Přenesení obsahu z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch do nového zařízení

K přenesení obsahu z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch do nového zařízení můžete použít iCloud nebo iTunes.

Pomocí funkce Záloha iCloud

Podle těchto kroků postupujte, pokud obě vaše zařízení používají systém iOS 5 nebo novější a vy máte účet iCloudu. Pokud tomu tak není, postupujte podle níže uvedených kroků pro iTunes.

Pomocí Zálohy iCloud si můžete zazálohovat své staré zařízení a potom zálohu obnovit na novém zařízení. Vaše uložené zprávy, e-mailové účty, fotky, poznámky a další osobní nastavení se přenesou do nového zařízení.

Další informace o Záloze iCloud.

Zapněte Zálohu iCloud

Ze všeho nejdřív si na iCloudu vytvořte zálohu starého zařízení:

 1. Přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy.
 2. Zapněte funkci Záloha iCloud.

Doporučujeme zapojit zařízení do zásuvky a zapnout Wi-Fi.

Zakroužkovaný zapnutý přepínač Záloha iCloud

Proveďte zálohování

iCloud vaše zařízení zálohuje jednou denně. Při přenášení obsahu si zařízení zazálohujte ručně:

 1. Přejděte do Nastavení > iCloud > Úložiště a zálohy.
 2. Klepněte na Zálohovat.
 3. Počkejte na dokončení zálohování. Doba zálohování záleží na objemu zálohovaných dat a rychlosti připojení k internetu.

Zakroužkovaná volba Zálohovat

Nastavte nové zařízení

Až se zálohování starého zařízení dokončí, zapněte nové zařízení. Projděte si v Průvodci nastavením tyto kroky:

 • nastavení jazyka a země,
 • nastavení polohových služeb,
 • nastavení Wi-Fi sítě.

Pokud už jste zařízení jednou nastavili, můžete ho celé smazat, znovu tím aktivovat Průvodce nastavením a tentokrát zařízení obnovit ze zálohy. Klepněte na Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení. Zařízení ale smažte jen v případě, že máte zálohu.

Obnovte zařízení ze zálohy na iCloudu

Až se zobrazí výzva k nastavení zařízení:

 1. Vyberte Obnovit ze zálohy iCloud.
 2. Klepněte na Dále.
 3. Zadejte své Apple ID a heslo.

Nastavení iPhonu

Vyberte zálohu

Vyberte zálohu svého starého zařízení a klepněte na Obnovit. Počkejte, než zařízení dokončí obnovování ze zálohy.

Doba zálohování záleží na objemu zálohovaných dat a rychlosti připojení k internetu.

Obrazovka s výběrem zálohy

Synchronizujte ostatní obsah z iTunes

Po dokončení obnovení se zařízení restartuje. Zařízení potom připojte k iTunes, aby se mohla synchronizovat data, která nejsou součástí zálohy (například hudba, videa nebo aplikace, které jste nekoupili v iTunes Storu ani App Storu). Na jednotlivých panelech synchronizace v iTunes můžete určit, jaké typy obsahu se mají synchronizovat.

Zadejte hesla

Při obnovování zálohy z iCloudu do nového zařízení budete muset znovu zadat heslo ke svému Apple ID, e-mailu, hlasové schránce a dalším účtům. Pokud jste zapomněli heslo ke své hlasové schránce, obraťte se na operátora.

Další informace

Pomocí iTunes

Pokud nemáte účet iCloudu nebo si jednoduše přejete uložit zálohu do svého počítače, můžete k zálohování zařízení a přenosu obsahu použít iTunes.

Připravte se

Do počítače si nainstalujte nejnovější verzi iTunes a do starého zařízení nainstalujte nejnovější verzi iOS.

Není možné nainstalovat zálohu novější verze iOS do zařízení se starší verzí iOS. To znamená, že pokud jste zálohu pořídili na zařízení s novější verzí iOS, budete ještě před přenosem dat muset zaktualizovat i své nové zařízení. Pomůže vám s tím článek Nelze provést obnovu ze zálohy novějšího zařízení..

Zazálohujte a přeneste data

Nejdřív vytvořte pomocí iTunes zálohu starého zařízení. Zálohu můžete zašifrovat, aby byla po přenosu do nového zařízení zachována hesla k vašemu e-mailu, Wi-Fi a dalším službám. Jinak budete muset hesla na novém zařízení zadat znovu.

Potom data přeneste ze zařízení do počítače.

Zakroužkovaná volba Zálohovat

Vyjměte SIM kartu

Má-li vaše zařízení SIM kartu, pomocí kancelářské sponky nebo nástroje na vysunutí SIM karty vyjměte SIM kartu ze starého zařízení a vložte ji do nového. Pokud vám operátor poskytl novou SIM kartu, použijte místo toho ji.

Umístění SIM karty

Nastavte nové zařízení

Až se zálohování starého zařízení dokončí, zapněte nové zařízení. Projděte si v Průvodci nastavením tyto kroky:

 • nastavení jazyka a země,
 • nastavení polohových služeb,
 • nastavení Wi-Fi sítě.

Pokud nejste připojeni k Wi-Fi nebo mobilní datové síti, můžete zařízení aktivovat i klepnutím na Připojit k iTunes.

Obnovte zálohu

Až se zobrazí výzva k nastavení zařízení, vyberte Obnovit ze zálohy iTunes.

Obrazovka nastavení iPhonu

Připojte zařízení k iTunes

Připojte nové zařízení k iTunes ve stejném počítači, ve kterém jste vytvořili zálohu svého starého zařízení. iTunes se vás zeptají, jestli chcete provést obnovení ze zálohy nebo zařízení nastavit jako nové. Vyberte zálohu svého starého zařízení a zvolte Pokračovat.

Ukazatel postupu v iTunes se může na nějakou dobu zastavit. Počkejte, než se obnovování dokončí.

Synchronizujte ostatní obsah

Po dokončení obnovení se zařízení restartuje a pak už bude připravené k používání.

Nechte ho připojené k iTunes, aby se mohl synchronizovat i obsah, který není součástí zálohy (například hudba, videa či aplikace). Na jednotlivých panelech synchronizace v iTunes můžete určit, jaké typy obsahu se mají synchronizovat.

Synchronizace

Zadejte hesla

Po obnovení z nešifrované zálohy budete muset znovu zadat heslo ke svému Apple ID, e-mailu, hlasové schránce a dalším účtům. Pokud jste zapomněli heslo ke své hlasové schránce, obraťte se na operátora.

Další informace

Poslední úprava:
Užitečný?
76 % lidí připadá tento článek užitečný.

Další informace produktové podpory

Česká republika