Používání Hlasového ovládání na Macu

S Hlasovým ovládáním můžete Mac ovládat místo tradičními vstupními zařízeními jenom hlasem.

Jak zapnout Hlasové ovládání

Vyžaduje macOS Catalina 10.15 nebo novější

 1. Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému).
 2. Klikněte na Zpřístupnění.
 3. V nastavení Zpřístupnění klikněte na Hlasové ovládání. 
 4. Zapněte Hlasové ovládání. Pokud Hlasové ovládání zapínáte poprvé, mohou se do Macu ze serverů Apple jednorázově stáhnout potřebné soubory.*

Když je Hlasové ovládání zapnuté, uvidíte na obrazovce ikonu představující mikrofon vybraný v předvolbách Hlasového ovládání.

Ikona mikrofonu s tlačítkem Uspat

Chcete-li Hlasové ovládání pozastavit a zabránit mu v poslouchání vaší řeči, řekněte „uspi se“ nebo klikněte na Uspat. Hlasové ovládání obnovíte vyslovením „probuď se“ nebo kliknutím na Probudit.

 


Jak používat Hlasové ovládání

S Hlasovým ovládáním se nejlépe seznámíte prostudováním seznamu příkazů, kterým rozumí. Řekněte „zobraz příkazy“ nebo „zobraz, co můžu říct“. Seznam se může měnit podle kontextu a můžete zkusit i varianty, které seznam neobsahuje. Pro snazší potvrzení toho, že Hlasové ovládání váš příkaz slyšelo, můžete v předvolbách Hlasového ovládání zapnout volbu „Při rozpoznání příkazu zahrát zvuk“.

Základní navigace

Hlasové ovládání rozpoznává názvy mnoha aplikací, štítků, ovládacích prvků a položek na obrazovce, takže můžete používat kombinaci těchto názvů s určitými příkazy. Například:

 • Otevřete Pages: „Otevři Pages.“ Pak vytvořte nový dokument: „Klikni na Nový dokument.“ Dál vyberte jednu z dopisních šablon: „Klikni na Dopis. Klikni na Klasický dopis.“ Nakonec dokument uložte: „Ulož dokument.“ 
 • Začněte psát novou zprávu v Mailu: „Klikni na Nová zpráva.“ Přidejte adresu: „John Appleseed.“
 • Restartujte Mac: „Klikni na nabídku Apple. Klikni na Restartovat“ (nebo použijte překrytí čísly a řekněte „klikni na 8“). 

Můžete také vytvářet vlastní hlasové příkazy.

Překrytí čísly

Překrytí čísly můžete použít k rychlé interakci s oblastmi obrazovky, které Hlasové ovládání rozpozná jako klikatelné, jako jsou nabídky, zaškrtávací políčka a tlačítka. Překrytí čísly zapnete příkazem „zobraz čísla“. Pak můžete kliknout jednoduše vyslovením čísla.

Překrytí čísly se hodí pro ovládání složitějších rozhraní, třeba webových stránek. Třeba ve webovém prohlížeči můžete říct „najdi nejbližší Apple Store“. Pak pomocí překrytí čísly můžete vybírat z výsledků: „Zobraz čísla. Klikni na 64.“ (Pokud je text odkazu jednoznačný, můžete na něj taky kliknout bez překrytí, když řeknete „klikni na“ a text odkazu.)

Hlasové ovládání automaticky zobrazuje čísla v nabídkách a kdykoli je třeba rozlišit mezi položkami se stejným názvem.

Překrytí čísly vedle nabídky

Překrytí mřížkou

Díky překrytí mřížkou můžete pracovat s oblastmi obrazovky, které nemají ovládací prvky nebo které Hlasové ovládání nerozpozná jako klikatelné.

Když řeknete „zobraz mřížku“, zobrazí se číslovaná mřížka, a když řeknete „zobraz mřížku okna“, mřížka se omezí na aktivní okno. Když řeknete číslo pole, zjemní se dělení v daném poli mřížky, a takto můžete pokračovat až k přesnému bodu na obrazovce.

Chcete-li kliknout na položku s číslem v mřížce, řekněte „klikni na“ a vyslovte požadované číslo. Nebo řekněte „přibliž“ a číslo pole mřížky, které chcete přiblížit. Po přiblížení se mřížka automaticky skryje. Čísla mřížky můžete taky použít k přetažení vybrané položky z jednoho pole mřížky do jiného: „Přetáhni 3 na 14.“

Čísla mřížky skryjete příkazem „skryj čísla“. Když budete chtít skrýt mřížku i čísla, řekněte „skryj mřížku“. 

Překrytí mřížkou v okně Fotky

Diktování

Když je kurzor v dokumentu, e-mailové zprávě, textové zprávě nebo v jiném textovém poli, můžete souvisle diktovat. Diktování převádí mluvené slovo na text.

 • Interpunkci, symboly nebo emotikony zadáte jednoduše vyslovením příslušného názvu, třeba „otazník“, „procento“ nebo „šťastný emotikon“. Můžou se lišit v závislosti na jazyku nebo dialektu.
 • Chcete-li se v textu pohybovat a vybírat jeho části, můžete použít příkazy jako „posuň se nahoru o dvě věty“, „posuň se dopředu o jeden odstavec“, „vyber předchozí slovo“ nebo „vyber další odstavec“.
 • K formátování textu slouží třeba „ztučni to“ nebo „převeď to na velká písmena“. Řekněte „číslice“, chcete-li další frázi zapsat číselně.
 • K mazání textu můžete použít některý z mnoha příkazů pro mazání. Například můžete říct „smaž to“ a Hlasové ovládání příkaz automaticky vztáhne na text, který jste právě napsali. Nebo řekněte „smaž všechno“ a budete moct začít znova od začátku.
 • Chcete-li diktovat znak po znaku, řekněte „režim hláskování“ a poté vyslovujte jednotlivé znaky. Tato funkce vyžaduje macOS Ventura nebo novější a není dostupná ve všech jazycích.

Hlasové ovládání rozumí kontextovým pokynům, takže můžete plynule přecházet mezi diktováním textu a ovládacími příkazy. Například když ve Zprávách diktujete a posíláte blahopřání k narozeninám, stačí říct: „Všechno nejlepší k narozeninám. Klikni na Odeslat.“ Nebo když chcete nahradit část textu, můžete říct „nahraď Už jsem skoro tam textem Už jsem tady“.

Chcete-li mezi režimy přepínat ručně, řekněte:

 • „režim příkazů“
 • „režim diktování“
 • „režim hláskování“

Pro diktování můžete taky vytvořit svůj vlastní slovník.

 


Vytváření vlastních hlasových příkazů

 1. Otevřete předvolby Hlasového ovládání, třeba příkazem „otevři předvolby Hlasového ovládání“.
 2. Klikněte na Příkazy nebo řekněte „klikni na Příkazy“. Otevře se úplný seznam všech příkazů.
 3. Nový příkaz přidáte kliknutím na tlačítko přidání (+) nebo příkazem „klikni na přidání“. Pak nadefinujte příkaz zadáním těchto voleb:
  • Když řeknu: Zadejte slovo nebo frázi, po jejichž vyslovení se má akce provést.
  • Při používání: Zvolte, zda má Mac provést tuto akci jenom při používání konkrétní aplikace.
  • Provést: Vyberte akci, která se má provést. Takto můžete otevřít položku ve Finderu, otevřít URL adresu, vložit text, vložit data ze schránky, stisknout klávesovou zkratku, vybrat položku v nabídce nebo spustit sled úloh Automatoru.
 4. Pomocí zaškrtávacích políček můžete příkazy zapínat nebo vypínat. Můžete taky vybrat příkaz a zjistit tak, jestli s ním fungují jiné fráze. Například příkaz „vrať to zpátky“ se dá provést různými frázemi, třeba „vrať tohle zpátky“ nebo „zruš to“.

Chcete-li rychle přidat nový příkaz, můžete říct „udělej z tohohle frázi“. Hlasové ovládání vám pomůže nastavit nový příkaz v závislosti na aktuálním kontextu. Když třeba tento příkaz vyslovíte s otevřenou nabídkou, Hlasové ovládání vám pomůže vytvořit příkaz pro výběr položky této nabídky. 

Počínaje nejnovější verzí macOS Monterey můžete také hlasové příkazy importovat nebo exportovat.

 


Vytvoření vlastního slovníku pro diktování

 1. Otevřete předvolby Hlasového ovládání, třeba příkazem „otevři předvolby Hlasového ovládání“. 
 2. Klikněte na Slovník nebo řekněte „klikni na Slovník“.
 3. Klikněte na tlačítko přidání (+) nebo řekněte „klikni na přidání“.
 4. Zadejte nové slovo nebo frázi, jak je chcete napsat, když je vyslovíte.

Počínaje nejnovější verzí macOS Monterey můžete také slovník importovat nebo exportovat.

 


Další informace

 • Nejlepšího výsledku při používání Hlasového ovládání s notebookem Mac a externím monitorem dosáhnete, když necháte víko notebooku otevřené, použijete externí mikrofon nebo použijete monitor s vestavěným mikrofonem.
 • Pokud používáte Mac mini, Mac Studio nebo Mac Pro, musíte použít externí mikrofon nebo monitor s vestavěným mikrofonem.
 • Veškeré zpracování zvuku pro Hlasové ovládání probíhá v zařízení, takže vaše osobní data jsou stále v bezpečí.
 • Použití Hlasového ovládání na iPhonu nebo iPod touch.
 • Více o funkcích zpřístupnění produktů Apple.

 


* Pokud jste ve firmě nebo ve škole s proxy serverem, Hlasové ovládání nemusí být schopné stáhnout potřebné soubory. Odkažte svého správce sítě na seznam síťových portů používaných softwarovými produkty Apple.

Datum zveřejnění: