Pořízení snímku obrazovky na iPadu

Rychlé uložení obsahu obrazovky

Jak pořídit snímek obrazovky na iPadu s Face ID

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva ji zavřete. 

Jak pořídit snímek obrazovky na iPadu s Touch ID

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko plochy. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte.
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva ji zavřete. 

Kde najdete snímky obrazovky

Otevřete Fotky a přejděte do sekce Alba > Snímky obrazovky. 

Další informace

Datum zveřejnění: