Uspořádejte si na iPhonu plochu a knihovnu aplikací

iOS 14 a novější nabízí nové způsoby, jak najít a uspořádat aplikace na iPhonu, abyste měli všechno pěkně na svém místě. Naučte se, jak používat knihovnu aplikací a jak si uspořádat plochu.

Vyhledání aplikací pomocí knihovny aplikací

Na ploše přejíždějte prstem doleva, dokud se nezobrazí Knihovna aplikací. Vaše aplikace jsou automaticky tříděny do kategorií. Například všechny aplikace sociálních médií najdete v kategorii Sociální sítě. Aplikace, které používáte nejčastěji, se automaticky uspořádají podle využití. Když nainstalujete nové aplikace, přidají se do vaší knihovny aplikací, ale můžete určit, kam se stáhnou.

iPhone zobrazující obrazovku Knihovna aplikací. 

Vyhledání aplikace v knihovně aplikací

 1. Přejděte do knihovny aplikací. 
 2. Klepněte do vyhledávacího pole a zadejte aplikaci, kterou hledáte. 
 3. Klepnutím aplikaci otevřete.

Smazání aplikace z knihovny aplikací

 1. Přejděte do knihovny aplikací a klepnutím do vyhledávací pole otevřete seznam.
 2. Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji a pak klepněte na Smazat aplikaci ikona koše.
 3. Dalším klepnutím na Smazat smazání potvrďte.

Pokud nemůžete smazat aplikaci, kterou vytvořila jiná společnost než Apple, deaktivujte rodičovskou kontrolu a pak zkuste aplikaci smazat znovu.

Přesunutí aplikace do knihovny aplikací

 1. Podržte na aplikaci prst.
 2. Klepněte na Odstranit aplikaci.
 3. Klepněte na Odstranit z plochy.

Vyhledání, skrytí a odstranění stránek plochy

V iOS 14 a novějším můžete snadno skrýt stránky plochy, abyste zjednodušili její vzhled, a pak je kdykoli znovu zobrazit. Uděláte to takhle:

iPhone předvádějící, jak skrýt stránku na ploše. 

 1. Stiskněte a podržte prázdnou oblast na ploše.
 2. Klepněte na tečky v dolní části obrazovky.
 3. Klepněte na kruh pod stránkou, kterou chcete skrýt.
 4. Klepněte na Hotovo. 

Chcete-li stránku znova zobrazit, opakujte výše uvedené kroky. Pak můžete pomocí knihovny aplikací rychlé vyhledat aplikace skryté na různých stránkách.

Odstranění stránek z plochy:

 1. Stiskněte a podržte prázdnou oblast na ploše.
 2. Klepněte na tečky v dolní části obrazovky.
 3. Klepněte na kruh pod stránkou, kterou chcete skrýt.
 4. Klepněte na tlačítko Odstranit  a potom na Odstranit. 

Po odstranění stránky z plochy se bude aplikace stále zobrazovat v knihovně aplikací.

Změna pořadí stránek na ploše

V iOS 15 a iPadOS 15 můžete na ploše přesouvat stránky. Uděláte to takhle:

iPhone zobrazující přesun stránek na ploše 

 1. Stiskněte a podržte prázdnou oblast na ploše.
 2. Klepněte na tečky v dolní části obrazovky.
 3. Uspořádání změníte přetažením stránky.
 4. Klepněte na Hotovo.

iPhone zobrazující místo stahování aplikací 

Změna místa, kam se stahují nové aplikace

Chcete-li určit, kam se mají do iPhonu stahovat nové aplikace nebo zobrazit či skrýt oznámení, která se zobrazují v knihovně aplikací:

 1. Přejděte do Nastavení > Plocha.
 2. Vyberte jednu z možností, například Přidat na plochu nebo Ponechat jen v knihovně aplikací.

Další informace

Přečtěte si, jak si přizpůsobit widgety na ploše, abyste měli důležité informace vždy po ruce.

Datum zveřejnění: