Změna pozadí dokumentu v Pages, Numbers nebo Keynotu

Jako pozadí dokumentu, tabulky nebo prezentace můžete použít barvu, barevný přechod nebo obrázek.

Změna pozadí dokumentu v Pages, Numbers nebo Keynotu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Můžete změnit pozadí dokumentů v Pages, Numbers a Keynotu na iPhonu, iPadu a iPodu touch.

Pages

V dokumentu typu „zpracování textu“ se po změně pozadí stránky změní taky pozadí pro všechny stránky ve stejném oddílu. V dokumentu typu „rozvržení stránky“ můžete změnit pozadí libovolných jednotlivých stránek.

 1. Když je dokument otevřen na oddílu nebo na stránce, kterou chcete změnit, klepněte na prázdné místo na stránce, aby nebylo nic vybráno.
 2. Proveďte některou z těchto akcí:
  • V dokumentu typu „zpracování textu“ klepněte na tlačítko Více , klepněte na Nastavení dokumentu a potom na panel Oddíl.
  • V dokumentu typu „uspořádání stránek“ klepněte na tlačítko Formát .
 3. Klepněte na Pozadí a pak klepněte na možnost pozadí.

Chcete-li změnit pozadí pouze jedné stránky, udělejte ze stránky samostatný oddíl a pak změňte jeho pozadí:

Numbers

Můžete přidat barvu na pozadí jednotlivých listů v tabulce.

 1. V otevřené tabulce vyberte panel listu, ke kterému chcete přidat pozadí.
 2. Klepněte na prázdné místo na listu, aby nebylo nic vybráno.
 3. Klepněte na tlačítko Formát , klepněte na Pozadí a vyberte barvu.

Keynote

V prezentaci můžete změnit barvu nebo obrázek na pozadí pro jednotlivé snímky.

 1. V otevřené prezentaci vyberte snímek, ke kterému chcete přidat pozadí.
 2. Klepněte na prázdné místo na snímku, aby nebylo nic vybráno.
 3. Klepněte na tlačítko Formát , pak na Pozadí a vyberte pozadí z nabízených možností.

Možnosti pozadí v Pages a Keynotu na iPhonu, iPadu a iPodu touch

 • Chcete-li rychle vybrat předdefinované pozadí, klepněte na barvu vedle Pozadí a pak vyberte předdefinovanou barvu, přechod nebo obrázek. 
 • Chcete-li vybrat konkrétnější barvu, klepněte na Barva a pak vyberte barvu ze vzorníku.
 • Chcete-li vytvořit dvoubarevné přechodové pozadí, klepněte na Gradient a pak pomocí výběru barev vyberte vzorky. Klepnutím na Převrátit barvy změníte směr přechodu.
 • Chcete-li přidat obrázek jako pozadí, klepněte na Obrázek, pak na Změnit obrázek, a nakonec najděte požadovaný obrázek. Můžete měnit měřítko, roztažení, použít obrázek jako dlaždice a dělat mnoho dalšího. 


Změna pozadí dokumentu v Pages, Numbers nebo Keynotu na Macu

Jako pozadí v Pages, Numbers a Keynotu na Macu můžete přidat barvu, barevný přechod nebo obrázek.

Pages

V dokumentu typu „zpracování textu“ se po změně pozadí stránky změní taky pozadí pro všechny stránky ve stejném oddílu. Chcete-li změnit pouze jednu stránku, udělejte ze stránky samostatný oddíl a pak změňte jeho pozadí. V dokumentu typu „rozvržení stránky“ můžete změnit pozadí libovolných jednotlivých stránek.

 1. V otevřeném dokumentu klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Zobrazení a vyberte Zobrazit miniatury stránek.
 2. Vyberte miniaturu stránky, kterou chcete změnit. V dokumentu typu „zpracování textu“ jsou ostatní stránky ze stejného oddílu na bočním panelu ohraničeny modře.
 3. Na panelu nástrojů vyberte Dokument. Je-li to třeba, klikněte na tlačítko Oddíl.
 4. Chcete-li rychle přidat pozadí, klikněte na pole vedle Pozadí a pak vyberte předdefinovanou barvu, přechod nebo obrázek. 
 5. Chcete-li pozadí přizpůsobit, klikněte na rozbalovací trojúhelník vedle Pozadí a pak vyberte možnost z rozevírací nabídky.

Numbers

Na pozadí každého listu tabulky můžete přidat barvu.

 1. V otevřené tabulce vyberte panel listu, ke kterému chcete přidat pozadí.
 2. Klikněte na prázdné místo na listu, aby nebylo nic vybráno.
 3. Klikněte na tlačítko Formát , pak na pole vedle Pozadí a vyberte barvu. Nebo vyberte barvu kliknutím na barevný kruh.

Keynote

V prezentaci můžete změnit barvu nebo obrázek na pozadí každého snímku.

 1. V otevřené prezentaci klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Zobrazení a vyberte Navigátor.
 2. V navigátoru snímků kliknutím vyberte snímek nebo několik snímků.
 3. Klikněte na tlačítko Formát .
 4. Chcete-li rychle přidat pozadí, klikněte na barevné pole vedle Pozadí a pak vyberte předdefinovanou barvu, přechod nebo obrázek. 
 5. Chcete-li pozadí přizpůsobit, klikněte na rozbalovací trojúhelník vedle Pozadí a pak vyberte možnost z rozevírací nabídky.

Možnosti vlastního pozadí v Pages a Keynotu na Macu

 • Chcete-li vybrat konkrétnější barvu, klepněte na Barevná výplň a pak vyberte barvu ze vzorníku nebo barevného kruhu.
 • Chcete-li vytvořit dvoubarevné přechodové pozadí, vyberte Výplň přechodem a pak pomocí výběrů barev nebo barevného kruhu vyberte dvě barvy pro začátek a konec přechodu. Přechod tak například může začínat fialovou a končit modrou barvou. Pomocí dalších ovládacích prvků můžete měnit úhel a směr přechodu.
 • Chcete-li do výplně přechodem přidat více než dvě barvy, vyberte Pokročilá výplň přechodem. Pomocí jezdce přidejte do přechodu zarážky s dalšími barvami. Po kliknutí na barevnou zarážku můžete změnit její barvu. Přetahováním barevných zarážek a pomocí dalších ovládacích prvků můžete měnit prolínání, úhel a směr přechodu.
 • Chcete-li přidat obrázek jako pozadí, vyberte Výplň obrázkem, klikněte na Vybrat a poté najděte požadovaný obrázek. Můžete měnit měřítko, roztažení, použít obrázek jako dlaždice a dělat mnoho dalšího. 
 • Chcete-li do obrázku přidat barevný překryv, vyberte Pokročilá výplň obrázkem, pak klikněte na výběr barvy nebo barevný kruh a proveďte úpravy.


Datum zveřejnění: