Používání HomeKitu se zabezpečenými směrovači

Zlepšete zabezpečení příslušenství ve vaší domácnosti nastavením služeb a zařízení, se kterými mohou komunikovat ve vaší domácí síti Wi-Fi a přes internet.

Co potřebujete

Nastavení zabezpečeného směrovače

 1. Vyhledejte v App Storu aplikaci vašeho routeru pro iOS nebo iPadOS a použijte ji k nastavení routeru. Počkejte, až vás aplikace požádá o přidání routeru do aplikace Domácnost, a klepněte na Přijmout. Pokud vás aplikace k přidání routeru do aplikace Domácnost nevyzve, použijte pokyny výrobce routeru. 
 2. Pokračujte v nastavení v aplikaci Domácnost podle pokynů na obrazovce. Až budete hotovi, zobrazí se zpráva, že instalace byla úspěšná. 
 3. Po nastavení přidejte příslušenství HomeKit do aplikace Domácnost. Pokud jste už do aplikace Domácnost přidali příslušenství HomeKit, bude i nadále fungovat a využívat většinu funkcí zabezpečení sítě HomeKit. Chcete-li dosáhnout ještě lepšího zabezpečení, odeberte a resetujte svá Wi-Fi příslušenství a pak je do aplikace Domácnost znova přidejte. Tím se pro každé zařízení vytvoří jedinečný přístupový klíč známý pouze routeru a zařízení.

Přizpůsobení zabezpečení

Můžete nastavit míru ochrany, kterou váš router poskytuje vašemu příslušenství HomeKit. Změna nastavení zabezpečení v aplikaci Domácnost:

 1. Přejděte na panel Domácnost, klepněte na  v levém horním rohu a pak na Nastavení domácnosti.
 2. Pokud máte více domácností, vyberte tu, ve které jste router nainstalovali. 
 3. Posuňte se dolů a klepněte na Wi-Fi síť a směrovače. Pak klepnutím na příslušenství změňte úroveň zabezpečení jeho připojení.
  • Jen domácnost: nejbezpečnější. Vaše příslušenství může komunikovat pouze se zařízeními Apple v rámci HomeKitu. Příslušenství se nepřipojí k internetu ani k jiným místním zařízením, takže mohou být zablokovány případné služby třetích stran, například aktualizace firmwaru.
  • Automaticky: výchozí zabezpečení. Vaše příslušenství může komunikovat v rámci HomeKitu a navazovat spojení doporučená jeho výrobcem.
  • Žádné omezení: nejméně bezpečné. Toto nastavení obchází zabezpečený router a umožňuje vašemu příslušenství komunikovat s jakýmkoli zařízením ve vaší síti nebo v internetu.

Datum zveřejnění: