Když na počítači s iCloudem pro Windows 11.1 nebo novějším vidíte zprávu „Složku nelze sdílet“

Když se zobrazí chybová zpráva „Složku nelze z tohoto zařízení sdílet, protože obsahuje soubory, které nejsou stažené. Sdílejte ji z iOS nebo macOS zařízení,“ stáhněte složku a zkuste ji sdílet znova. 

  1. V Průzkumníkovi souborů Windows otevřete iCloud Drive.
  2. Ve složce, kterou chcete sdílet, vyhledejte soubor, který má velikost 0 KB. Pokud ho nevidíte, podívejte se do všech podsložek, které máte.
  3. Přetáhněte tento soubor na jiné místo na iCloud Drivu.
  4. Vraťte se do složky, kterou chcete sdílet. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte možnost Vždy ponechat na tomto zařízení. Začnou se stahovat všechny položky ve složce. Po dokončení stahování se zobrazí zaškrtnutí.
  5. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku ještě jednou a zvolte Sdílení na iCloudu. Pak můžete sdílet složku s přáteli, rodinou nebo kolegy.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: