Přizpůsobení hladin intenzity zvuku ve sluchátkách na iPhonu nebo iPadu

Přizpůsobení pro sluchátka v iOS a iPadOS 14 a novějších zesílí tiché zvuky a upraví určité frekvence podle vašeho sluchu.

AirPods a iPhone s obrazovkou Vlastní nastavení zvuku a dotazem, která zvuková ukázka zní líp. 

Přizpůsobení pro sluchátka funguje s těmito sluchátky:

 • AirPody Pro (1. a 2. generace)
 • AirPody (2. a 3. generace)
 • AirPods Max
 • Apple EarPods (s 3,5mm sluchátkovým jackem nebo Lightning konektorem)
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro
 • Beats Fit Pro

Když na AirPodech používáte automatické přepínání mezi zařízeními, vaše vlastní nastavení zvuku se přenesou mezi iPhonem, iPadem a spárovanými Apple Watch (ve watchOS 7), ale nepřenesou se do Macu.


Nastavení funkce Přizpůsobení pro sluchátka

 1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.
 2. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky > Přizpůsobení pro sluchátka. Zapněte Přizpůsobení pro sluchátka.
 3. Zvolte, jak chcete používat svoje vlastní nastavení zvuku:
  • Zapnutím volby Telefon tato nastavení použijete na telefonní hovory, FaceTime hovory a videokonferenční aplikace od jiných výrobců.
  • Zapnutím volby Média tato nastavení použijete na hudbu, filmy, podcasty, audioknihy, Siri, hlasovou schránku a Živý poslech.
 4. Přizpůsobení nastavení zvuku ve sluchátkách:

Použijte Vlastní nastavení zvuku

 1. Obnovte veškeré aktuální konfigurace zvuku na výchozí nastavení:
  • Přejděte do Nastavení > Hudba > EQ a klepnutím vypněte ekvalizér hudby.
  • Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky a upravte posuvník Vyvážení. Nastavte vyvážení hlasitosti zvuku doprostřed.
 2. Připojte sluchátka. Přesuňte se do tichého prostředí.
 3. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky > Přizpůsobení pro sluchátka. Klepněte na Vlastní nastavení zvuku.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Až skončíte, klepnutím na Použít vlastní nastavení použijte doporučená vlastní nastavení založená na vašich volbách. V případě potřeby se můžete kdykoli vrátit ke standardním nastavením.

Použití údajů audiogramu z aplikace Zdraví

Klepněte na Vlastní nastavení zvuku a pak klepnutím na Použít audiogram použijte údaje vašeho audiogramu z aplikace Zdraví k přizpůsobení nastavení zvuku.

Pokud máte audiogram téměř symetrický, Přizpůsobení pro sluchátka použije průměrné hodnoty pro obě uši a přizpůsobí levý i pravý zvukový kanál tímto profilem. Pokud máte audiogram asymetrický, přizpůsobí levý i pravý zvukový kanál vašemu lepšímu uchu.

Ruční upravení nastavení zvuku

Na obrazovce Zvuk ve sluchátkách taky můžete nastavení zvuku a zesílení upravit ručně. Klepněte na Přehrát ukázku a poslechněte si zvukovou ukázku s vašimi současnými nastaveními. Tato nastavení můžete při poslechu ukázky měnit, abyste je mohli porovnat.

Nastavení vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým a pravým kanálem:

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky.
 2. Upravte posuvník Vyvážení.

Pokud používáte režim propustnosti na AirPodech Pro nebo AirPodech Max, přečtěte si, jak upravit vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým a pravým kanálem.


Přizpůsobení režimu propustnosti na AirPodech Pro

Přizpůsobení pro sluchátka podporuje režim propustnosti na AirPodech Pro. Zesílí tiché hlasy a vyladí zvuky z okolního prostředí podle vašeho sluchu. U AirPodů Pro (2. generace) můžete také použít Adaptivní propustnost ke snížení hlasitých zvuků kolem vás. Přečtěte si další informace o režimu propustnosti a jak ho zapnout.

Když je zapnutý režim propustnosti, nastavení Přizpůsobení pro sluchátka můžou změnit, jak slyšíte svůj vlastní hlas, nebo můžou změnit úroveň hluku z okolního prostředí. Tato nastavení můžete změnit a najít tak konfiguraci, která pro vás bude nejkomfortnější. Úpravou posuvníku Zvuk nebo Zesílení můžete začít od míň intenzivního nastavení. Pak můžete nastavení postupně zvyšovat, což je obzvláště užitečné pro poslech lidského hlasu nebo přirozených zvuků okolo vás.

Přizpůsobení nastavení režimu propustnosti:

 1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.
 2. Nasaďte si AirPody Pro do uší a připojte je k iPhonu nebo iPadu.
 3. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky > Přizpůsobení sluchátek > Režim propustnosti.
 4. Klepnutím zapněte volbu Vlastní režim postupnosti.

Pokud chcete nastavit vyvážení hlasitosti zvuku mezi levým a pravým kanálem, upravte posuvník Vyvážení režimu propustnosti. Nastavení režimu propustnosti můžete taky upravit klepnutím na tlačítko Sluch  v Ovládacím centru.


Použití funkce Zesílení konverzace na AirPodech Pro

Funkce Zesílení konverzace zaměří AirPody Pro na osobu, která mluví před vámi. Při konverzaci tváří v tvář tak lépe slyšíte.

Zapnutí funkce Zesílení konverzace:

 1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.
 2. Nasaďte si AirPody Pro do uší a připojte je k iPhonu nebo iPadu.
 3. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky > Přizpůsobení pro sluchátka.
 4. Ujistěte se, že možnost Přizpůsobení pro sluchátka je zapnutá.
 5. Klepněte na Režim propustnosti a zapněte funkci Zesílení konverzace.

Zesílení konverzace můžete také zapnout klepnutím na tlačítko Sluch  v Ovládacím centru.


Další informace

Datum zveřejnění: