použití videí z webu v Pages, Numbers a Keynotu

Přehrávejte videa z YouTube a Vimeo přímo v dokumentech, tabulkách a prezentacích na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu.

Zkopírujte internetovou adresu (URL) videa z webu YouTube nebo Vimeo a přidejte ji do svého dokumentu. Vy a uživatelé, se kterými jste dokument sdíleli, si můžete video přehrát přímo v dokumentu. K přehrávání videa potřebujete připojení k internetu.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Přidání videa z webu na iPhonu nebo iPadu

 1. Zkopírujte adresu URL videa:
  • Pokud používáte webový prohlížeč jako Safari, vyhledejte video na webu YouTube nebo Vimeo, klepněte na adresu URL v adresním řádku v horní části stránky, znovu na ni klepněte a pak klepněte na Kopírovat. Dejte pozor, abyste vybrali celý odkaz, například „https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo“.
  • Pokud máte na zařízení nainstalovanou aplikaci YouTube nebo Vimeo, vyhledejte video, klepněte na tlačítko sdílení ve videu a klepněte na Kopírovat odkaz.
 2. V Pages, Numbers nebo Keynotu klepněte v dokumentu na místo, kde se má video objevit. V Keynotu se ujistěte, že jste v režimu zobrazení snímku.
 3. Klepněte na tlačítko Vložit , na tlačítko Média a pak na Webové video.
 4. Klepněte do pole Zadejte adresu URL a klepněte na Vložit. 
 5. Klepněte na Vložit.*

Chcete-li si video pustit, klepněte ve videu v dokumentu na tlačítko přehrávání . Možná budete muset na tlačítko přehrávání klepnout ještě jednou. Video můžete sledovat v zobrazení pro úpravy nebo čtení.

Video můžete na stránce posouvat, měnit jeho velikost, pozici a zarovnávat ho stejně jako ostatní objekty. Do videa můžete také přidat titulky a skryté titulky.

* Některé adresy URL zkopírované z aplikace Vimeo nemusí fungovat. Pokud máte nainstalovanou aplikaci Vimeo a chcete zkopírovat adresu URL, vyhledejte video pomocí webového prohlížeče, klepněte a podržte video ve výsledcích vyhledávání a klepněte na Kopírovat. Pak můžete video přidat do dokumentu.

Přidání titulků a skrytých titulků

 1. Klepněte na video v dokumentu a pak na tlačítko Formát .
 2. Klepněte na Webové video, pak na Titulek a Skrytý titulek a zapněte požadované možnosti.
 3. Poklepejte na zástupný text a zadejte titulek nebo skrytý titulek. Pokud je text příliš dlouhý, přetáhněte úchyty textového pole. Pokud úchyty nevidíte, klepněte mimo pole a znovu klepněte na text.


Přidání videa z webu na Macu

 1. Ve webovém prohlížeči, jako je Safari, zkopírujte adresu URL videa:
  • Vyhledejte video na webu YouTube nebo Vimeo.
  • V adresním řádku vyberte celou adresu URL, například „https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo“.
  • Zvolte Úpravy > Kopírovat.
 2. V Pages, Numbers nebo Keynotu klepněte v dokumentu na místo, kde se má video objevit.
 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Média a pak vyberte položku Webové video.
 4. Zvolte Upravit > Vložit a klikněte na Vložit.
  Podporované odkazy na video, které jsou vloženy do dokumentu nebo tabulky, jsou ve výchozím nastavení vloženy jako webová videa. Pokud chcete tuto předvolbu změnit, vyberte nabídku > Předvolby aplikace Pages nebo Numbers a zrušte zaškrtnutí políčka Vložit odkazy YouTube a Vimeo jako webová videa.

Chcete-li si video pustit, klikněte na tlačítko Přehrát ve videu v dokumentu. Možná budete muset na tlačítko přehrávání kliknout znovu.

Video můžete na stránce posouvat, měnit jeho velikost, pozici a zarovnávat ho stejně jako ostatní objekty. Do videa můžete také přidat titulky a skryté titulky.

Přidání titulků a skrytých titulků na Macu

 1. Vyberte video, klikněte na tlačítko Formát a v Inspektoru klikněte na Webové video.
 2. Zvolte možnost, kterou chcete použít.
 3. Dvakrát klikněte na zástupný text a zadejte titulek nebo skrytý titulek.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: