Přidávání a odebírání účastníků skupinových textových zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak přidávat a odebírat účastníky skupinových textových zpráv na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

 

  • Pomocí funkce Apple iMessage můžete uživatele přidat do skupinové zprávy, pokud jsou v ní minimálně tři osoby a všechny používají zařízení Apple, jako je iPhone, iPad nebo iPod touch. Chcete-li někoho odebrat, potřebujete ve skupině minimálně čtyři osoby a všichni musí používat zařízení Apple.
  • Nemůžete přidávat nebo odebírat uživatele ve skupinových zprávách SMS/MMS a nemůžete přidávat ani odebírat osoby, které používají jiná zařízení než Apple. Zjistěte rozdíl mezi zprávami iMessage a SMS/MMS.

 

iPhone znázorňující, jak přidat někoho do skupinové textové zprávy. 

Přidání uživatele do skupinové textové zprávy

  1. Klepněte na skupinovou zprávu, ke které chcete někoho přidat.
  2. Klepněte na ikony skupiny v horní části vlákna.
  3. Klepněte na ikonu šedé šipky napravo od kontaktů a pak klepněte na Přidat kontakt .
  4. Zadejte kontakt, který chcete přidat, a klepněte na Hotovo.

Pokud chcete do skupinové zprávy přidat uživatele, který používá jiné zařízení než Apple, musíte vytvořit novou skupinovou zprávu SMS/MMS, protože takového uživatele nelze přidat do skupinové zprávy iMessage. Do konverzace ve zprávách, kterou již vedete pouze s jednou další osobou, už nemůžete přidat nikoho dalšího.

iPhone znázorňující, jak někoho odebrat ze skupinové textové zprávy. 

Odebrání uživatele ze skupinové textové zprávy

  1. Klepněte na skupinovou zprávu, ze které chcete někoho odebrat.
  2. Klepněte na ikony skupiny v horní části vlákna.
  3. Klepněte na ikonu šedé šipky napravo od kontaktů a poté přejeďte prstem doleva přes jméno osoby, kterou chcete odebrat.
  4. Klepněte na Smazat a potom na Hotovo.

Uživatele můžete odebrat, pouze pokud má skupina minimálně čtyři členy a pokud všichni používají zařízení Apple, například iPhone, iPad nebo iPod touch.

Chcete se odebrat ze skupinové textové zprávy? Zjistěte, jak ztlumit oznámení ze skupinové textové zprávy nebo jak opustit konverzaci v aplikaci Zprávy.

Datum zveřejnění: