Pořízení snímku obrazovky na iPadu

Jak rychle uložit obsah obrazovky.

Jak pořídit snímek obrazovky na iPadu bez použití tlačítka plochy

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti.*
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva miniaturu zavřete. 

Jak pořídit snímek obrazovky na iPadu pomocí tlačítka plochy

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko plochy.*
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva miniaturu zavřete. 

* Pokud si nejste jisti, zjistěte, které tlačítko je na iPadu které.

Kde najdete snímky obrazovky

Otevřete Fotky a přejděte do sekce Alba > Snímky obrazovky. 

Další informace

Datum zveřejnění: