Vyhledání přátel a sdílení polohy v aplikaci Najít

Přečtěte si, jak používat aplikaci Najít ke sdílení vaší polohy s přáteli nebo rodinou. Můžete dokonce nastavit oznámení založená na poloze, abyste věděli, kdy někdo opustí zadané místo nebo se třeba jen vrátí domů. 

Aplikace Najít v posledních verzích iOS, iPadOS a macOS spojuje funkce aplikací Najít iPhone a Najít přátele do jedné. Pokud ji nevidíte, použijte vyhledávání na iPhonu, iPadu nebo iPod touch nebo Spotlight na Macu. Polohu můžete sdílet i na webu iCloud.com

Sdílení polohy

Když je zapnutá funkce Sdílet moji polohu, můžete na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch v aplikaci Najít sdílet svou polohu s přáteli, rodinou a kontakty. Svou polohu taky můžete sdílet v aplikaci Najít lidi na modelech Apple Watch s watchOS 6 a novějším vybavených GPS a mobilním připojením, které máte spárované s iPhonem.

Pokud máte nastavené Rodinné sdílení a používáte Sdílení polohy, členové vaší rodiny se v aplikaci Najít zobrazí automaticky.

Svoji polohu taky můžete sdílet ve Zprávách.

Sdílení s lidmi

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. Vyberte Sdílet moji polohu nebo Zahájit sdílení polohy.
 3. Zadejte jméno nebo telefonní číslo osoby, se kterou svou polohu chcete sdílet.
 4. Vyberte Odeslat.
 5. Zvolte, jestli polohu chcete sdílet po jednu hodinu, sdílet do konce dne nebo sdílet trvale.
 6. Vyberte OK.

Když s někým sdílíte svou polohu, může tato osoba na oplátku sdílet polohu svoji.

Pojmenování místa

Pokud chcete, můžete si pojmenovat často navštěvovaná místa:

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Já.
 2. Sjeďte dolů a zvolte Upravit název místa.
 3. Vyberte Domov, Práce, Škola, Tělocvična nebo Není.

Můžete taky zvolit možnost Přidat vlastní štítek a pojmenovat si místo podle sebe. Zadejte požadovaný název a vyberte Hotovo.

Změna zařízení sdílejícího polohu

Pokud chcete změnit zařízení, ze kterého sdílíte svou polohu, otevřete v něm aplikaci Najít. Vyberte kartu Já a zvolte Tento [zařízení] značí moji polohu.

Sdílení odhadovaného času příjezdu


Sledování sdílené polohy přátel

Když s vámi někdo sdílí svou polohu nebo když někoho požádáte o sdílení polohy a daná osoba souhlasí, můžete sledovat její polohu.

Žádost o sdílení polohy

Pokud chcete začít sledovat něčí polohu, musíte s danou osobou nejdřív sdílet polohu svou. Pak postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. Vyberte osobu, se kterou sdílíte svou polohu.
 3. Sjeďte dolů, zvolte Požádat o sledování polohy a vyberte OK.

Odpověď na žádost o sdílení polohy

Když s vámi někdo sdílí svou polohu, můžete svou polohu na oplátku sdílet taky:

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. U jména osoby, která vám poslala svou polohu, zvolte Sdílet a umožněte jí sledovat polohu vaši.
 3. Pokud polohu s danou osobou sdílet nechcete, vyberte Zrušit.


Oznámení založená na poloze

Počínaje systémy iOS 14 a macOS Big Sur můžete využívat oznámení založená na poloze. Díky tomu budete vědět, když někdo dorazí na určité místo nebo ho opustí, nebo když nebude na určitém místě v zadaném časovém intervalu. 

Jak získat oznámení, když někdo na zadané místo dorazí, opustí ho nebo na něm nebude v určené době

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. Vyberte osobu, se kterou chcete oznámení sdílet.
 3. Posuňte se dolů a v části Oznámení klepněte na Přidat.
 4. Klepnutím na Oznámit mi dostanete oznámení o změně polohy daného člověka.* Když klepnete na Oznámit příteli, dostane daný člověk oznámení o změně vaší polohy. 
 5. Pod volbou Když zvolte Dorazí na místo, Opustí místo nebo Není na místě. Pokud sdílíte změnu své polohy, vyberte Dorazím na místo nebo Opustím místo. 
 6. Pod volbou Poloha klepnutím vyberte aktuální polohu nebo vyberte jinou klepnutím na tlačítko Nová poloha. 
 7. Volba Četnost nabízí výběr mezi Jen jednou a Pokaždé.

* Když nastavíte oznámení založené na poloze, bude na to daný člověk upozorněn.


Vyhledávání přátel

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. V části Lidé zvolte jméno osoby, která s vámi sdílí svou polohu.
 3. Volbou možnosti Navigovat otevřete Mapy a vydejte se podle navigačních pokynů na místo, kde se daná osoba právě nachází.

Pokud se pod jménem přítele zobrazuje vaše poloha, znamená to, že ho nesledujete. Pokud se zobrazuje Žádná místa nenalezena, nejde tuto osobu lokalizovat.

Co dalšího můžete dělat

Po otevření aplikace Najít vyberte kartu Lidé a zvolte jméno nějaké osoby. Máte tyto možnosti:

 • Můžete se podívat se na její vizitku.
 • Prostřednictvím možnosti Navigovat se můžete v Mapách nechat navádět na místo, kde se nachází.
 • Po volbě možnosti Oznámení si můžete nechat ukázat, když se změní její poloha, nebo můžete oznámit ostatním, že se změnila poloha vaše.
 • Danou osobu můžete přidat do oblíbených, nebo ji z nich odebrat. Členy Rodinného sdílení z oblíbených odebrat nejde.
 • Výběrem možnosti Upravit název místa můžete k její poloze přidat štítek.


Ukončení sdílení polohy

Chcete-li ukončit sdílení vaší polohy se všemi vybranými lidmi, použijte tento postup. Můžete taky ukončit sdílení polohy s konkrétním člověkem nebo vypnout volbu Povolit žádosti. 

 1. Otevřete aplikaci Najít.
 2. Vyberte kartu Já.
 3. Vypněte volbu Sdílet moji polohu.

Ukončení sdílení polohy s jedním člověkem

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. Zvolte osobu, se kterou chcete přestat sdílet svou polohu.
 3. Sjeďte dolů a vyberte Zastavit sdílení mé polohy.

Vypnutí funkce Povolit žádosti

 1. Otevřete aplikaci Najít.
 2. Vyberte kartu Já.
 3. Vypněte volbu Povolit žádosti.


Sdílení polohy v aplikaci Zprávy

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Zprávy a vyberte nějakou zprávu.
 2. V horní části konverzace klepněte na jméno dané osoby. 
 3. Zvolte informační ikonu .
 4. Vyberte Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu na mapě. Nebo zvolte Sdílet moji polohu. Pak zvolte, jak dlouho chcete svou polohu sdílet.


Když máte iOS 12 a starší nebo macOS Mojave a starší

Aplikace Najít v iOS 13, iPadOS a macOS Catalina a novějších spojuje funkce aplikací Najít iPhone a Najít přátele. Máte-li iOS 12 a starší, macOS Mojave a starší nebo watchOS 5 a starší, je třeba udělat toto:

Datum zveřejnění: