Používání referenčních režimů na Apple Pro Displayi XDR

Naučte se používat referenční režimy, které jsou součástí displeje Pro Display XDR, a vytvářejte přizpůsobené referenční režimy podle konkrétních potřeb pracovního postupu.

Pro Display XDR obsahuje několik referenčních režimů, které pokrývají typické pracovní postupy vytváření obsahu napříč několika typy médií. Pokud máte pracovní postup s vlastním nastavením barev, můžete vytvořit vlastní referenční režimy specifické pro vaše potřeby.

Jak vybrat referenční režim

Mezi referenčními režimy se dá na Macu přepínat dvěma způsoby:

 • Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Monitory. Otevřete rozevírací nabídku Předvolby a vyberte referenční režim.
 • Na řádku nabídek klikněte na nabídku AirPlay  a zvolte referenční režim.
  Pokud nabídku AirPlay  nevidíte, přejděte do nabídky Apple  > Předvolby systému, klikněte na Monitory a zapněte volbu „Zobrazit volby zrcadlení v řádku nabídek (jsou-li k dispozici)“.


Jak vybrat oblíbené režimy

Můžete si vybrat, které referenční režimy chcete zobrazovat v předvolbách monitorů a nabídce AirPlay:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Monitory. 
 2. Klikněte na rozevírací nabídku Předvolby a potom zvolte Vlastní.
 3. Vyberte referenční režimy, které chcete používat, a klikněte na Hotovo.


Informace o referenčních režimech

Referenční režimy, které jsou součástí displeje Pro Display XDR, můžete použít pro splnění produkčních požadavků na HDR, HD, SD videa a další typy médií. Každý referenční režim specifikuje barevný prostor, bílý bod, gamu a jas monitoru. Přečtěte si víc o jednotlivých referenčních režimech Pro Displaye XDR.

Pro Display XDR (P3-1600 nitů)

Tento režim se hodí pro obecné použití doma a v kanceláři. Je založený na primárních barvách širokého barevného gamutu P3 monitorů Apple a podporuje extrémní dynamický rozsah (XDR) až do 1600 nitů (špičkově).

Displej Apple (P3-500 nitů)

Tento režim se hodí pro obecné použití doma a v kanceláři. Je založený na širokém barevném gamutu s primárními barvami P3 a podporuje rozsah jasu až do 500 nitů, který je typický pro vestavěné displeje Apple.

HDR video (P3-ST 2084)

Tento režim se hodí pro produkci 4K nebo UHD videa s jasem až 1000 nitů (trvalý jas celé obrazovky), širokým barevným gamutem s primárními barvami P3 a vysokým dynamickým rozsahem podle SMPTE ST-2084 EOTF. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2100.

HDTV video (BT.709-BT.1886)

Tento režim se hodí pro produkci HD videa podle doporučení ITU-R BT.709 a BT.1886. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2035.

NTSC video (BT.601 SMPTE-C)

Tento režim se hodí pro produkci videa ve standardním rozlišení a archivního videa podle doporučení ITU-R BT.601 s primárními barvami SMPTE-C. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2035.

PAL a SECAM video (BT.601 EBU)

Tento režim se hodí pro produkci videa ve standardním rozlišení a archivního videa podle doporučení ITU-R BT.601 s primárními barvami EBU Tech 3213. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2035.

Digitální kino (P3-DCI)

Tento režim se hodí pro produkci a postprodukci filmů v barevném prostoru P3 určeném pro kino s hodnotou bílého bodu používanou u digitálního kina. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle SMPTE RP 431-2:2011.

Digitální kino (P3-D65)

Tento režim se hodí pro produkci a postprodukci filmů v barevném prostoru P3 určeném pro kino s hodnotou bílého bodu D65. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle SMPTE RP 431-2:2011. 

Návrh a tisk (P3-D50)

Tento režim se hodí pro návrh grafiky, tisk a publikování. Používá široký barevný gamut s primárními barvami P3, který má větší rozsah než klasické sRGB. Pracuje s hodnotou bílého bodu D50 (nikoli D65), která se obvykle používá při posuzování výtisků podle specifikací ISO 3664:2009 a ISO 12646:2015.

Fotografie (P3-D65)

Tento režim se hodí pro standardní práci s fotografiemi. Používá široký barevný gamut s primárními barvami P3 a hodnotu bílého bodu D65, se kterou se obvykle pracuje při prohlížení na obrazovce, a umožňuje správné nastavení referenčního pozorovacího prostředí. 

Internet a web (sRGB)

Tento režim se hodí pro vytváření materiálů určených na web nebo k jinému použití na internetu. Používá široce podporovaný barevný prostor sRGB (IEC 61966-2-1:1999) podle doporučení W3C CSS Color Module Level 3 a umožňuje správné nastavení referenčního pozorovacího prostředí (doporučuje se 64 luxů).


Přizpůsobené referenční režimy

Pokročilí uživatelé mohou vytvářet přizpůsobené referenční režimy podle jedinečných potřeb pracovního postupu výběrem z několika barevných možností, bílých bodů, jasu a přenosových funkcí.Další informace o pokročilých možnostech, které můžete nakonfigurovat pro přizpůsobené referenční režimy

Tvorba vlastního referenčního režimu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Monitory.
 2. Klikněte na rozevírací nabídku Předvolby a potom zvolte Vlastní.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat , poté upravte nastavení pro váš referenční režim.
 4. Zadejte název a popis referenčního režimu a klikněte na možnost Uložit předvolbu.

Přečtěte si další informace o pokročilých možnostech, které můžete nakonfigurovat pro přizpůsobené referenční režimy. 

Import a export vlastních referenčních režimů

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Monitory.
 2. Klikněte na rozbalovací nabídku Předvolby, zvolte možnost Přizpůsobit a poté proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li importovat referenční režim, vyberte nabídku Akce , zvolte Import, vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na možnost Otevřít.
  • Chcete-li exportovat referenční režim, vyberte referenční režim, zvolte nabídku Akce , dále Export a poté klikněte na možnost Uložit.

Nápověda k referenčním režimům

Když se v nabídce AirPlay zobrazí ikona , může to znamenat, že Pro Display XDR je v režimu nízké spotřeby a má snížený jas. To se může stát, pokud je v místnosti teplota 25° C nebo vyšší a monitor byl delší dobu nastavený na 500 nitů nebo víc.

Odpojte monitor od počítače, počkejte 5–10 minut a pak ho zase zapojte a zkuste to znovu. 

Pokud problém přetrvává a teplota v místnosti je nižší než 25° C, kontaktujte Apple.


Další informace

Datum zveřejnění: