Co když vám na AirPodech Pro nefunguje správně aktivní potlačování hluku

Proveďte následující postup.

  1. Ujistěte se, že připojený iPhone, iPad, iPod touch nebo Mac mají nejnovější software.
  2. Vložte si oba AirPody Pro do uší a zkontrolujte, jestli je aktivní potlačování hluku (ANC) zapnuté.
  3. Vyčistěte mřížku nacházející se v horní části každého AirPodu Pro. Aktivní potlačování hluku může fungovat hůř, když se v místech zaznačených na obrázku nastřádají nečistoty nebo ušní maz.

    V takovém případě si možná všimnete těchto projevů:
    • Ztráta basových tónů
    • Hlasitější ruchy z okolí, například hluk ulice nebo letadla
  4. Pokud aktivní potlačování hluku pořád nefunguje správně, přečtěte si informace v článku Program servisu AirPodů Pro, které mají problémy se zvukem.
Datum zveřejnění: