jak získat přesnější výsledky, když nosíte hodinky při spaní:

 • Zapněte Připomínky nabití. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch, klepněte na panel Moje hodinky a pak na Spánek. Klepnutím na Připomínky nabití nastavte, že vás Apple Watch mají před dobou nočního klidu upozornit na potřebu nabití. Když se baterie vybije, hodinky nebudou moct váš spánek sledovat.
 • Hodinky Apple Watch noste pohodlně utažené – dostatečně, ale ne příliš. Pokud budou příliš volné, akcelerometr by mohl během přirozeného spánku zaznamenávat nadměrný pohyb.

1. Funkce Spánek není k dispozici v rámci nastavení rodiny.

2. Funkce Dechová frekvence není k dispozici pro osoby mladší 18 let.

Datum zveřejnění: