Výměna komunikační karty Apple v Macu Pro (2019)

Přečtěte si, jak postupovat při vyjmutí a výměně komunikační karty Apple v Macu Pro.

Pokud potřebujete objednat náhradní komunikační kartu Apple, kontaktujte Apple.

Zkontrolujte potřebné nástroje

 • Křížový šroubovák (Phillips 1)

Sejměte kryt

 1. Nejdřív Mac Pro vypněte.
 2. Pokud je počítač horký, přibližně 5–10 minut počkejte, než vychladne.
 3. Dotkněte se kovového krytu na vnější straně Macu Pro, abyste vybili případnou statickou elektřinu.
  Než se budete dotýkat vnitřních součástek nebo do Macu Pro instalovat komponenty, musíte ze sebe vždy vybít statickou elektřinu. Aby nedocházelo k hromadění statické elektřiny, nepohybujte se po místnosti, dokud neskončíte s instalací komunikační karty Apple a nenasunete na počítač zpátky kryt.
 4. Odpojte od Macu Pro všechny kabely a napájecí kabel.
 5. Vyklopte západku nahoře a otočením doleva odemkněte kryt.
 6. Zvedněte kryt přímo nahoru a sundejte ho z počítače. Opatrně ho odložte stranou.

Vyjmutí a instalace komunikační karty Apple

 1. Odšroubujte dva křížové šrouby (Phillips 1) na pravé horní svorkové desce a desku vyjměte.
  Šrouby jsou uchyceny a zůstávají připevněny ke svorkové desce.
 2. Posunutím západky PCI doprava ji odemkněte.
 3. Uchopte okraje komunikační karty Apple a vytáhněte ji rovně ze slotu 8.
 4. Vložte novou komunikační kartu Apple do slotu 8. Pevně a rovnoměrně zatlačte, až karta zapadne na své místo.
 5. Posunutím západky PCI doleva ji zamkněte.
 6. Nasaďte pravou horní svorkovou desku zpět nad sloty 5-8 a pevně utáhněte dva křížové šrouby (Phillips 1).

Vraťte kryt počítače

 1. Opatrně kryt nasuňte na Mac Pro a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli žádné desky s tištěnými obvody.
 2. Až bude kryt úplně usazený, otočte horní západkou doprava a překlopte ji, čímž kryt zamknete.
 3. Připojte napájecí kabel, displej a další periferní zařízení.

Další informace

Když vám Apple pošle náhradní díl, následujícím postupem pošlete původní díl zpátky společnosti Apple.

Datum zveřejnění: