Měření a kalibrace Apple Pro Displaye XDR

Přečtěte si, jak změřit kalibraci displeje. Podle specifik vašich pracovních postupů lze kalibraci případně doladit nebo provést rekalibraci displeje v terénu.

Každý Pro Display XDR prochází na výrobní lince špičkovým kalibračním procesem, který zajišťuje přesnost panelu s širokým barevným rozsahem P3 i jednotlivých podsvětlujících LED diod. Tovární kalibrační proces navíc umožňuje sofistikovaným vestavěným algoritmům přesně reprodukovat různé barevné prostory, které se dnes používají v mediální praxi, včetně sRGB, BT.601, BT.709 a dokonce i P3-ST.2084 (HDR).

Tovární kalibrační proces umožňuje uživatelům Pro Displaye XDR vychutnat si výjimečný obraz hned po vybalení z krabice. Pokud váš pracovní postup vyžaduje vlastní kalibraci, můžete kalibraci Pro Displaye XDR doladit nebo ho rekalibrovat pro pracovní postupy přizpůsobené spektroradiometru jiného výrobce.


Jak změřit váš Pro Display XDR

Jestli chcete posoudit kalibraci svého Pro Displaye XDR, můžete použít sadu testovacích vzorů od společnosti Apple v podobě QuickTime videí. Jde o referenční videa s přesným barevným zacílením v rozsahu SDR a HDR, na kterých můžete pomocí svého spektroradiometru ověřit primární i sekundární barvy a jas, včetně funkce elektrooptického transferu (EOTF). Před měřením kalibrace displeje se ujistěte, že máte v Macu macOS Catalina 10.15.6 nebo novější a v displeji Display Firmware 4.2.37.

Stažení testovacích vzorů

 1. Přejděte na stránku AVFoundation pro vývojáře.
 2. V části Related Resources (Související zdroje) klikněte na Color Test Patterns (Vzory pro testování barev) a stáhněte si testovací soubory. 
 3. Dvojitým kliknutím rozbalte soubor QuickTime-Test-Pattern.zip.

Měření displeje

 1. Umístěte spektroradiometr od jiného výrobce tak, aby směroval na střed displeje.
 2. Místnost by měla být zatemněná nebo tmavá, aby měření nebylo ovlivněno odraženým světlem nebo odlesky.
 3. Otevřete složku QuickTime Test Pattern Movies a vyberte sadu vzorů, na kterých chcete provést testování. Každá složka obsahuje sekvenci videí určených na měření barvy nebo světelnosti v rozsahu HDR, BT.709 a BT.601.
 4. Každý soubor otevřete v QuickTime Playeru a změřte každý testovací vzor ve složce. Ujistěte se, že používáte referenční předvolbu, která odpovídá zvolenému testovanému vzoru. Například při testování vzorů založených na HDR10 použijte přednastavený režim HDR Video (P3–ST 2084).
 5. Srovnejte naměřené hodnoty barev (chromatičnost) a jasu s těmi, které jsou uvedené v souboru referenčních hodnot Values.txt ve složce s testovacími vzory. V závislosti na toleranci nebo kalibraci vašeho spektroradiometru se můžou naměřené hodnoty od referenčních hodnot lehce odchylovat.

Pokud se ale měření od referenčních hodnot výrazně liší, projděte si tipy k měření displeje.


Vyladění kalibrace

Pokud je váš pracovní postup vyladěn na konkrétní kalibrační cíl, můžete kalibraci Apple Pro Displaye XDR doladit. To vám umožní nastavit bílý bod a jas displeje tak, aby přesněji odpovídaly konkrétnímu kalibračnímu cíli displeje. Další informace o hodnotách, které můžete změnit

 1. Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému) > Monitory.
 2. V nabídce Předvolby zvolte referenční předvolbu, kterou chcete doladit.
 3. V nabídce Předvolby zvolte Kalibrace jemného doladění.
 4. Nastavte hodnoty pro bílý bod a jas a poté zadejte popis.
 5. Kliknutím na OK uložte doladění kalibrace.

Chcete-li doladění kalibrace odstranit, vyberte v nabídce Kalibrace jemného doladění volbu Obnovit výchozí.

Pokud zvolíte jinou referenční předvolbu, podle potřeby dolaďte kalibraci znovu, abyste dosáhli optimálních výsledků.

Provedení rekalibrace v terénu

Když budete potřebovat rekalibrovat Pro Display XDR pracovním postupem vyladěným pro spektroradiometr jiného výrobce, postupujte podle pokynů v této části.

Kontrola požadavků

Rekalibrace v terénu vyžaduje macOS Catalina 10.15.6 nebo novější, Display Firmware 4.2.37 a jeden z následujících nástrojů:

Photo Research

 • PR-740, PR-745 nebo PR-788
 • Doporučená šířka pásma: 4 nebo 5 nm
 • Požadované clony: 0,1; 0,125; 0,2 nebo 0,25

Colorimetry Research

 • CR-300

Kalibrace displeje

Chcete-li pro displej stanovit srovnávací základ, změřte displej před kalibrací i po ní. Pro měření i kalibraci používejte stejný spektroradiometr. 

 1. Nastavte si displej na referenční předvolbu macOS, kterou používáte nejčastěji.
 2. Stáhněte si a otevřete Pro Display XDR Calibrator a klikněte na Pokračovat.
 3. Připojte k Macu podporovaný spektroradiometr.
 4. Klikněte na Kalibrovat, ujistěte se, že je nástroj otevřený na Pro Displayi XDR, který chcete kalibrovat, a klikněte na Další.
 5. Zamiřte své měřicí zařízení na střed zelené tečky a klikněte na Pokračovat. 
 6. Dodržujte požadovanou měřicí vzdálenost pro váš konkrétní přístroj. Například CR-300 by měl být přiložený k displeji.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce, zkontrolujte, že je měřicí přístroj kolmo k displeji, a klikněte na Begin (Spustit). Pokud je displej připojený k notebooku Mac, v průběhu kalibrace notebook nezavírejte.
  Kalibrace může trvat až 2 hodiny, což zahrnuje i 30minutové zahřívání.
 8. Po skončení kalibrace klikněte na Done (Hotovo).

Když vyberete jiný referenční režim, podle potřeby pro dosažení optimálních výsledků dolaďte kalibraci.

Obnovení kalibrace

Chcete-li obnovit tovární kalibraci displeje, otevřete Pro Display XDR Calibrator, klikněte na Reset Calibration (Obnovit kalibraci) a pak na Reset (Obnovit).

Tipy pro měření a kalibraci displeje

Pokud vaše výsledky měření a kalibrace displeje nejsou konzistentní, přečtěte si, co dělat.

Zkontrolujte své prostředí

 • Upravte okolí displeje tak, abyste minimalizovali rozptýlené světlo odrážející se na cílovou oblast na displeji.
 • Apple doporučuje provádět měření a kalibraci při teplotě nejvýše 25 °C. Chcete-li dosáhnout co nejlepší opakovatelnosti, teplota okolí během kalibrace by měla odpovídat teplotě při běžném používání.

Zkontrolujte nastavení spektroradiometru

 • Ujistěte se, že displej měl možnost se alespoň 30 minut rozehřívat a teď má neměnnou teplotu.
 • Nasměrujte spektroradiometr tak, aby byl kolmo k displeji a vodorovně, aby se minimalizovala polarizace.
 • Zkontrolujte na spektroradiometru nastavení expozice. Pokud má spektroradiometr režim automatické expozice, zapněte ho – tím se optimalizuje měření při různých úrovních jasu. Pokud měřicí přístroj režim automatické expozice nemá, ověřte si u výrobce přístroje doporučená nastavení. Ověřte si možnosti konfigurace polohy a ohniskové vzdálenosti, clony, šířky pásma, expozice, rychlosti měření, synchronizace displeje a veškerých automatických nebo dynamických funkcí, které váš přístroj může mít.
 • Podívejte se, jestli má váš spektroradiometr nastavení integrační doby. Pokud je to možné, použijte delší integrační dobu, protože ta vede k přesnějším výsledkům.
 • Pokud je váš měřicí přístroj vybaven neutrálním filtrem (ND), vypněte ho.

Zkontrolujte kalibraci spektroradiometru

Ve specifikacích od výrobce si vyhledejte toleranci vašeho spektroradiometru. Kterákoli z následujících podmínek může způsobit odchylky měření:

 • Odlišné kalibrace nástroje používající jiné incidence iluminantu A.
 • Určitá míra nejistoty, která je u každého individuálního iluminantu A nevyhnutelná.
 • Odlišná konstrukce měřicího hardwaru a optických cest vedoucí k různým následným chybám.

Resetujte spektroradiometr

Pokud spektroradiometr přestane reagovat, požádejte výrobce o pokyny, jak ho resetovat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: