Používání referenčních režimů na Apple Pro Display XDR

Přečtěte si o referenčních, které nabízí Pro Display XDR, a o jejich používání.

Jak vybrat referenční režim

Pro Display XDR nabízí řadu referenčních režimů, které se hodí pro různá produkční prostředí a způsoby práce. Mezi referenčními režimy se dá na Macu přepínat dvěma způsoby:

  • Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Monitory. Otevřete rozevírací nabídku Předvolby a vyberte referenční režim.
  • Na řádku nabídek klikněte na nabídku AirPlay  a zvolte referenční režim.
    Pokud nabídku AirPlay  nevidíte, přejděte do nabídky Apple  > Předvolby systému, klikněte na Monitory a zapněte volbu „Zobrazit volby zrcadlení v řádku nabídek (jsou-li k dispozici)“.


Jak vybrat oblíbené režimy

Můžete si vybrat, které referenční režimy chcete zobrazovat v předvolbách monitorů a nabídce AirPlay:

  1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Monitory. 
  2. Klikněte na rozevírací nabídku Předvolby a potom zvolte Vlastní.
  3. Vyberte referenční režimy, které chcete používat, a klikněte na Hotovo.


Informace o referenčních režimech

Díky referenčním režimům můžete Pro Display XDR nastavit podle požadavků HDR, HD, SD videa, digitálního kina a řady dalších produkčních prostředí. Každý referenční režim specifikuje barevný prostor, bílý bod, gamu a jas monitoru. Přečtěte si víc o jednotlivých referenčních režimech, které Pro Display XDR podporuje.

Pro Display XDR (P3-1600 nitů)

Tento režim se hodí pro obecné použití doma a v kanceláři. Je založený na primárních barvách širokého barevného gamutu P3 monitorů Apple a podporuje extrémní dynamický rozsah (XDR) až do 1600 nitů (špičkově).

Displej Apple (P3-500 nitů)

Tento režim se hodí pro obecné použití doma a v kanceláři. Je založený na širokém barevném gamutu s primárními barvami P3 a podporuje rozsah jasu až do 500 nitů, který je typický pro vestavěné displeje Apple.

HDR video (P3-ST 2084)

Tento režim se hodí pro produkci 4K nebo UHD videa s jasem až 1000 nitů (trvalý jas celé obrazovky), širokým barevným gamutem s primárními barvami P3 a vysokým dynamickým rozsahem podle SMPTE ST-2084 EOTF. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2100.

HDTV video (BT.709-BT.1886)

Tento režim se hodí pro produkci HD videa podle doporučení ITU-R BT.709 a BT.1886. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2035.

NTSC video (BT.601 SMPTE-C)

Tento režim se hodí pro produkci videa ve standardním rozlišení a archivního videa podle doporučení ITU-R BT.601 s primárními barvami SMPTE-C. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2035.

PAL a SECAM video (BT.601 EBU)

Tento režim se hodí pro produkci videa ve standardním rozlišení a archivního videa podle doporučení ITU-R BT.601 s primárními barvami EBU Tech 3213. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle ITU-R BT.2035.

Digitální kino (P3-DCI)

Tento režim se hodí pro produkci a postprodukci filmů v barevném prostoru P3 určeném pro kino s hodnotou bílého bodu používanou u digitálního kina. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle SMPTE RP 431-2:2011.

Digitální kino (P3-D65)

Tento režim se hodí pro produkci a postprodukci filmů v barevném prostoru P3 určeném pro kino s hodnotou bílého bodu D65. Je určený k nastavení referenčního pozorovacího prostředí podle SMPTE RP 431-2:2011. 

Návrh a tisk (P3-D50)

Tento režim se hodí pro návrh grafiky, tisk a publikování. Používá široký barevný gamut s primárními barvami P3, který má větší rozsah než klasické sRGB. Pracuje s hodnotou bílého bodu D50 (nikoli D65), která se obvykle používá při posuzování výtisků podle specifikací ISO 3664:2009 a ISO 12646:2015.

Fotografie (P3-D65)

Tento režim se hodí pro standardní práci s fotografiemi. Používá široký barevný gamut s primárními barvami P3 a hodnotu bílého bodu D65, se kterou se obvykle pracuje při prohlížení na obrazovce, a umožňuje správné nastavení referenčního pozorovacího prostředí. 

Internet a web (sRGB)

Tento režim se hodí pro vytváření materiálů určených na web nebo k jinému použití na internetu. Používá široce podporovaný barevný prostor sRGB (IEC 61966-2-1:1999) podle doporučení W3C CSS Color Module Level 3 a umožňuje správné nastavení referenčního pozorovacího prostředí (doporučuje se 64 luxů).


Nápověda k referenčním režimům

Když se v nabídce AirPlay zobrazí ikona , může to znamenat, že Pro Display XDR je v režimu nízké spotřeby a má snížený jas. To se může stát, pokud je v místnosti teplota 25° C nebo vyšší a monitor byl delší dobu nastavený na 500 nitů nebo víc.

Odpojte monitor od počítače, počkejte 5–10 minut a pak ho zase zapojte a zkuste to znovu. 

Pokud problém přetrvává a teplota v místnosti je nižší než 25° C, kontaktujte Apple.


Další informace

Datum zveřejnění: