Výměna napájecího zdroje v Macu Pro (2019)

Přečtěte si, jak sejmout kryt Macu Pro, odpojit napájecí zdroj a nainstalovat nový napájecí zdroj.

Pokud potřebujete objednat náhradní napájecí zdroj, kontaktujte Apple.

Zkontrolujte potřebné nástroje

Při výměně napájecího zdroje Macu Pro budete potřebovat následující nástroje:

 • Šroubovák Torx T8
 • Křížový šroubovák (Phillips 1)

Sejměte kryt

 1. Nejdřív Mac Pro vypněte.
 2. Pokud je počítač horký, přibližně 5–10 minut počkejte, než vychladne.
 3. Dotkněte se kovového krytu na vnější straně Macu Pro, abyste vybili případnou statickou elektřinu.
  Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby nedocházelo k hromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud neskončíte s instalací napájecího zdroje a nenasunete na počítač zpátky kryt.
 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí kabel.
 5. Vyklopte západku nahoře a otočením doleva odemkněte kryt.
 6. Zvedněte kryt přímo nahoru a sundejte ho z Macu Pro. Opatrně ho odložte stranou.
  Když je kryt sundaný, Mac Pro se nezapne.

Vyjměte napájecí zdroj

 1. Na levé a pravé svorkové desce odšroubujte všech šest křížových šroubů (Phillips 1) a poté vyjměte obě desky.
  Šrouby jsou uchyceny a zůstávají připevněny ke svorkové desce.
 2. Vyšroubujte jeden šroub T8 z uzemňovací svorky napájecího zdroje.
 3. Uchopte obě strany napájecího zdroje a vytáhněte ho ven. Pokud je to nutné, vyjměte modul MPX nad napájecím zdrojem pro snadnější přístup k napájecímu zdroji.  

Nainstalujte nový napájecí zdroj

 1. Vložte nový napájecí zdroj do spodního slotu.
 2. Pevně a rovnoměrně zatlačte, až napájecí zdroj zapadne na své místo. Pokud jste vyjmuli nějaké moduly MPX, znovu je nainstalujte. 
 3. Znovu našroubujte šroub T8 zpět do uzemňovací svorky napájecího zdroje.
 4. Znovu nasaďte levou a pravou svorkovou desku a úplně utáhněte šest křížkových šroubů (Phillips 1).

Vraťte kryt počítače

 1. Opatrně kryt nasuňte na Mac Pro a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli žádné desky s tištěnými obvody.
 2. Až bude kryt úplně usazený, otočte horní západkou doprava a překlopte ji, čímž kryt zamknete.
  Nahoře: Zajištěná poloha (tečky se překrývají)
  Dole: Odjištěná poloha (tečky se neshodují)
 3. Připojte napájecí kabel, displej a další periferní zařízení. 

Další informace

Když vám Apple pošle náhradní díl, následujícím postupem pošlete původní díl zpátky společnosti Apple.

Datum zveřejnění: