Návrhy Siri, hledání a soukromí

Siri chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Siri zjišťuje, jak využíváte zařízení a aplikace, a poskytuje vám návrhy přizpůsobené na míru a vylepšené vyhledávací funkce na základě analýzy provedené místně na vašem zařízení; přitom využívá synchronizaci pomocí iCloudu mezi vašimi zařízeními se šifrováním po celé přenosové trase

Siri se na základě analýzy provedené místně na vašem zařízení dozvídá, jak využíváte svá zařízení a aplikace, takže vám může nabídnout prostředí přizpůsobené na míru. Na základě informací uložených v zařízení, například vaší historie surfování v Safari, vašich e‑mailů, zpráv, oznámení a kontaktů, stejně jako informací získaných od jiných nainstalovaných aplikací, vám může Siri doporučovat zkratky a předkládat návrhy zahrnující výsledky hledání, položky na listech sdílení, události v kalendářích, definice slov, stránky v Safari, aplikace a mnoho dalších položek. Návrhy mohou být využity k přizpůsobení služeb společnosti Apple, ale neukládají se na její servery ani nejsou sdíleny s aplikacemi od nezávislých vývojářů. Když spustíte zkratku navrženou Siri, vztahují se na vás smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí platné pro příslušnou aplikaci.

Údaje související s personalizací se mezi zařízeními synchronizují prostřednictvím iCloudu a s použitím šifrování v celé délce přenosu od jednoho koncového bodu k druhému.

Aby pro vás byly návrhy a výsledky hledání co nejrelevantnější, jsou některé informace anonymně zasílány společnosti Apple.

Když použijete funkci Návrhy Siri nebo Vyhledávání, případně zadáte text do Hledání, Spotlightu, hledání v Safari nebo hledání obrázků ve Zprávách, jsou veškeré informace zasílané společnosti Apple neosobní povahy a nijak vás neidentifikují. Tyto údaje jsou propojeny s náhodně vybraným patnáctiminutovým rotujícím identifikátorem, vygenerovaným na zařízení. Z vašeho zařízení mohou být společnosti Apple zasílány různé informace, jako jsou například polohové údaje, dále obecné tematické okruhy vyhodnocené jako oblasti vašeho zájmu (například vaření nebo basketbal), doporučení, která jste si vybrali, aplikace, které používáte, nebo také související data o využití zařízení. Tyto informace nezahrnují výsledky vyhledávání, v nichž jsou vidět soubory nebo jiný obsah z vašeho zařízení. Jestliže se rozhodnete odebírat hudbu nebo video z některých služeb, mohou být názvy těchto služeb a typ předplatného zaslány společnosti Apple. Název vašeho účtu, číslo ani heslo společnosti Apple zasílány nejsou.

Účelem těchto informací je zajištění zpracování vašeho požadavku a zvyšování relevance návrhů a přesnosti výsledků vyhledávání. Tyto informace nejsou propojeny s vaším Apple ID, e‑mailovou adresou ani jinými daty, která mohla společnost Apple získat z vašeho používání jiných služeb Apple.

Agregované informace mohou být využívány k vylepšování jiných produktů a služeb Apple. Běžné dotazy hledání mohou být sdíleny s webovým vyhledávačem za účelem zlepšování výsledků hledání.

Návrhy webového vyhledávače v Safari

V Safari slouží k hledání i zadávání webových adres jediné pole, které vám umožňuje pohodlně procházet web z jednoho místa. Pokud máte zapnutou volbu Doporučení vyhledávače, Safari se vybraného vyhledávače zeptá na doporučení založená na vámi zadaných datech.

Funkce Nejčastější načítat předem v Safari

Pokud máte zapnutou funkci Nejčastější načítat předem, Safari na základě vašich záložek a historie procházení určí nejlepší výsledek a začne tuto webovou stránku načítat na pozadí. V případě, že tuto volbu vypnete, stránka se bude načítat normálně.

Volba a rozhodování je na vás

Jestliže nechcete, aby funkce Návrhy Siri posílala informace o vás společnosti Apple, můžete návrhy Siri při hledání a při vyhledávání definic deaktivovat v Nastavení > Siri a hledání. Chcete‑li deaktivovat návrhy v Safari, přejděte do Nastavení > Safari a klepnutím vypněte volbu Návrhy Safari.

Kompletní seznam funkcí, které pro vás Siri personalizuje, a aplikací, ze kterých vám nabízí zkratky, můžete zobrazit a upravit v Nastavení > Siri a hledání. Pokud nechcete, aby určitá aplikace přispívala svými daty k personalizaci Siri, přejděte do Nastavení > Siri a hledání, klepněte na název aplikace a dalším klepnutím vypněte přepínač Učit se z této aplikace. Chcete‑li v přispívání daty k personalizaci Siri zabránit klipům aplikací, přejděte do Nastavení > Siri a hledání > Klipy aplikací a klepnutím vypněte volbu Učit se z klipů aplikací. Pro jednotlivé aplikace můžete také určit, zda má Siri zobrazovat návrhy na zamknuté obrazovce. Přejděte do Nastavení > Siri a hledání a klepnutím vypněte volbu Návrhy na zamčené obrazovce.

Chcete‑li pro návrhy Siri při hledání vypnout polohové služby, otevřete Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby a vypněte polohové služby klepnutím na volbu Návrhy založené na poloze. Když polohové služby na svém zařízení vypnete, společnosti Apple nebude zasílána vaše poloha. Je možné, že za účelem poskytování relevantních návrhů odhadne společnost Apple vaši přibližnou polohu pomocí IP adresy vašeho připojení k internetu, kterou přiřadí k zeměpisné oblasti.

Pokud nechcete, aby se údaje související s personalizací Siri synchronizovaly mezi vašimi zařízeními, můžete Siri deaktivovat tak, přejdete do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a klepnutím vypnete volbu Siri.

Používáním návrhů Siri ve vyhledávání udělujete společnosti Apple a jejím dceřiným společnostem a zástupcům souhlas s přenášením, shromažďováním, údržbou, zpracováním a využíváním těchto informací. S informacemi shromážděnými společností Apple bude za všech okolností nakládáno v souladu s jejími zásadami ochrany soukromí, jejichž znění najdete na www.apple.com/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: