Návrhy Siri, hledání a soukromí

Siri chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Siri zjišťuje, jak využíváte zařízení a aplikace, a poskytuje vám návrhy přizpůsobené na míru a vylepšené vyhledávací funkce na základě analýzy provedené místně na vašem zařízení. Přitom využívá synchronizaci pomocí iCloudu mezi vašimi zařízeními se šifrováním na celé přenosové trase.

Siri se na základě analýzy provedené místně na vašem zařízení dozvídá, jak využíváte svá zařízení a aplikace, takže vám může nabídnout prostředí přizpůsobené na míru. Na základě informací uložených v zařízení, například vaší historie surfování v Safari, e‑mailů, zpráv a kontaktů, stejně jako informací získaných od jiných nainstalovaných aplikací, vám může Siri doporučovat zkratky a předkládat návrhy při běžném hledání i při vyhledávání definic slov, doporučení pro Safari, pro aplikace a mnoho dalšího. Když spustíte zkratku navrženou Siri, podléháte smluvním podmínkám a zásadám ochrany soukromí platným u nezávislého výrobce dané aplikace.

Údaje související s personalizací se mezi zařízeními synchronizují prostřednictvím iCloudu a s použitím šifrování v celé délce přenosu od jednoho koncového bodu k druhému.

Aby pro vás byly návrhy a výsledky hledání co nejrelevantnější, jsou některé informace anonymně zasílány společnosti Apple.

Jestliže při vyhledávání ve Spotlightu, v Hledání, v Safari nebo při připojování obrázků ve Zprávách používáte funkci Návrhy Siri, jsou veškeré informace zasílané společnosti Apple neosobní povahy a nijak vás neidentifikují; tyto údaje jsou propojeny s náhodně vybraným rotujícím identifikátorem, vygenerovaným na zařízení. Z vašeho zařízení mohou být společnosti Apple zasílány různé informace, jako jsou například polohové údaje, dále obecné tematické okruhy vyhodnocené jako oblasti vašeho zájmu (například vaření nebo basketbal), doporučení, která jste si vybrali, nebo také související data o využití. Tyto informace nezahrnují výsledky vyhledávání, v nichž jsou vidět soubory nebo jiný obsah z vašeho zařízení. Jestliže se rozhodnete odebírat hudbu nebo video z některých služeb, mohou být názvy těchto služeb a typ předplatného zaslány společnosti Apple. Název vašeho účtu, číslo ani heslo společnosti Apple zasílány nejsou.

Účelem těchto informací je zajištění zpracování vašeho požadavku a zvyšování relevance návrhů a přesnosti výsledků vyhledávání. Tyto informace nejsou propojeny s vaším Apple ID, e‑mailovou adresou ani jinými daty, která mohla společnost Apple získat z vašeho používání jiných služeb Apple.

Agregované informace mohou být využívány k vylepšování jiných produktů a služeb Apple.

Běžné dotazy hledání mohou být sdíleny s webovým vyhledávačem za účelem zlepšování výsledků hledání.

Návrhy webového vyhledávače v Safari

V Safari je jedno pole pro zadávání hledání i webových adres, které vám umožňuje pohodlně procházet web z jednoho místa. Pokud máte zapnutou volbu Doporučení vyhledávače, Safari se vybraného vyhledávače zeptá na doporučení založená na vámi zadaných datech.

Funkce Nejčastější načítat předem v Safari

Pokud máte zapnutou funkci Nejčastější načítat předem, Safari na základě vašich záložek a historie procházení určí nejlepší výsledek a začne tuto webovou stránku načítat na pozadí. V případě, že tuto volbu vypnete, stránka se bude načítat normálně.

Volba a rozhodování je na vás

Návrhy Siri můžete nastavit v nabídce Nastavení > Siri a hledání. Jestliže nechcete, aby funkce Návrhy Siri posílala informace o vás společnosti Apple, můžete Návrhy Siri vypnout. Návrhy v Safari můžete vypnout v Nastavení > Safari.

Kompletní seznam funkcí, které pro vás Siri personalizuje, a aplikací, ze kterých vám Siri nabízí zkratky, najdete v sekci Siri a hledání v Nastavení, kde můžete tyto funkce libovolně upravit. Pokud nechcete, aby aplikace přispívaly svými daty k personalizaci Siri, přejděte do nastavení Siri a vypněte pro každou aplikaci přepínač Učit se z této aplikace. Také se můžete rozhodnout, zda chcete, aby vám Siri mohla z jednotlivých aplikací předávat návrhy na zamknuté obrazovce.

Také můžete pro návrhy Siri vypnout polohové služby. Chcete‑li tak učinit, vyberte postupně volby Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby > Návrhy založené na poloze. Když polohové služby na svém zařízení vypnete, společnosti Apple nebude zasílána vaše přesná poloha. Je možné, že za účelem poskytování relevantních návrhů pro vyhledávání odhadne společnost Apple vaši přibližnou polohu pomocí IP adresy vašeho připojení k internetu, kterou přiřadí k zeměpisné oblasti.

Pokud nechcete, aby se údaje související s personalizací Siri synchronizovaly mezi vašimi zařízeními, můžete vypnout Siri v nastavení iCloudu.

Používáním služby Návrhy Siri a hledání udělujete společnosti Apple a jejím dceřiným společnostem a zástupcům souhlas s přenášením, shromažďováním, údržbou, zpracováním a využíváním těchto informací. S informacemi shromážděnými společností Apple bude za všech okolností nakládáno v souladu s jejími zásadami ochrany soukromí, jejichž znění najdete na www.apple.com/cz/privacy

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: