Jak uspořádat konferenční hovor pomocí iPhonu

Pokud to váš operátor podporuje, můžete na iPhonu uspořádat konferenční hovor až s pěti účastníky.

Počet účastníků konferenčního hovoru a schopnost přidávat, připojovat nebo odpojovat jednotlivé účastníky závisí na vašem operátorovi. V případě potřeby operátora kontaktujte a požádejte ho o informace, jaké funkce konferenčních hovorů podporuje.

Zahájení konferenčního hovoru

  1. Zavolejte prvnímu účastníkovi a počkejte na navázání spojení.
  2. Klepněte na Přidat hovor tlačítko plus .
  3. Zavolejte druhému účastníkovi a počkejte na navázání spojení. 
  4. Klepněte na Konference tlačítko konference.
  5. Oba hovory se připojí ke konferenčnímu hovoru. Další účastníky přidáte opakováním kroků 2 až 4. Pokud volbu přidání dalšího hovoru nevidíte, je možné, že jste dosáhli limitu počtu účastníků povoleného vaším operátorem.

Jména všech účastníků vidí jenom osoba, která konferenční hovor iniciovala. Pokud ale někdo z účastníků přidá dalšího účastníka, uvidí jeho jméno a jméno osoby pořádající konferenční hovor.

Pokud volbu Konference nevidíte, váš operátor ji nejspíš nepodporuje. Kontaktujte ho a požádejte ho o informace o konferenčních hovorech.

Kromě možnosti uspořádání konferenčního hovoru můžete na iPhonu mluvit s víc lidmi najednou prostřednictvím skupinového FaceTimu.

Jak přidat příchozí hovor

Pokud se zrovna účastníte konferenčního hovoru a někdo vám zavolá, můžete nový hovor připojit k probíhající konferenci:

  1. Klepněte na Přidržet a přijmout.
  2. Počkejte, až se hovor připojí, a klepněte na Konference .

Pokud volbu Konference nevidíte, právě probíhající hovor nebo váš operátor ji nejspíš nepodporují.

 

Jak odebrat účastníka

  1. Během konferenčního hovoru klepněte na tlačítko Informace .
  2. Vedle osoby, kterou chcete z hovoru odebrat, klepněte na Konec.

Pokud volbu odebrání účastníka nevidíte, právě probíhající hovor nebo váš operátor ji nejspíš nepodporují.

Datum zveřejnění: