Ochrana soukromí a posuzování požadavků na Siri

   

Jsme si vědomi, že zákazníci jsou znepokojeni nedávnými zprávami o procesu vyhodnocování kvality požadavků na Siri, při kterém jsou zvukové nahrávky Siri analyzovány živými lidmi. Vyslyšeli jsme jejich obavy a okamžitě jsme pozastavili manuálně prováděné posuzování požadavků na Siri a zahájili důkladnou revizi našich postupů a zásad. Na základě této revize jsme se rozhodli u Siri provést několik změn, které budou dostupné v podzimní aktualizaci softwaru. Další informace o těchto změnách jsou uvedeny v tomto příspěvku Apple Newsroomu.

Navíc přikládáme odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají ochrany soukromí a posuzování požadavků na Siri.
 

Co je posuzování?

Než jsme posuzování pozastavili, zahrnoval náš proces kontrolu malého vzorku zvukových nahrávek požadavků na Siri (míň než 0,2 %) a jejich počítačově generovaných přepisů, abychom zjistili, jak Siri reagovala, a mohli zvýšit její spolehlivost. Například, měl uživatel v úmyslu Siri probudit? Rozuměla Siri požadavku správně? A reagovala Siri na požadavek vhodným způsobem? Na základě posouzení malého vzorku požadavků na Siri vznesených v průběhu času dokáže Apple provést obrovská vylepšení, která zajišťují, aby bylo používání Siri pro naše zákazníky z celého světa co nejkomfortnější.
 

Čím jsou zásady ochrany osobních údajů Siri mezi inteligentními asistenty jedinečné? 

Ve společnosti Apple pokládáme soukromí za základní lidské právo. Naše produkty navrhujeme tak, aby chránily osobní údaje uživatelů, a neustále se tuto ochranu snažíme zdokonalovat. Totéž platí i pro naše služby.

Naším cílem je, aby Siri našim zákazníkům poskytovala maximální komfort a zároveň ostražitě chránila jejich soukromí. Jsme přesvědčeni, že ochrana soukromí našich zákazníků v souvislosti s jejich zvukovými nahrávkami by měla být zcela automatická, aniž by museli měnit nastavení zařízení. Zákazníci společnosti Apple budou muset sdílení svých zvukových nahrávek za účelem zlepšování Siri výslovně povolit.

Siri byla od samého začátku navržena tak, aby chránila soukromí uživatelů, protože obchodní aktivity společnosti Apple nejsou závislé na shromažďování ničích údajů. K poskytování skvělých služeb využíváme minimální možné množství údajů, a tyto údaje, včetně požadavků na Siri, v co největší míře zpracováváme v samotném zařízení.

K zajištění přehledu o zpracovávaných údajích využívá Siri náhodný identifikátor představovaný dlouhým řetězcem písmen a číslic, který je přidružený jenom k jednomu zařízení. Tyto údaje nejsou nijak propojeny s vaší identitou prostřednictvím Apple ID nebo telefonního čísla a jsme přesvědčeni, že tento proces je mezi současnými digitálními asistenty naprosto jedinečný. Jako další stupeň ochrany je přidružení údajů zařízení k tomuto náhodnému identifikátoru po šesti měsících zrušeno.

V iOS jsou podrobné údaje o datech, které Siri využívá, a o způsobu ochrany vašich údajů v průběhu tohoto procesu uvedeny v Nastaveních > Siri a hledání > O požadavcích na Siri a soukromí.
 

Poslouchá Siri nepřetržitě? Jak je Siri zabráněno v poslechu, když nevyslovím „Hey Siri“? 

Ne. Siri je navržena tak, aby se aktivovala a odesílala zvuk do společnosti Apple, jenom když zařízení aktivujete vyslovením povelu „Hey Siri,“ když použijete funkci aktivování poslechu po zvednutí zápěstí na Apple Watch nebo když ji fyzicky aktivujete příslušnými tlačítky na iPhonu, iPadu, Macu, Apple Watch, Apple TV, AirPodech a HomePodu.

Zpracovávání zvuku při rozpoznávání povelu „Hey Siri“ probíhá výhradně v zařízení, na základě několikastupňové analýzy, která určí, jestli zvuk odpovídal zvukové charakteristice povelu „Hey Siri“. Zvuk je na server odeslán jenom tehdy, když zařízení rozpozná zvukovou charakteristiku povelu „Hey Siri“. Na serveru provádíme další analýzu celého požadavku, abychom potvrdili, že je opravdu určený pro Siri.

Čas od času dojde k takzvané „falešné aktivaci“, kdy Siri zareaguje, i když jste to neměli v úmyslu. Na minimalizaci falešných aktivací usilovně pracujeme a aktualizovali jsme proces kontroly, aby naši posuzovatelé s těmito nahrávkami přicházeli do styku co nejmíň. Až posuzování znova obnovíme, náš tým bude pracovat na smazání všech nahrávek, které podle analýzy způsobily, že se Siri aktivovala nechtěně.


Co znamená, když říkáte, že minimalizujete množství údajů, ke kterým mají analytici přístup? Co všechno i nadále uslyší?

Provádíme změny procesu manuálně prováděného posuzování, abychom ještě víc zmenšili množství údajů, ke kterým mají datoví analytici přístup, takže uvidí jenom ty údaje, které jsou nezbytné k efektivnímu výkonu jejich práce. Například názvy zařízení a místností nastavených v aplikaci Domácnost budou analytikům přístupné, jenom když se posuzovaný požadavek týká ovládání zařízení v domácnosti.


Proč Siri potřebuje přístup k informacím uživatele, jako jsou kontakty, názvy osobních playlistů a názvy místností a zařízení nastavených v aplikaci Domácnost? Může mě Apple identifikovat nebo ovládat moje zařízení podporující HomeKit?

Aby Siri mohla přesněji provádět personalizované úkoly, shromažďuje a ukládá určité informace z vašeho zařízení. Například pokud Siri narazí na neznámé jméno, může použít jména z vašich Kontaktů a zajistit tak jeho správné rozpoznání. V iOS jsou podrobné údaje o datech, které Siri využívá, a o způsobu ochrany vašich údajů v průběhu tohoto procesu uvedeny v Nastaveních > Siri a hledání > O požadavcích na Siri a soukromí.

K poskytnutí přesného výsledku využívá Siri minimální možné množství údajů. Když se například zeptáte na nějakou sportovní událost, Siri k poskytnutí vhodných odpovědí využije vaši obecnou polohu. Pokud se ale zeptáte na nejbližší samoobsluhu, použité polohové údaje budou konkrétnější.

Když Siri požádáte o přečtení nepřečtených zpráv, Siri jednoduše vydá pokyn vašemu zařízení, aby nahlas přečetlo vaše nepřečtené zprávy. Obsah zpráv se na servery Siri nepřenáší, protože to ke splnění tohoto požadavku není potřeba.


Kdo provádí posuzování? 

Když zákazníci povolí zpracovávání svých nahrávek, budou smět zvukové nahrávky komunikace se Siri poslouchat jenom zaměstnanci Apple. Náš tým bude pracovat na smazání veškerých nahrávek, které byly vyhodnoceny jako nechtěná aktivace Siri.


Proč uchováváte přepisy nahrávek zákazníků, kteří jejich zpracovávání nepovolili?

Počítačem generované přepisy slouží ke zdokonalování Siri a zvyšování její spolehlivosti. Tyto přepisy jsou využívány při trénování strojového učení za účelem zdokonalování Siri, k určování běžných ustálených slovních spojení a k aktualizaci jazyka a modelů porozumění mluvené řeči. Přepisy taky můžou sloužit k řešení kritických problémů majících vliv na spolehlivost Siri.


Je vypnutí Siri jediným způsobem, jak zajistit, aby neuchovávala moje zvukové nahrávky a přepisy?

S příští verzí softwaru, která bude uvolněna na podzim 2019, Apple standardně nebude zvukové nahrávky vašich požadavků na Siri uchovávat. Počítačově generované přepisy vašich zvukových požadavků můžou být používány ke zdokonalování Siri. Tyto přepisy jsou přidružené k náhodnému identifikátoru, nikoli k vašemu Apple ID, a to po dobu šesti měsíců. Pokud nechcete, aby byly přepisy vašich zvukových požadavků na Siri uchovávány, můžete vypnout Siri a diktování v Nastaveních.

 

Datum zveřejnění: