Pořízení snímku obrazovky na iPodu touch

Jak rychle uložit obsah obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky na iPodu touch

  1. Stiskněte současně horní tlačítko a tlačítko plochy. 
  2. Rychle obě tlačítka uvolněte. 
  3. Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky na chvilku objeví jeho miniatura. Klepnutím na miniaturu snímek obrazovky otevřete, přejetím prstem doleva miniaturu zavřete. 

Kde najdete snímky obrazovky

Otevřete Fotky a přejděte do sekce Alba > Snímky obrazovky. 

Datum zveřejnění: