Použití skupinového FaceTimu na Macu

Skupinový FaceTime umožňuje snadno uskutečnit video nebo audiohovory až s 32 lidmi.

ikona aplikace FaceTime

 

Chcete‑li uskutečnit hovor FaceTime se skupinou lidí, potřebujete Mac s aktuální verzí systému macOS Mojave nebo novější, širokopásmové připojení k internetu a vestavěný nebo připojený mikrofon nebo kameru. Nebo použijte iPhone, iPad nebo iPod touch.

Chcete-li volat pouze s jednou osobou, postupujte podle pokynů v části Použití FaceTimu na Macu.

 


Jak zahájit skupinový FaceTime hovor

Lidé, kterým chcete zavolat, nemusí mít FaceTime otevřený, aby však mohli přijímat hovory na Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch, musí být na daném zařízení přihlášeni k aplikaci FaceTime. Pak jim můžete zavolat pomocí telefonního čísla nebo e‑mailové adresy, které si pro FaceTime nastavili.

Zahájení hovoru z aplikace FaceTime

 1. Otevřete aplikaci FaceTime a zadejte e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo každé osoby, se kterou chcete volat. Pokud je daná osoba ve vaší aplikaci Kontakty, stačí zadat její jméno. Můžete zadat až 32 lidí.
 2. Před uskutečněním hovoru zvolte formu konverzace kliknutím na tlačítko Zvuk nebo Video.
 3. Na bočním panelu se zobrazí všechny osoby, kterým budete volat. Zde můžete kliknout na tlačítko Zprávy  a odesílat před nebo během hovoru skupině textové zprávy.
 4. Až budete připraveni zahájit hovor, kliknutím na tlačítko FaceTime  zazvoníte na zařízení každého účastníka a odešlete mu oznámení o připojení.
  Tlačítka Zavolat jsou užitečná po zahájení hovoru. Použijte je k zazvonění na zařízení osoby, kterou jste přidali do hovoru.
 5. Takto fungují dlaždice videa během hovoru:

  • FaceTime zobrazuje až 4 nebo 9 živých video dlaždic současně, v závislosti na vašem modelu Macu. Toto jsou nejaktivnější účastníci. Ostatní účastníci se zobrazují v řadě dole.
  • Když někdo mluví, jeho dlaždice se automaticky zvětší. Od verze macOS Catalina 10.15.5 můžete zakázat změnu velikosti dlaždic: Zvolte FaceTime > Předvolby a poté zrušte výběr položky Mluvící účastník.
  • Na dlaždici bude zobrazen text „Čekání“, dokud se osoba nepřipojí nebo pozvání neodmítne, a zobrazí se na ní vykřičník , když připojení k internetu nebude pro zobrazení videa dané osoby dostatečně rychlé.
  • Kliknutím na dlaždici zobrazíte jméno osoby a tlačítko pro zvětšení dlaždice .
  • Poklepáním na dlaždici ji zvětšíte a zobrazíte tlačítko pro pořízení fotky Live Photo  dané osoby.
 6. Chcete-li hovor ukončit, klikněte na tlačítko ukončení hovoru . Všichni ostatní mohou pokračovat v hovoru, dokud se nerozhodnou odejít.

Zahájení hovoru z aplikace Zprávy

 1. Zahajte skupinovou textovou konverzaci v aplikaci Zprávy nebo vyberte konverzaci, která již probíhá.
 2. V pravém horním rohu klikněte na Podrobnosti.
 3. Chcete-li do konverzace přidat další osobu, klikněte na Přidat člena a poté zadejte její jméno, e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo.
 4. Kliknutím na tlačítko video tlačítko videohovoru FaceTime nebo tlačítko zvuk tlačítko audiohovoru FaceTime otevřete aplikaci FaceTime a zahájíte hovor.

 


Připojení se ke skupinovému FaceTime hovoru

V oznámení, které se zobrazí na Macu, otevřete kliknutím na Připojit se aplikaci FaceTime. Poté se připojíte kliknutím na tlačítko FaceTime  v aplikaci.

Pokud již v aplikaci FaceTime jste, klikněte na tlačítko FaceTime  vedle příchozího hovoru na bočním panelu a poté se připojte opětovným kliknutím na toto tlačítko na další obrazovce.

Hovor FaceTime také můžete pomocí Touch Baru přijmout nebo odmítnout.

 


Přidání účastníka ke skupinovému FaceTime hovoru

Každý účastník hovoru může přidat další lidi.

 1. Chcete-li během hovoru zobrazit boční panel, klikněte na tlačítko bočního panelu tlačítko bočního panelu.
 2. Klikněte na tlačítko Přidat tlačítko Přidat osobu.
 3. Zadejte jméno osoby, e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo a pak klikněte na Přidat.
 4. Kliknutím na tlačítko Zavolat vedle jména osoby ji pozvete, aby se k hovoru připojila.

 


Použití ovládacích prvků na obrazovce

Tyto ovládací prvky se zobrazí, když během hovoru přesunete ukazatel na okno FaceTime.
  

tlačítko bočního panelu
Boční panel
Skryje nebo zobrazí boční panel. 

tlačítko ztlumení mikrofonu
Ztlumit zvuk
Vypne nebo zapne mikrofon. 

tlačítko ukončení hovoru
Ukončit hovor
Ukončí hovor.

tlačítko ztlumení obrazu
Ztlumit obraz
Vypne nebo zapne obraz snímaný fotoaparátem.

tlačítko celé obrazovky
Celá obrazovka
Aktivuje a deaktivuje režim okna FaceTime na celou obrazovku nebo větší dlaždici.


Spoušť fotoaparátu
Pořídí fotku Live Photo druhé osoby.

Další informace

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: