Vyhledání přátel a sdílení polohy v aplikaci Najít

V iOS 13 a novějším můžete prostřednictvím aplikace Najít sdílet svou polohu s přáteli a členy rodiny.Aplikace Najít pro iOS 13 a novější, iPadOS a macOS Catalina v sobě spojuje aplikace Najít iPhone a Najít přátele. Pokud ji nevidíte, použijte vyhledávání na iPhonu, iPadu nebo iPod touch nebo Spotlight na Macu. Polohu můžete sdílet i na webu iCloud.com

Pokud nemáte iOS 13 a novější, iPadOS nebo watchOS 6, nastavte si a používejte službu Najít přátele a podívejte se, jak sdílet polohu s rodinou.

Sdílení polohy

Když je zapnutá funkce Sdílet moji polohu, můžete v aplikaci Najít sdílet svou polohu s přáteli, rodinou a kontakty z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Svou polohu taky můžete sdílet v aplikaci Najít lidi na modelech Apple Watch s watchOS 6 a novějším vybavených GPS a mobilním připojením, které máte spárované s iPhonem.

Pokud máte nastavené Rodinné sdílení a používáte Sdílení polohy, členové vaší rodiny se v aplikaci Najít zobrazí automaticky.

Svoji polohu taky můžete sdílet ve Zprávách.

Sdílení s lidmi

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. Vyberte Sdílet moji polohu nebo Zahájit sdílení polohy.
 3. Zadejte jméno nebo telefonní číslo osoby, se kterou svou polohu chcete sdílet.
 4. Vyberte Odeslat.
 5. Zvolte, jestli polohu chcete sdílet po jednu hodinu, sdílet do konce dne nebo sdílet trvale.
 6. Vyberte OK.

Když s někým sdílíte svou polohu, může tato osoba na oplátku sdílet polohu svoji.

Pojmenování místa

Pokud chcete, můžete si pojmenovat často navštěvovaná místa:

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Já.
 2. Sjeďte dolů a zvolte Upravit název místa.
 3. Vyberte Domov, Práce, Škola, Tělocvična nebo Není.

Můžete taky zvolit možnost Přidat vlastní štítek a pojmenovat si místo podle sebe. Zadejte požadovaný název a vyberte Hotovo.

Změna zařízení sdílícího polohu

Pokud chcete změnit zařízení, ze kterého sdílíte svou polohu, otevřete v něm aplikaci Najít. Vyberte kartu Já a zvolte Tento [zařízení] značí moji polohu.

Sdílení odhadovaného času příjezdu

Sledování sdílené polohy přátel

Když s vámi někdo sdílí svou polohu nebo když někoho požádáte o sdílení polohy a daná osoba souhlasí, můžete sledovat její polohu.

Žádost o sdílení polohy

Pokud chcete začít sledovat něčí polohu, musíte s danou osobou nejdřív sdílet polohu svou. Pak postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. Vyberte osobu, se kterou sdílíte svou polohu.
 3. Sjeďte dolů, zvolte Požádat o sledování polohy a vyberte OK.

Odpověď na žádost o sdílení polohy

Když s vámi někdo sdílí svou polohu, můžete svou polohu na oplátku sdílet taky:

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. U jména osoby, která vám poslala svou polohu, zvolte Sdílet a umožněte jí sledovat polohu vaši.
 3. Pokud polohu s danou osobou sdílet nechcete, vyberte Zrušit.

Vyhledávání přátel

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. V části Lidé zvolte jméno osoby, která s vámi sdílí svou polohu.
 3. Volbou možnosti Navigovat otevřete Mapy a vydejte se podle navigačních pokynů na místo, kde se daná osoba právě nachází.

Pokud se pod jménem přítele zobrazuje vaše poloha, znamená to, že ho nesledujete. Pokud se zobrazuje Žádná místa nenalezena, nejde tuto osobu lokalizovat.

Co dalšího můžete dělat

Po otevření aplikace Najít vyberte kartu Lidé a zvolte jméno nějaké osoby. Máte tyto možnosti:

 • Můžete se podívat se na její vizitku.
 • Prostřednictvím možnosti Navigovat se můžete v Mapách nechat navádět na místo, kde se nachází.
 • Po volbě možnosti Oznámení si můžete nechat ukázat, když se změní její poloha, nebo můžete oznámit ostatním, že se změnila poloha vaše.
 • Danou osobu můžete přidat do oblíbených, nebo ji z nich odebrat. Členy Rodinného sdílení z oblíbených odebrat nejde.
 • Výběrem možnosti Upravit název místa můžete k její poloze přidat štítek.

Ukončení sdílení polohy

 1. Otevřete aplikaci Najít a vyberte kartu Lidé.
 2. Zvolte osobu, se kterou chcete přestat sdílet svou polohu.
 3. Sjeďte dolů a vyberte Zastavit sdílení mé polohy.

Vypnutí funkce Povolit žádosti

 1. Otevřete aplikaci Najít.
 2. Vyberte kartu Já.
 3. Vypněte volbu Povolit žádosti.

Zastavení sdílení se všemi uživateli

 1. Otevřete aplikaci Najít.
 2. Vyberte kartu Já.
 3. Vypněte volbu Sdílet moji polohu.

 

Další způsoby sdílení vaší polohy

Svoji polohu můžete z aplikace Zprávy na iPhonu sdílet s další osobou.

V aplikaci Zprávy

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Zprávy a vyberte nějakou zprávu.
 2. V horní části konverzace klepněte na jméno dané osoby. 
 3. Zvolte informační ikonu .
 4. Vyberte Odeslat moji současnou polohu. Příjemce uvidí vaši polohu na mapě. Nebo zvolte Sdílet moji polohu a pak zvolte, jak dlouho svou polohu chcete sdílet.

Další informace

Datum zveřejnění: