Přehrávání filmu nebo zvuku během snímků v Keynotu na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu

Přidejte film nebo zvukový soubor na víc snímků a nechte je přehrávat i při postupném procházení snímky – dokonce i při přechodech mezi nimi. 

Chcete-li přehrát film nebo zvuk napříč snímky, přidejte stejný soubor na po sobě jdoucí snímky. Pak můžete upravit nastavení souboru určující, jak se změní vzhled a zvuk filmu nebo audia při přechodu z jednoho snímku na další.

Můžete například nastavit hlasitost souboru na každém snímku samostatně nebo nastavit změnu polohy filmu na snímku i během přehrávání. Kroky animací pro ostatní objekty na snímku, jako Začátek, Akce a Konec, fungují i během přehrávání filmu.


Přidání filmového nebo zvukového souboru na snímky

Pokud chcete, aby se video nebo zvuk přehrávaly napříč několika snímky, přidejte soubor do snímků prezentace, které následují po sobě.

Přidání filmového nebo zvukového souboru na snímek na iPhonu nebo iPadu

 1. Vyberte snímek, od kterého se má film nebo zvukový soubor začít přehrávat.
 2. Podle toho, co vidíte na panelu nástrojů, klepněte na tlačítko Vložit  a pak na tlačítko Média , nebo jenom klepněte na tlačítko Média .
 3. Přidání souboru na snímek:
  • Pokud chcete přidat soubor z vaší knihovny fotek, klepněte na Fotografie nebo Video , vyhledejte požadovaný soubor a klepněte na něj.
  • Pokud chcete přidat film nebo zvukový soubor umístěný na iCloud Drivu nebo v jiném umístění, klepněte na „Vložit z“, vyhledejte požadovaný soubor, vyberte ho a klepněte na Otevřít.
 4. Vložte soubor na místo, kde se má na snímku zobrazit, a podle potřeby změňte jeho velikost.
 5. Přidejte soubor na všechny po sobě jdoucí snímky, během kterých se má film nebo zvuk přehrávat.
 6. Na každém snímku vyberte klepnutím filmový nebo zvukový soubor, klepněte na tlačítko Formát , klepněte na Film a pak zapněte možnost Pokračovat mezi snímky.
 7. U posledního snímku, během kterého se má soubor přehrávat, možnost Pokračovat mezi snímky vypněte.

Když na jednom snímku zapnete možnost Pokračovat mezi snímky, film nebo zvuk se budou přehrávat během dalšího snímku, i když jste pro něj toto nastavení vypnuli. Pokud například chcete přehrávat film během pěti snímků, ale na šestém už ho přehrávat nechcete, zapněte možnost Pokračovat mezi snímky na prvních čtyřech snímcích. Na pátém snímku toto nastavení vypněte. Film se přehraje přes pátý snímek, a jakmile přejdete na šestý snímek, zastaví se.

Přidání filmového nebo zvukového souboru na snímek na Macu

Používejte filmy a zvukové soubory ve formátu, který podporuje QuickTime na vašem Macu. Pokud nemůžete přidat nebo přehrát filmový nebo zvukový soubor, zkuste použít iMovie, QuickTime Player nebo Compressor a převeďte soubor do souboru formátu MPEG-4 (s příponou .m4a) pro zvuk nebo do souboru formátu QuickTime (s příponou .mov) pro film.

 1. Přidejte soubor na snímek, ze kterého se má začít přehrávat:
  • Chcete-li přidat soubor z vaší knihovny fotek nebo skladbu z knihovny hudby, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Média, na položku Filmy nebo Hudba a přetáhněte soubor na snímek.
  • Chcete-li přidat soubor z iCloud Drivu nebo z jiného umístění, klikněte na Vybrat, vyhledejte soubor a klikněte na Vložit.
 2. Přidejte soubor na všechny po sobě jdoucí snímky, během kterých se má film nebo zvuk přehrávat.
 3. Na každém snímku kliknutím vyberte soubor, klikněte na tlačítko Formát a zapněte možnost Přehrát film (zvuk) napříč snímky. 
 4. U posledního snímku, na kterém se má soubor přehrát, vypněte možnost Přehrát film (zvuk) napříč snímky.

Když na jednom snímku zapnete možnost Pokračovat v přehrávání filmu (zvuku) mezi snímky, film nebo zvuk se přehrají na dalším snímku, i když jste pro následující snímek nastavení vypnuli. Pokud například chcete přehrát film napříč pěti snímky, ale na šestém už ho přehrát nechcete, na prvních pěti snímcích zapněte možnost Přehrát film napříč snímky. Na pátém snímku toto nastavení vypněte. Film se přehraje přes pátý snímek, a jakmile přejdete na šestý snímek, zastaví se.

Použití uspořádání snímku

Filmové nebo zvukové soubory můžete také přidat do uspořádání snímku a toto uspořádání snímku použít na ostatní snímky. Filmové nebo zvukové soubory se přehrají na všech po sobě jdoucích snímcích, které používají stejné uspořádání snímku. Tímto způsobem můžete vytvořit pohybové pozadí a zaručit plynulé přehrávání a perfektní zarovnání na všech snímcích.


Úprava hlasitosti filmového nebo zvukového souboru pro jednotlivé snímky

Na Macu můžete hlasitost filmového nebo zvukového souboru nastavit na každém snímku zvlášť. U iPhonu a iPadu to platí pouze pro zvukový soubor. Můžete například snížit hlasitost snímku, u kterého mluvíte, a pak ji zvýšit u snímku, kde nemluvíte.

Úprava hlasitosti zvukového souboru na iPhonu nebo iPadu

 1. Na snímku, který chcete upravit, klepněte na zvukový soubor.
 2. Klepněte na tlačítko Formát , na Zvuk a přetáhněte ovládací prvek Hlasitost.

Úprava hlasitosti filmového nebo zvukového souboru na Macu

 1. Vyberte filmový nebo zvukový soubor na snímku, klikněte na tlačítko Formát a pak klikněte na Film nebo Zvuk.
 2. Přetáhněte ovladač hlasitosti.


Úprava dalšího nastavení a použití přechodů při přehrávání filmů napříč snímky

Můžete upravit polohu, velikost a rotaci filmu mezi jednotlivými snímky. A pokud používáte další přechody, bude film pokračovat v přehrávání ve vstupních i výstupních instancích přechodu.

Některé animace při přehrávání filmu napříč snímky vytvářejí zajímavé efekty. Pokud jako přechodovou animaci použijete Kouzelný přesun, film bude pokračovat v přehrávání, vyplní celý snímek a prezentace bude pokračovat od jednoho snímku ke druhému.

Pokud se váš film nebo zvuk nepřehrává napříč snímky, zkontrolujte, že jsou určitá nastavení na všech snímcích stejná.


Přehrávání napříč snímky, když máte dlouhé poznámky prezentujícího

Přehrávání filmu napříč snímky může být užitečné, pokud máte dlouhé poznámky prezentujícího, které se nevejdou na obrazovku prezentujícího. Několikanásobným duplikováním snímku s filmem a rozdělením poznámek prezentujícího mezi tyto snímky můžete kliknutím zobrazit další segment poznámek, zatímco se film bude dále plynule přehrávat, bez ohledu na to, jaký přechod se použije.


Pokud se film nebo zvuk nepřehrává napříč snímky

Pokud se video nebo zvuk napříč snímky nepřehrávají, zkontrolujte u každého snímku, na kterém chcete soubor přehrát, tato nastavení:

 • Nastavení opakování (Žádné, Smyčka, Smyčka dopředu a dozadu) pro soubor videa nebo zvuku musí být na každém snímku stejné.
 • Nastavení oříznutí musí být na každém snímku stejné (pouze pro Mac).
 • Pokud máte na jednom snímku konec animace a na následujícím její začátek, nebude se soubor videa nebo zvuku přehrávat napříč snímky.
Datum zveřejnění: