Pořízení snímku obrazovky na iPadu

Jak rychle uložit obsah obrazovky.

Jak pořídit snímek obrazovky na modelech iPadu bez tlačítka plochy

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva miniaturu zavřete. 

Jak pořídit snímek obrazovky na modelech iPadu s tlačítkem plochy

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko plochy. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva miniaturu zavřete. 

Kde najdete snímky obrazovky

Otevřete Fotky a přejděte do sekce Alba > Snímky obrazovky. 

Další informace

Datum zveřejnění: