Použití MPX modulu Radeon Pro W5700X na Macu Pro

Přečtěte si další informace o různých konfiguracích displejů, které můžete použít s MPX modulem na Macu Pro (2019).

MPX modul Radeon Pro W5700X obsahuje grafickou jednotku AMD Radeon Pro W5700X se 16 GB paměti GDDR6, čtyřmi porty Thunderbolt 3 a jedním portem HDMI 2.0. Porty Thunderbolt 3 můžete použít k připojení displejů a externích zařízení k Macu Pro. Pokud v Macu Pro máte MPX modul Radeon Pro W5700X, můžete k připojení dalších displejů použít taky porty Thunderbolt 3 na horní* a zadní straně Macu Pro.

Pokud používáte Boot Camp a už máte nainstalované Windows, nainstalujte do nich ovladače AMD ještě před instalací MPX modulu Radeon Pro W5700X.

O portech a sběrnicích

MPX modul má dvě sběrnice pro své porty Thunderbolt 3. Pokud k portům Thunderbolt 3 na MPX modulu připojujete dva 5K nebo 6K displeje, připojte na každou sběrnici jen jeden displej.

Pokud připojíte displej k portu HDMI na MPX modulu, můžete do portů Thunderbolt 3 na sběrnici 0 připojit jeden další displej s rozlišením až 4K. Pokud potřebujete výstup zvuku na displej připojený k portu HDMI a máte připojené další displeje přes Thunderbolt 3, nepřipojujte displej k portu Thunderbolt 3 vedle portu HDMI.


Připojení displejů k jednomu MPX modulu Radeon Pro W5700X

Pokud nainstalujete jeden MPX modul Radeon Pro W5700X, můžete přes porty Thunderbolt 3 připojit až šest displejů v následujících konfiguracích:

 • Třikrát Apple Pro Display XDR s rozlišením 6016 × 3384 při 60 Hz, ty můžete připojit k libovolným z těchto portů: sběrnice 0, sběrnice 1 a horní* nebo zadní porty Thunderbolt 3 na Macu Pro. Do každého portu připojte jeden displej.
 • Tři 5K displeje s rozlišením 5120 × 2880 při 60 Hz připojené na sběrnici 0, sběrnici 1 a do horních* nebo zadních portů Thunderbolt 3 na Macu Pro.
 • Šest 4K displejů s rozlišením 3840 × 2160 při 60 Hz připojených na sběrnici 0 a sběrnici 1 a do horních* nebo zadních portů Thunderbolt 3 na Macu Pro.


Připojení displejů ke dvěma MPX modulům Radeon Pro W5700X

Pokud nainstalujete dva MPX moduly Radeon Pro W5700X, můžete k portům Thunderbolt 3 připojit až 12 displejů v těchto konfiguracích:

 • Šestkrát Apple Pro Display XDR s rozlišením 6016 × 3384 při 60 Hz. Připojte displeje ke každé sběrnici a portům Thunderbolt 3 na horní* i zadní straně Macu Pro.
 • Šest 5K displejů s rozlišením 5120 × 2880 při 60 Hz. Připojte displeje ke každé sběrnici a portům Thunderbolt 3 na horní* i zadní straně Macu Pro.
 • Dvanáct 4K displejů s rozlišením 3840 × 2160 při 60 Hz připojených k portům Thunderbolt 3 na Macu Pro a na každém modulu.


Použití MPX modulu Radeon Pro W5700X v systému Microsoft Windows

Pokud používáte Boot Camp a už máte na Macu nainstalované Windows, nainstalujte do nich ovladače AMD ještě před instalací MPX modulu Radeon Pro W5700X:

 1. Spusťte Mac do Windows.
 2. Přejděte na Web AMD a klikněte na Ovladače a podpora.
 3. Vyberte svůj produkt ze seznamu, nikoli z nabídky: nejdřív vyberte Graphics, pak v dalším sloupci Mac Graphics a ve třetím sloupci Apple Boot Camp.
 4. Kliknutím na Submit zobrazíte seznam dostupných ovladačů.
 5. Vyhledejte verzi ovladače, která podporuje váš model Mac, a klikněte na Download.
 6. Rozbalte stažený soubor ZIP a nainstalujte ovladače spuštěním rozbaleného programu Setup.exe.
 7. Vypněte Mac a nainstalujte MPX modul Radeon Pro W5700X.

Pokud jste nenainstalovali ovladače AMD a displej zobrazuje jen černou obrazovku, připojte displej přes HDMI a proveďte výše uvedený postup. Po instalaci ovladačů AMD můžete připojit svůj displej přes Thunderbolt 3.

Datum zveřejnění: