Když zapomenete kód k iPadu

Zapomněli jste kód k iPadu? Přečtěte si, jak přepnout iPad do režimu zotavení, abyste ho mohli vymazat a znovu nastavit.

Pokud zadáte nesprávný kód na zamykací obrazovce iPadu příliš mnohokrát, zobrazí se varování, že je váš iPad zablokován. (Zjistěte, co dělat, když na svém iPadu vidíte text „[Zařízení] není dostupné“ nebo „Zablokováno z bezpečnostních důvodů“.)

Pokud si ani při opakovaném pokusu na svůj kód nevzpomenete, bude třeba iPad přepnout do režimu zotavení pomocí počítače. Tento proces vymaže vaše data a nastavení včetně kódu, což vám umožní přístup k opětovnému nastavení iPadu.

Po vymazání iPadu můžete data a nastavení obnovit ze zálohy. Pokud nemáte iPad zálohovaný, můžete ho nastavit jako nové zařízení a pak si stáhnout všechna data, která máte na iCloudu.

iPad zobrazující obrazovku se zprávou, že je iPad zablokován.

Krok 1: Připravte si počítač (Mac nebo PC)

Tento proces vyžaduje počítač – Mac nebo PC. Pokud máte PC, ujistěte se, že jsou na něm instalovány Windows 10 nebo novější a iTunes. K připojení iPadu k počítači budete také potřebovat kabel dodaný s iPadem nebo jiný kompatibilní kabel.

Pokud nemáte počítač a nemůžete si nějaký půjčit, můžete zajít do Apple Storu či k autorizovanému poskytovateli servisu Apple a požádat o pomoc.

Krok 2: Vypněte iPad

 1. Pokud je iPad připojený k počítači, odpojte ho.
 2. Vypněte iPad způsobem daným pro váš model:
  • Pokud iPad nemá tlačítko plochy: Podržte jedno z tlačítek hlasitosti spolu s horním tlačítkem, dokud se neobjeví vypínací posuvník.
   Nákresy modelů iPadu znázorňující umístění horního tlačítka a tlačítek hlasitosti
  • Pokud iPad tlačítko plochy má: Podržte horní tlačítko, dokud se neobjeví vypínací posuvník.
   Nákres iPadu s horním tlačítkem
 3. Přetažením posuvníku iPad vypněte a pak asi minutu počkejte, než se úplně vypne.

Krok 3: Přepněte iPad do režimu zotavení

 1. Nejdřív zjistěte, které tlačítko iPadu budete muset v dalším kroku podržet:
  • U modelů iPadů, které nemají tlačítko plochy, použije horní tlačítko.
   Nákresy modelů iPadů znázorňující umístění horního tlačítka
  • U modelů iPadů, které mají tlačítko plochy, použijte tlačítko plochy.
   Nákres iPadu s umístěním tlačítka plochy
 2. Stiskněte a podržte tlačítko podle modelu vašeho iPadu a současně iPad připojte k počítači. Tlačítko nepouštějte.
 3. Stále tlačítko držte, dokud se na iPadu neobjeví obrazovka režimu zotavení, pak ho teprve pusťte.
  Nákres iPadu zobrazující obrazovku režimu zotavení
  Pokud uvidíte obrazovku vyžadující zadání kódu, musíte iPad vypnout a začít znovu.

Pokud se vám nedaří spustit iPad v režimu zotavení a potřebujete pomoc, kontaktujte podporu Apple.

Krok 4: Obnovte iPad

 1. Najděte iPad ve Finderu nebo v iTunes na počítači, ke kterému je připojený. (Přečtěte si, jak najít připojený iPad.)
 2. Až uvidíte volby Obnovit nebo Aktualizovat, vyberte Obnovit. Počítač stáhne pro iPad software a zahájí proces obnovení. Pokud bude stahování trvat déle než 15 minut a vaše zařízení mezitím opustí režim zotavení, nechte stahování dokončit, vypněte iPad a začněte znovu.
 3. Počkejte, než proces skončí. 
 4. Odpojte iPad od počítače, potom ho nastavte a můžete ho začít používat

Potřebujete další pomoc?

Pokud se vám nedaří popsané postupy provést nebo pokud vás zařízení stále vyzývá k zadání kódu a potřebujete další pomoc, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: