Přenesení SIM karty z předchozího iPhonu na eSIM kartu v novém iPhonu

Zjistěte, jak přenést eSIM nebo fyzickou SIM kartu z předchozího iPhonu do nového iPhonu.

Co potřebujete

Přenesení eSIM na novou eSIM:

 • Nový iPhone musí být model iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR nebo novější. Přečtěte si, jak zjistit model iPhonu.
 • Nový iPhone musí používat iOS 13.1 nebo novější. Přečtěte si, jak aktualizovat iPhone.

Přenesení fyzické SIM karty na novou eSIM:

 • Předchozí iPhone musí mít iOS 14 nebo novější.
 • Nový iPhone musí být model iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR nebo novější.
 • Nový iPhone musí také mít iOS 14 nebo novější.

V případě iOS 13.1 a novější verze podporují někteří operátoři přenesení eSIM během Rychlého startu. Informace o podpoře přenosu vám sdělí váš operátor.

 

Přenos eSIM během nastavení

Pokud vás Rychlý start při nastavení vyzve k přenesení mobilního tarifu, uděláte to takto:

 1. Vyberte čísla, která chcete přenést do nového iPhonu, a klepněte na Pokračovat v dolní části stránky. Jestli se chcete rozhodnout až později, můžete tarif převést i po nastavení iPhonu.
 2. Dokončete nastavení zařízení podle pokynů na obrazovce.
 3. Před odstraněním mobilního tarifu z původního iPhonu zkuste, jestli vám na novém iPhonu funguje volání, abyste si ověřili, že je zařízení připojené k mobilní síti. Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte svého operátora.

Jakmile se mobilní tarif aktivuje na novém iPhonu, na předchozím iPhonu se deaktivuje.

Přenesení eSIM z předchozího iPhonu na eSIM v novém iPhonu po nastavení

Když chcete přenést eSIM, musíte přenos schválit na původním iPhonu, na kterém jste tento mobilní tarif doposud používali. Pokud předchozí iPhone již nemáte, požádejte operátora o přenesení mobilního tarifu.

Pokud už jste zařízení nastavili, přenesete eSIM takto:

 1. Na novém iPhonu otevřete Nastavení > Mobilní data a klepněte na Přidat mobilní tarif. Pokud je tarif vaší eSIM k dispozici, bude uvedený na seznamu. Pokud se mobilní tarif nezobrazuje, zkontrolujte přihlášení přes Apple ID a dvoufaktorové ověření. Pak postupujte takto nebo kontaktujte operátora.

 2. Klepněte na dostupný tarif a potom v dolní části obrazovky klepněte na Přidat mobilní tarif.

 3. Na původním iPhonu se zobrazí dotaz, jestli chcete přenést telefonní číslo do nového telefonu. Klepněte na Přenést. Jakmile klepnete na Přenést, tarif už nebude na původním iPhonu dostupný. Aby se mohl přenos dokončit, musí být původní iPhone poblíž nového. 

 4. Jestli se na novém zařízení zobrazí zpráva Dokončete nastavení svého mobilního tarifu, klepněte na ni.
 5. Klepněte na Pokračovat. Budete přesměrováni na webovou stránku operátora, kde svou eSIM přenesete. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte svého operátora.  
 6. Před odstraněním mobilního tarifu z původního iPhonu zkuste, jestli vám na novém iPhonu funguje volání, abyste si ověřili, že je zařízení připojené k mobilní síti. Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte svého operátora.

Přenesení fyzické SIM karty z předchozího iPhonu na eSIM v novém iPhonu po nastavení

Než začnete, podívejte se na tyto požadavky:

 • Pokud hodláte v budoucnu používat dvě SIM karty, vyjměte fyzickou SIM kartu z předchozího iPhonu a vložte ji do nového iPhonu, aniž byste ji převedli na eSIM. Dvě SIM karty fungují jen v případě, že máte v iPhonu nainstalovanou jednu fyzickou SIM kartu a jednu eSIM.
 • Chcete-li přenést eSIM nebo fyzickou SIM kartu do nového iPhonu, musíte schválit přenos na svém předchozím iPhonu, který mobilní tarif aktuálně používá. Pokud předchozí iPhone již nemáte, požádejte operátora o přenesení mobilního tarifu.
 • Přenesení fyzické SIM karty na eSIM vyžaduje iOS 14 nebo novější.

Pokud jste nový iPhone již nastavili, přeneste fyzickou SIM kartu podle těchto pokynů:

 1. Na novém iPhonu přejděte do Nastavení > Mobilní data a potom klepněte na Přidat mobilní tarif. Na další obrazovce bude uveden předchozí iPhone, který má fyzickou SIM kartu. Pokračujte klepnutím na své telefonní číslo. Pokud se mobilní tarif nezobrazuje, zkontrolujte přihlášení přes Apple ID a dvoufázové ověření. Pak postupujte takto nebo kontaktujte operátora

 2. Nový iPhone zobrazí výzvu k potvrzení, zda chcete opravdu převést fyzickou SIM kartu z předchozího iPhonu na eSIM v novém iPhonu. Klepněte na Převést mobilní tarif. 

 3. Pokud hodláte v budoucnu používat dvě SIM karty, vyjměte fyzickou SIM kartu z předchozího iPhonu a vložte ji do nového iPhonu, aniž byste ji převedli na eSIM. V opačném případě klepněte na Převést na eSIM.

 4. Klepněte na OK u upozornění na nutnost schválení přenesení na předchozím iPhonu. Pokud předchozí iPhone nemáte, požádejte operátora o přenesení tarifu.

 5. Na předchozím iPhonu klepnutím na Přenést potvrďte, že chcete přenést mobilní tarif a číslo z fyzické SIM karty na eSIM na vašem novém iPhonu.

 6. Počkejte, až se na novém iPhonu mobilní tarif aktivuje. Jakmile se mobilní tarif na novém iPhonu aktivuje, předchozí SIM karta se deaktivuje.

Další pomoc

Přečtěte si více o používání eSIM na iPhonu

Datum zveřejnění: