Nastavení a používání Magic Keyboardu pro iPad

Přečtěte si, jak nastavit Magic Keyboard a používat ho s iPadem Pro.

Co potřebujete

  • iPad Air (4. generace), iPad Pro 12,9 palce (3. nebo 4. generace) nebo iPad Pro 11 palců (1. nebo 2. generace)
  • iPadOS 13.4 nebo novější

Připojení Magic Keyboardu k iPadu

  1. Položte Magic Keyboard na rovný povrch tak, aby pant byl od vás a logo Apple bylo na vrchní straně.
  2. Otevřete víko. Horní část víka se odklopí směrem od vás. 
  3. Pokračujte v naklápění, dokud víko nenastavíte do úhlu, jaký vám vyhovuje, nebo dokud se nezarazí.
  4. Vložte iPad na Magic Keyboard. Zadní fotoaparáty by měly být vlevo nahoře, aby zapadly do výřezu v Magic Keyboardu.

Přečtěte si, co dělat, když se vám nedaří připojit Magic Keyboard k iPadu

Používání Magic Keyboardu

iPad stačí k Magic Keyboardu připojit. Magic Keyboard nemusíte nijak párovat, zapínat, ani nabíjet. Magic Keyboard otevřete a používejte podle následujícího postupu.

Otevření Magic Keyboardu s připojeným iPadem

 

  1. Položte Magic Keyboard na rovný povrch tak, aby pant byl od vás a logo Apple bylo na vrchní straně.
  2. Otevírejte víko, dokud ho nenastavíte do úhlu, jaký vám vyhovuje, nebo dokud se nezarazí.

Probuzení iPadu připojeného k Magic Keyboardu

iPad probudíte stisknutím libovolné klávesy na Magic Keyboardu. Dalším stisknutím otevřete zamčenou obrazovku. Odemkněte svůj iPad pomocí Face ID nebo  Touch ID, nebo zadejte přístupový kód pomocí klávesnice Magic Keyboard nebo klepnutím na obrazovku jako obvykle.

Nastavení zorného úhlu

iPad můžete naklápět dopředu i dozadu, aby se vám na něj pohodlně dívalo. 

Nastavení trackpadu a jasu klávesnice

Trackpad můžete nastavit v nabídce Nastavení > Obecné > Trackpad. Můžete upravit rychlost, jakou se ukazatel posouvá po obrazovce, a taky, jakým směrem se bude obrazovka posouvat, když přejedete prsty nahoru nebo dolů. Taky tu můžete zapnout nebo vypnout funkce Kliknutí klepnutím a Sekundární kliknutí dvěma prsty.

Stejně jako u iPadu se jas Magic Keyboardu automaticky přizpůsobuje okolnímu osvětlení. Chcete-li změnit jas kláves Magic Keyboardu, přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Hardwarová klávesnice. Přetažením posuvníku Jas klávesnice doprava nebo doleva klávesnici rozjasníte nebo naopak ztmavíte.

Nabíjení iPadu

iPad můžete nabíjet jako obvykle tak, že k jeho USB‑C portu připojíte USB-C kabel. Anebo můžete USB-C kabel připojit k USB‑C portu Magic Keyboardu. Magic Keyboard není třeba nabíjet.

Přečtěte si, co dělat, pokud se váš iPad Pro nenabíjí, když je připojený k Magic Keyboardu.

USB-C port Magic Keyboardu poskytuje napájení, ale nepřenáší data. To znamená, že k němu nemůžete připojit žádné vstupní zařízení, jako USB-C myš. Nikdy nepřipojujte jeden konec USB-C kabelu k USB‑C portu iPadu a druhý k USB‑C portu Magic Keyboardu. 

Přepnutí na klávesnici na obrazovce

Někdy možná budete chtít místo Magic Keyboardu použít klávesnici na obrazovce – například k psaní znaků s diakritikou nebo při diktování.

Chcete-li zobrazit klávesnici na obrazovce, klepněte na textové pole a pak stiskněte a podržte symbol  v pravém dolním rohu obrazovky iPadu, dokud se klávesnice nezobrazí. Chcete-li klávesnici zase skrýt, klepněte na  na obrazovce iPadu.

Další informace

Magic Keyboard pro iPad obsahuje magnety, které drží iPad bezpečně na místě. Na magnetický pruh na vnitřní straně Magic Keyboardu nepokládejte karty, které obsahují informace, například platební karty nebo klíčové karty z hotelu. Stejně tak je nevkládejte mezi iPad a Magic Keyboard. Takovým kontaktem byste kartu mohli demagnetizovat.

Datum zveřejnění: