iPhone je zablokovaný a jenom zobrazuje logo Apple

Pokud máte iOS 13 a pokusili jste se obnovit iPhone ze zálohy nebo přenést do něj data z předchozího zařízení, může se stát, že se vám bude logo Apple a ukazatel postupu ukazovat déle než hodinu. Přečtěte si, co dělat.

Jestli máte uvedený problém, proveďte tento postup:

  1. Ujistěte se, že se ukazatel postupu na obrazovce iPhonu skutečně aspoň hodinu vůbec nehnul.
  2. Pokud se ukazatel aspoň hodinu vůbec nehnul, připojte zařízení k počítači a tímto postupem ho přepněte do režimu zotavení:
    • iPhone 8 a novější: Stiskněte a uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Podržte boční tlačítko. Držte ho pořád stisknuté, dokud se neobjeví obrazovka zotavovacího režimu.
    • iPhone 7 a iPhone 7 Plus: Podržte tlačítko zeslabení hlasitosti spolu s tlačítkem spánku/probuzení. Tlačítko zeslabení hlasitosti držte stisknuté, dokud se neobjeví obrazovka zotavovacího režimu.
    • iPhone 6s a starší: Podržte tlačítko spánku/probuzení spolu s tlačítkem plochy. Tlačítko plochy držte pořád stisknuté, dokud se neobjeví obrazovka zotavovacího režimu.
  3. Až se zobrazí dotaz, jestli chcete zařízení aktualizovat, nebo obnovit z iTunes, zvolte Aktualizovat. Tím se zařízení zaktualizuje na iOS 13.2. Když zvolíte Obnovit, iPhone se smaže.
Datum zveřejnění: