Používání referenčních režimů s displejem Apple

Přečtěte si, jak používat referenční režimy dodávané s MacBookem Pro s Liquid Retina XDR displejem, Studio Displayem nebo Pro Displayem XDR, a jak vytvářet vlastní referenční režimy přizpůsobené konkrétním potřebám pracovních postupů.

MacBook Pro, Studio Display a Pro Display XDR obsahují několik referenčních režimů, které pokrývají typické pracovní postupy vytváření obsahu pro různé typy médií. Pokud máte pracovní postup, který využívá specifické nastavení barev, můžete si vytvořit vlastní referenční režimy podle svých potřeb.


Volba referenčního režimu

Volba referenčního režimu v Nastavení systému (nebo v Předvolbách systému):

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému).
 2. Klikněte na Monitory.
 3. Pokud máte připojeno víc monitorů:
  • V macOS Ventura vyberte v horní části okna Monitory požadovaný monitor.
  • V macOS Catalina nebo starším klikněte na Nastavení monitorů, a pak na bočním panelu vyberte požadovaný monitor.
 4. V rozevírací nabídce Předvolby zvolte referenční režim.

Referenční režim můžete zvolit taky v Ovládacím centru:

 1. Klikněte na ikonu Ovládacího centra  na řádku nabídek.
 2. Klikněte na Monitory. 
 3. Klikněte na tlačítko se šipkou doprava  vedle monitoru, se kterým chcete referenční režim použít, a pak zvolte požadovaný režim. Pokud chcete rychle přepínat mezi režimy, zvolte referenční režimy, které chcete zobrazovat v Ovládacím centru.

True Tone, automatický jas a Night Shift nemusí být pro vybraný režim k dispozici.


Volba oblíbených referenčních režimů

Můžete si zvolit, které referenční režimy se budou zobrazovat v části Monitory v Ovládacím centru:

 1. Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému).
 2. Klikněte na Monitory.
 3. Pokud máte připojeno víc monitorů:
  • V macOS Ventura vyberte v horní části okna Monitory požadovaný monitor.
  • V macOS Monterey nebo starším klikněte na Nastavení monitorů, a pak na bočním panelu vyberte požadovaný monitor.
 4. Klikněte na rozevírací nabídku Předvolby, a pak zvolte Upravit předvolby.
 5. Ve sloupci Zobrazit v nabídce vyberte referenční režimy, které chcete zobrazovat v Ovládacím centru, a pak klikněte na Hotovo.


Informace o referenčních režimech

Referenční režimy dodávané s displejem můžete použít tak, aby odpovídaly požadavkům na produkci HDR, HD a SD videa a dalších typů médií. Každý referenční režim definuje barevný prostor, bílý bod, nastavení gama a jas monitoru.

V této části jsou uvedeny informace o jednotlivých referenčních režimech dodávaných s vaším monitorem.

Apple XDR Display (P3-1600 nitů)

Na MacBooku Pro se tenhle režim hodí k používání v domácím prostředí a v kanceláři. Je založený na základních barvách barevného prostoru P3 se širokým barevným rozsahem, který používají monitory Apple, a podporuje extrémní dynamický rozsah (XDR) až do 1 600 nitů (špičkově).

Pro Display XDR (P3-1600 nitů)

Na Pro Displayi XDR se tenhle režim hodí k používání v domácím prostředí a v kanceláři. Je založený na základních barvách barevného prostoru P3 se širokým barevným rozsahem, který používají monitory Apple, a podporuje extrémní dynamický rozsah (XDR) až do 1 600 nitů (špičkově).

Displej Apple (P3-500 nitů)

Tenhle režim se hodí k obecnému používání doma a v kanceláři. Je založený na základních barvách barevného prostoru P3 se širokým barevným rozsahem a podporuje rozsah jasu až do 500 nitů, který je typický pro zabudované displeje Apple. Na Studio Displayi se tenhle režim zobrazuje jako Displej Apple (P3-600 nitů) a podporuje rozsah jasu až 600 nitů.

HDR video (P3-ST 2084)

Tenhle režim využijete na MacBooku Pro nebo Pro Displayi XDR pro pracovní postupy produkce 4K nebo UHD videa s jasem až 1 000 nitů (trvalý jas celé obrazovky), které používají základní barvy barevného prostoru P3 se širokým barevným rozsahem a vysoký dynamický rozsah SMPTE ST-2084 EOTF. Je určený k nastavení referenčních pozorovacích prostředí podle ITU-R BT.2100.

HDTV video (BT.709-BT.1886)

Tenhle režim se hodí pro pracovní postupy produkce videa ve vysokém rozlišení, které se zaměřují na doporučení ITU-R BT.709 a BT.1886. Je určený pro referenční pozorovací prostředí nastavená podle doporučení ITU-R BT.2035.

NTSC Video (BT.601 SMPTE-C)

Tenhle režim se hodí pro pracovní postupy produkce videa ve standardním rozlišení nebo archivního videa, které se zaměřují na doporučení ITU-R BT.601 a základní barvy barevného prostoru SMPTE-C. Je určený pro referenční pozorovací prostředí nastavená podle doporučení ITU-R BT.2035.

PAL a SECAM video (BT.601 EBU)

Tenhle režim se hodí pro pracovní postupy produkce videa ve standardním rozlišení nebo archivního videa, které se zaměřují na doporučení ITU-R BT.601 a základní barvy barevného prostoru EBU Tech 3213. Je určený pro referenční pozorovací prostředí nastavená podle doporučení ITU-R BT.2035.

Digitální kino (P3-DCI)

Tenhle režim se hodí pro pracovní postupy produkce a postprodukce filmů, které používají kinematografický barevný prostor P3 a bílý bod pro digitální kina. Je určený pro referenční pozorovací prostředí nastavená podle doporučení SMPTE RP 431-2:2011.

Digitální kino (P3-D65)

Tenhle režim se hodí pro pracovní postupy produkce a postprodukce filmů, které používají kinematografický barevný prostor P3 a bílý bod D65. Je určený pro referenční pozorovací prostředí nastavená podle doporučení SMPTE RP 431-2:2011. 

Návrh a tisk (P3-D50)

Tenhle režim se hodí pro pracovní postupy grafického designu, tisku a publikační činnosti. Používá základní barvy barevného prostoru P3 se širokým barevným rozsahem pro širší barevný gamut než má klasický sRGB monitor. Pracuje s bílým bodem D50 (nikoli D65), který se obvykle používá při hodnocení barevnosti tištěného výstupu v souladu se specifikacemi norem ISO 3664:2009 a ISO 12646:2015.

Fotografie (P3-D65)

Tenhle režim se hodí pro typické pracovní postupy zpracování digitálních fotografií. Používá základní barvy barevného prostoru P3 se širokým barevným rozsahem a bílý bod D65, který se obvykle používá k prohlížení obsahu na obrazovce, a je navržený pro správně nastavená referenční pozorovací prostředí. 

Internet a web (sRGB)

Tenhle režim se hodí pro pracovní postupy tvorby obsahu určeného pro web nebo jiné internetové použití. Používá široce podporovaný barevný prostor sRGB (IEC 61966-2-1:1999) podle doporučení W3C CSS Color Module Level 3 a je navržený pro správně nastavená referenční pozorovací prostředí (doporučuje se 64 luxů).


Vlastní referenční režimy

Pokročilí uživatelé můžou vytvářet vlastní referenční režimy přizpůsobené jedinečným potřebám konkrétních pracovních postupů, a to výběrem z několika možností barevného gamutu, bílého bodu, jasu a přenosových funkcí. Další informace o pokročilých možnostech, které můžete nakonfigurovat pro vlastní referenční režimy.

Tvorba vlastního referenčního režimu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému).
 2. Klikněte na Monitory.
 3. Pokud máte připojeno víc monitorů:
  • V macOS Ventura vyberte v horní části okna Monitory požadovaný monitor.
  • V macOS Monterey nebo starším klikněte na Nastavení monitorů, a pak na bočním panelu vyberte požadovaný monitor.
 4. Klikněte na rozevírací nabídku Předvolby, a pak zvolte Vlastní.
 5. Klikněte na tlačítko Přidat , a pak upravte nastavení vašeho referenčního režimu.
 6. Zadejte název a popis referenčního režimu a klikněte na možnost Uložit předvolbu.

Importování a exportování vlastních referenčních režimů

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému).
 2. Klikněte na Monitory.
 3. Pokud máte připojeno víc monitorů:
  • V macOS Ventura vyberte v horní části okna Monitory požadovaný monitor.
  • V macOS Monterey nebo starším klikněte na Nastavení monitorů, a pak na bočním panelu vyberte požadovaný monitor.
 4. Klikněte na rozbalovací nabídku Předvolby, zvolte možnost Přizpůsobit, a pak proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete naimportovat referenční režim, vyberte nabídku Akce , zvolte Importovat, vyberte soubor, který chcete naimportovat, a klikněte na Otevřít.
  • Pokud chcete vyexportovat referenční režim, zvolte požadovaný referenční režim, vyberte nabídku Akce , zvolte Exportovat, a pak klikněte na Uložit.


Datum zveřejnění: